Unikátny zákrok lieči rezistentnú hypertenziu trvale a bez liekov

Bratislava 22. marca (TASR) – Pacientom s nedostatočne kontrolovanou hypertenziou môže v boji s ich ochorením pomôcť unikátna metóda liečby bez použitia liekov. Tú na Slovensku ako prví použili lekári z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. Minimálne invazívna liečba spočíva v prerušení sympatikových nervových dráh medzi obličkami a mozgom. Je určená najmä pre ľudí, u ktorých sa dlhodobo nedarí dostať hodnoty krvného tlaku pod kontrolu. Pacientom s rezistentnou hypertenziou prináša jeho trvalé zníženie a znižuje aj riziko komplikácií.

Podstata novej metódy spočíva v odstránení nervov na stenách obličkových tepien, čím dochádza k zníženiu vzruchu na nervový systém. Ten reguluje výšku krvného tlaku. Zákrok trval necelé dve hodiny a realizoval sa pri plnom vedomí pacienta, priblížil MUDr. Ivan Vulev, PhD., ktorý ako prvý lekár na Slovensku použil novú metódu pri operácii.

Počas zákroku lekári cez stehennú tepnu zaviedli k nervom na obličkových tepnách špeciálny katéter. „Jeho špička vysiela rádiové vlny, ktorými operujúci lekár postupne teplom prerušuje nervy nachádzajúce sa na stenách obličkových tepien,“ vysvetlil Vulev. Obličková tepna, v ktorej sa lekári pohybujú, má podľa jeho slov priemer asi päť milimetrov, nervové dráhy sú z jej vonkajšej strany. „Teplo musí preniknúť cievnou stenou na vonkajšiu stranu a prerušiť tie nervové vlákna,“ priblížil.

Odstránením nervov sa zníži tlak na nervový systém. „Tým môže dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov k trvalému zníženiu vysokého krvného tlaku až o 30 percent,“ poukázal primár Vulev. Nová intervenčná liečba formou prerušenia nervových dráh vedúcich k obličkám tak umožňuje, na rozdiel od medikamentóznej liečby, významné a najmä trvalé zníženie vysokého krvného tlaku. V obličkách sa denne prefiltruje až 200 litrov krvi. Obličky tak majú rozhodujúce postavenie v udržiavaní krvného tlaku.

Hypertenzia vážne poškodzuje srdce a cievy. Jej neliečenie môže viesť k infarktu myokardu, srdcovému zlyhaniu, mozgovej porážke alebo až ku kardiovaskulárnej smrti. „Hoci je základným nástrojom na zníženie hypertenzie medikamentózna liečba, lieky samotné nie sú vždy účinné, najmä v prípade ťažkých a rezistentných hypertonikov,“ zdôrazňuje prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a členka operačného tímu Slavomíra Filipová.

Pridaj komentár