Zrážanlivosť krvi? Hemofília a spol. – aké ochorenie spôsobujú krvácavé stavy?

Zrážanlivosť krvi a hemofília.

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Nohy máte posiate modrinami, hoci vás nikto netýra. Hocikedy sa vám spustí krv z nosa alebo každý mesiac máte pocit, že pri menštruácii vykrvácate.

Môžete mať zlú zrážanlivosť krvi?

Kedy je potrebné vyhľadať lekára?

Aké testy podstúpite?

Čo spôsobuje zlú zrážanlivosť krvi?

Ako sa pripraviť na návštevu lekára?

Medzi príznaky krvácavých stavov patria napríklad dlhé krvácanie aj pri malom poranení, modriny bez adekvátnej príčiny, silné krvácanie pri menštruácii, časté krvácanie z nosa a podobne. V ťažších prípadoch dochádza ku krvácaniu do kĺbov či svalov, v najťažších prípadoch do vnútorných orgánov. Ak máte príznaky zlej zrážanlivosti krvi, navštívte lekára.

Vopred sa pripravte na podrobné otázky lekára o chorobách v rodine, vašich ochoreniach, užívaných liekoch (napíšte si poctivo všetky na zoznam aj s uvedením dávkovania), okolnostiach vzniku krvácavých stavov (napríklad odkedy pozorujete príznaky, či máte aj iné ťažkosti, aký je váš životný štýl – športy a podobne).

Lekár vám vyšetrí krv. Zisťuje jednak príčinu a tiež závažnosť vášho stavu. Urobí vám aj pečeňové testy (taktiež z krvi), pretože za krvácaním sa niekedy skrýva porucha pečene. S akými parametrami a hodnotami sa môžete stretnúť vo výsledkoch z laboratória?

Zrážanlivosť krvi: hodnoty

Zrážanie krvi, hoci vyzerá jednoducho, je nesmierne zložitým dejom. Zúčastňujú sa na ňom najmä trombocyty (krvné doštičky) a špeciálne bielkoviny – koagulačné faktory, ktoré vytvára pečeň. Tieto nám kolujú v krvi v neaktívnej forme a aktivujú sa v situáciách, keď je potrebné krv zrážať (napríklad pri poranení). Táto aktivácia závisí od ďalších látok.

Zrážanlivosť krvi: aké vyšetrenie vás čaká?

  • Čas krvácania (Duke) – normálna hodnota je 2-5 min., predĺžený je napríklad pri ťažkej hemofílii.
  • aPTT (parciálny tromboplastínový čas) – normálna hodnota je 25-40 s. Predĺžený je pri mnohých krvácavých stavoch: pri hemofílii, nedostatku vitamínu K, poruchách pečene, nedostatku koagulačných (zrážacích) faktorov VIII, IX, XI, XII, II, V, X, liečbe antikoagulačnými liekmi (napr. warfarín, užívajú sa napríklad pri fibrilácii predsiení, po cievnej mozgovej príhode a podobne). Podobnou hodnotou je aPTT-R, kde normálna hodnota je 0,76-1,18.
  • Quickov test (Quick, PT – protrombínový čas, tromboplastínový čas) – normálna hodnota je 70-130 %.  Sleduje funkciu koagulačných faktorov II, V, VII, X a fibrinogénu. Vyššiu hodnotu (sklon ku krvácaniu)  zisťujeme pri poruchách pečene, antikoagulačnej liečbe, nedostatku vitamínu K.
  • INR – hodnota odvodená od PT, normálna hodnota INR je 0,8 – 1,2. Ak užívate warfarín, váš lekár ho dávkuje tak, aby bola hodnota INR medzi 2,0–3,0.
  • Počet trombocytov (krvných doštičiek) je za normálnych okolností 150-400 x 109 u dospelého. Ak počet trombocytov výrazne klesne, hrozí krvácanie.
  • D – diméry normálna hodnota je pod 160 μg/l. Zisťovanie D – dimérov sa používa najmä pri podozrení na nadmernú zrážanlivosť krvi, špeciálne pri embólii.
  • Fibrinogén má normálnu hodnotu 1,5 – 4,5 g/l.

K špeciálnym vyšetreniam patrí napríklad zistenie aktivity jednotlivých koagulačných faktorov (najmä pri podozrení na hemofíliu). Základné vyšetrenia vám urobí váš obvodný lekár. Ak nezistí príčinu krvácavého stavu, odošle vás hematológovi. Ten vám vykoná aj špeciálne vyšetrenia.

Zdroj foto: AdobeStock.com

Pri akých chorobách býva nízka zrážanlivosť krvi?

Za sklonom ku krvácaniu môžu byť vrodené poruchy alebo choroby získané až počas života.

Azda najznámejšou, hoci zriedkavou, je hemofília. Býva vrodená, ale vzniknúť môže aj počas života. Pri hemofílii sa nedostatočne vytvára koagulačný faktor nevyhnutný pre zrážanie krvi.

Poruchy pečene sa v pokročilých štádiách prejavujú sklonom ku krvácaniu. Pečeň je totiž „továrňou“ , v ktorej sa viaceré koagulačné faktory tvoria.

Nedostatok vitamínu K je špecifikom novorodencov. Vitamín K sa nepriamo zúčastňuje na zrážaní krvi. Jeho nedostatok znamená sklon ku krvácaniu. Preto sa novorodencom v rámci prevencie tento vitamín podáva. U zdravého dospelého pri normálnej strave sa neobjavuje. Sprevádzať môže črevné choroby.

Nedostatok trombocytov sa objavuje pri onkologických ochoreniach krvi, poruchách kostnej drene, vírusových infekciách či užívaní niektorých liekov (napríklad cytostatík počas chemoterapie) alebo pri zväčšení sleziny.

Von Willebrandova choroba je vrodený, dedičný nedostatok von Willebrandovho faktora. Je to látka, vďaka ktorej sa pri krvácaní trombocyty o seba „prilepia“ a vytvoria bariéru potrebnú pri zrážaní krvi. Je narušené množstvo alebo funkcia trombocít.

Slabú zrážanlivosť krvi v určitých prípadoch navodzujeme úmyselne liekmi proti zrážaniu krvi, tzv. antikoagulanciami. Ak takéto lieky užívate, všímajte si možné prejavy krvácania a podstupujte pravidelné kontroly u lekára. Dôsledne dbajte na odporúčania o užívaní alebo neužívaní týchto liekov pred operáciou, trhaním zubov či menšími zákrokmi. Pri warfaríne dbajte na obmedzenia týkajúce sa stravy. Svojvoľne neužívajte žiadne iné lieky.

Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) je choroba, keď sa protilátky naviažu na trombocyty. Takto „označkované“ ich vychytáva a likviduje slezina. Trombocyt sa tak „nedožije“ zvyčajného veku a počet trombocytov klesá. ITP môžete dostať po vírusovej infekcii.

Ťažké infekcie, sepsa a viaceré iné stavy v ťažkých prípadoch môžu spôsobiť život ohrozujúcu komplikáciu: disseminovanú intravaskulárnu koaguláciu (DIC), pri ktorej sa vytvárajú krvné zrazeniny v cievach a zároveň vzniká sklon ku krvácaniu.

Pridajte sa k nám na Facebook.

Zdroje:

http://www.solen.sk/pdf/Valekova.pdf.

https://www.wikiskripta.eu/w/Vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD_krv%C3%A1civosti
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/bleeding-disorders

Pridaj komentár