Nepodceňujme bolesti nôh: Vybočený palec je ešte malý problém

Leonardo da Vinci prehlásil, že ľudské chodidlo je umelecké dielo i stroj majstrovskej konštrukcie.

Nohy, a najmä chodidlá, sú najviac namáhanou časťou nášho tela.

Na stavbe chodidla sa podieľa 25 kostí, veľký počet väzov, krátkych i dlhých svalov, fascií (tenké blany na svaloch a medzi svalmi). Výživu do nich prinášajú cievy, tepny, a inerváciu – nervy.

V pokožke nohy je mnoho citlivých nervových zakončení, potných žliaz a pórov. Chodidlo sa v podstate skladá z 5 svalových lúčov, ktoré zodpovedajú piatim prstom (palec má dve kosti, ostatné štyri prsty po troch).

Lúče sú vpredu pomerne voľné, a tak umožňujú nohe, aby sa prispôsobila podložke. Vzadu sa zbiehajú k pätovej kosti.

Hlavnou funkciou nohy je opora v pokoji, i pri pohybe. Ak je pozdĺžna a priečna klenba chodidla správne staticky formovaná, chodidlo kopíruje nerovnosti terénu, a informácie o tom, či je terén rovný, krivý, hladký, mokrý či studený, odovzdáva centrálnemu nervovému systému.

Pre správnu funkciu nôh má rozhodujúci význam dobre vytvorená pozdĺžna a priečna nožná klenba. Klenutie nohy sa totiž neopiera o podložku celou chodidlovou plochou, ale len na 3 miestach.

Umožňuje to pružnú chôdzu, uľahčuje udržiavanie rovnováhy v stoji na jednej nohe a chráni pred tlakom na cievy, resp. nervy, ktoré sú uložené v plôške chodidla. Vpredu sa klenba nôh opiera o prsty, ktoré tvoria predný pilier nohy.

bolesti-nôh-päta-

Oporou pre zadný pilier je pätná kosť. Keď sa statika klenby nohy akýmkoľvek spôsobom naruší, spôsobí nemalé problémy – vzniká nielen priečne alebo pozdĺžne plochá noha, ale mnoho iných deformít a ochorení.

Rozprávali sme sa o nich s MUDr. Miroslavom Demitrovičom, PhD., vedúcim lekárom Ortopedickej kliniky Nemocnice Ružinov v Bratislave.

Mnoho deformácií u dospelých má svoju príčinu v detstve. Dá sa včasným zistením predísť vývojovým chybám chodidiel?

Príčina získaných deformácií nôh u dospelých je multifaktorálna. V malom percente sa v populácii vyskytujú vývojové chyby nôh, kde je zmenená základná anatómia nohy.

Napriek liečbe môže takýto stav pretrvávať až do dospelosti. Ak sú tieto chyby adekvátne liečené už v ranom veku, dá sa minimalizovať, alebo úplne odstrániť možnosť následných ťažkostí v dospelosti.

Asi najčastejšou a vážnou vrodenou deformitou je konská vybočená noha. Chodidlo je pri nej postavené akoby na špičku, a predná časť chodidla je vybočená a skrátená dovnútra.

Postihnuté sú kosti, kĺby, väzy, šľachy i svalstvo nohy.

Ľahšie prípady sa liečia neoperačne – pomocou ortéz, ťažšie prípady je potrebné operovať – často i opakovane.

Kde robia rodičia najčastejšie chyby, po ktorých môže dôjsť k vážnym deformitám a vývojovým chybám chodidiel?

Nútiť dieťa, predčasne sa stavať na nohy, je chybné. Každé dieťa má svoj čas, kedy sa samo postaví.

Najčastejšie si mamičky všimnú, že pri chôdzi prsty smerujú dovnútra. V ľahších prípadoch netreba žiadnu liečbu, alebo sa odporúčajú ortézy na noc, či dočasné obúvanie topánok naopak. Sú to zväčša ľahké deformity, ktoré sa časom upravia. Ich závažnosť však musí posúdiť ortopéd.

bolesti nôh správna obuv

Nadváha detí tiež neprospieva k správnemu vývinu nielen chodidiel, ale ani celého pohybového aparátu. Nedostatok vitamínu D v zdravej populácii u nás väčšinou nebýva problémom pri bežnej racionálnej strave, a pri dostatku pohybu na slnku a čerstvom vzduchu.

Výnimkou môžu byť choroby obličiek, alebo hormonálne ochorenie detí, čo patrí do rúk pediatra.

Ako často sa nejaká deformita nohy objaví u dospievajúcich?

V období dospievania sa môžu vyskytnúť v oblasti nohy lokalizované aseptické nekrózy kostí. Ide o lokálne poruchy výživy jednotlivých kostí nohy, alebo len ich častí.

Najčastejšou je v tejto oblasti Haglundova choroba, ktorá sa vyskytuje zväčša u chlapcov. Ide o lokálnu poruchu výživy v oblasti hrboľa pätovej kosti.

Je to však nezávažné ochorenie, ktoré ustúpi po pokoji a lokálnej liečbe, a nezanechá žiadne trvalé následky.

V období dospievania sa môže prejaviť pozdĺžne plochonožie bolesťami a únavou nôh, najmä u obéznych pacientov.

V týchto prípadoch treba redukovať hmotnosť, a predpisujú sa individuálne zhotovené ortopedické vložky.

Najčastejšou statickou chybou je plochá noha. Ako si ju „vypestujeme“?

Všetky získané poruchy klenby nohy v dospelosti sú zapríčinené viacerými faktormi. Môže ísť o neurologické ochorenie nervosvalových spojení, vrodenú hypermobilitu väzov a kĺbov, nosenie nevhodne tvarovanej obuvi od útleho detstva, a už spomínaná obezita.

Pri poúrazových stavov často ide o predchádzajúcu zlomeninu pätovej časti, kedy je porušený tvar a uloženie pätovej kosti po zlomenine, pretože pätová kosť sa významne podieľa na stavbe pozdĺžnej klenby nohy.

Ploché nohy však veľmi nebolia…

…spôsobujú však zvýšenú únavu pri chôdzi alebo státí, a tiež bolesti v oblasti klenby nohy a v členku. Následne sa táto bolesť môže prenášať až do lýtok. Dochádza k zmenám postavenia jednotlivých kostí chodidla v malých kĺboch nohy, a v nadväznosti na to – k rozvoju degeneratívnej artrózy týchto kĺbov. Bolesti nôh sa takto môžu stať trvalými aj v pokoji.

Aké sú možnosti liečenia plochej nohy?

Najčastejšou liečbou pozdĺžne plochej nohy je neoperačná liečba. U mladých pacientov sa odporúča redukcia hmotnosti, špeciálne cvičenia jemných svalov chodidla, či nosenie správne formovanej obuvi, kde stielka obuvi musí byť tvarovaná tak, aby vytvorila oporu pre pozdĺžnu a priečnu klenbu nohy.

Nosenie vysokých podpätkov je nevhodné.

V krajných prípadoch sa pri ťažkých stavoch pristupuje k operačnej liečbe, kedy sa robia prenosy svalových úponov, prípadne i osteotómia kostí.

Nakoľko býva takáto terapia efektívna?

Liečba pozdĺžne plochej nohy je prakticky celoživotná, pretože aj po korekčných operáciách je potrebné nosiť ortopedické vložky a správne tvarovanú obuv. Je nesprávne, nohy preťažovať dlhým státím, bez pohybu, pretože v tomto prípade dochádza k chronickému preťaženiu svalstva nôh a k stagnácii krvi v dolných končatinách, čo môže viesť k varixom a žilovej nedostatočnosti.

Dôsledkom sú chronické bolesti lýtok, aj celých dolných končatín. Pokročilé a zanedbané stavy môžu viesť až k poruchám výživy kože predkolení a k vredom predkolenia.

Veľmi častou deformitou nohy je priečne plochá noha a vybočený palec – hallux valgus…

Priečneho plochonožie tiež ovplyvňuje viacero faktorov. Častejšie sa vyskytuje u žien a u ľudí s chronickou žilovou nedostatočnosťou, a následne s varixmi. U žien aj preto, lebo nosia vysoké podpätky. Tieto doslova deformujú chodidlo. Celá váha sa prenáša (zvýšením pätovej kosti) na prednú časť nohy a na priečnu klenbu, ktorá následkom enormnej záťaže poklesne.

Záprstné kosti sa vejárovito rozšíria, a výsledkom býva (okrem iného) aj vybočený palec – hallux valgus. Nastupujú bolesti – najmä na spodnej časti predného chodidla a v oblasti hlavičky 1. záprstnej kosti. Ďalej už nemožno nosiť bežnú obuv.

bolesti nôh hallux valgus vybočený palec

V ľahších prípadoch stačí nosenie ortopedických vložiek, rôznych ortéz a korektorov chybného postavenia palca, aj ostatných prstov. Ak je stav vážny a bolestivý, a to tak, že pacient nemôže chodiť v bežnej alebo ortopedickej obuvi, pristúpime k operácii.

Je niekoľko operácií, ktoré riešia primárne postavenie priečnej klenby. Všetky sa robia na kostiach – s cieľom obnovenia tvaru a funkcie priečnej klenby nohy, keďže prvotnou príčinou vybočeného palca je pokles priečnej klenby nohy.

Na našom pracovisku sa najčastejšie robia osteotómie typu Dega, Austin, prípadne Scarf.

Niektoré deformity sú spojené s bolesťami nielen pri zaťažení, ale aj v pokoji

Vysoko klenutá noha a konská noha sú v podstate vrodené stavy, pretrvávajúce od detstva. Kladivkové prsty sú následkom poklesu priečnej klenby nohy, a operujú sa spolu s vybočeným palcom.

Bolestivé výrastky na päte môžu byť: dolné, na spodku päty, a zadné, v oblasti úponu Achillovej šľachy. Tieto sa liečia najskôr fyzikálnou liečbou, RTG terapiou, obstrekmi, a až v prípade neúspechu – operačným odstránením.

Bolestivý syndróm záprstných kostí súvisí s poruchou klenby nohy, a lieči sa tak, ako bolo spomenuté pri liečbe poruchy klenby nohy. Únavové zlomeniny v oblasti nohy bývajú najčastejšie na záprstných kostiach. Vznikajú chronickým preťažením, a väčšinou sa vyliečia imobilizáciou v sadre.

Pomerne častým ochorením je takzvaná diabetická noha, kde pri dlhotrvajúcej, a najmä neliečenej cukrovke, dochádza k poruche drobných cievok nohy, ako následkom poruchy výživy tkanív.

Podobný priebeh býva i pri poruchách krvnej cirkulácie u ťažkých fajčiarov. Takýto stav môže vyústiť až do nekrózy – odumretia prstov alebo iných častí nohy, a do následnej amputácie prstov alebo vyššie položených oblastí chodidla, nezriedka i predkolenia.

Čísla a fakty:

  • Približne polovica štvorročných detí má problémy s nohami.
  • Už na základných školách je veľa detí, ktoré majú poškodené chodidlá. Nosením nevhodnej obuvi sa to ešte znásobuje.
  • Následky neliečeného ochorenia nohy v detstve sa často objavia až po tridsiatom roku života.

Čo treba vedieť, aby nás obchádzali bolesti nôh:

  1. Predškolákom treba obúvať vysokú, pevnú obuv, s pozdĺžnym aj priečnym vyklenutím.
  2. Topánky škôlkarov by nemali byť väčšie ako nohy o viac než 10 – 15 milimetrov.
  3. Letné sandálky majú mať pevnú podrážku, vystuženú klenbu a pätu.
  4. Tenisky bez výstuže by mali deti nosiť iba na nevyhnutný čas.
  5. Ženy majú inak formovanú panvu ako muži, preto môžu nosiť podpätky, ale najviac 3 až 4 cm vysoké.
  6. Dlhodobá chôdza na vysokých podpätkoch výrazne mení funkciu klenby chodidla aj kolena.

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár