Krv je najdôležitejšie kvapalné tkanivo

Organizmus zdravého dospelého človeka má v sebe asi 5,5 litra krvi, čo je približne 8 % telesnej hmotnosti. Nie je to veľa, ale stačí to na to, aby sa touto vzácnou tekutinou transportovalo, zbieralo a rozvážalo množstvo dôležitýchpotrebných látok do celého organizmu.

V ľudskom tele sú tri druhy tekutín: krv, lymfatkanivová tekutina. Krv sa skladá z pevných a tekutých zložiek. Pevnými sú červenébiele krvinky, a tiež krvné doštičky. Tekutú zložku predstavuje plazma, v ktorej sú rozpustené organické a anorganické látky.

Krvinky objemovo tvoria 40 – 50 %, plazma 55 – 60 %. Plazma sa skladá prevažne z vody (92 %), 7 % tvoria bielkoviny a zvyšné jedno percento sú anorganické látky.

Rozvoz živín

Hlavnou úlohou krvi je transport kyslíkakysličníka uhličitého po tele, transport živín, odpadových a iných látok, tiež látok na obranu a integritu organizmu, na udržiavanie rovnováhy medzi krvácanímzrážaním, na reguláciu teploty, prenos informácií, či udržiavanie konštantných podmienok v organizme.

Odtiene krvi

Keďže podstatu krvi tvoria červené krvinky, ktorých hlavnou zložkou je hemoglobín, a ten má červenú farbu, tak aj krv má červenú farbu, a to rôznych odtieňov. Jej odtieň sa mení v závislosti od nasýtenia hemoglobínu kyslíkom, či kysličníkom uhličitým.

V tepnách – pri okysličení – je krv červená, v žilách – pri odkysličení – tmavšia. Krv presvitajúca zo žíl má modré sfarbenie, spôsobené len sčasti jej okysličením.

Farbu menia aj žilové steny, podkožné farbivokoža. Krv sa pohybuje v cievach pomocou svalového čerpadla – srdca.

Obehový systém

Srdcovo-cievny systém sa skladá zo srdca a ciev, teda veľkýchmalých tepien, kapilár, veľkýchmalých žíl. Ide o uzavretý systém, pri ktorom sa krv – prostredníctvom pravej komory srdca – dostáva do pľúc, kde odovzdá kyslík, a je vyháňaná do veľkých tepien, ktoré sa postupne vetvia na menšie tepny a tepničky, a tie na kapiláry. V nich odovzdáva kyslík, živiny, niektoré biele krvinky a iné látky.

V kapilárach sa nachádza aj oxid uhličitý, odpadové látky, ale aj živiny a hormóny. Krv sa o ne obohatí, a potom sa vracia žilovými kapilárami do menších žíl, ktoré sa spájajú do väčších, a ústia do pravej predsiene srdca, a z nej do pravej komory. Okruh je uzavretý.

Časť tekutín a látok z medzibunkovej tekutiny je zbieraná lymfatickými cievami, prechádza lymfatickými uzlinami, kde je filtrovaná a obohacovaná. Cievy sa pred srdcom spájajú a ústia do veľkých žíl.

Čo s odpadom?

Odpadové produkty, vznikajúce pri činnosti buniek, tkanív a orgánov, sa detoxikujú v špeciálnych bunkách, tkaniváchorgánoch. Časť z nich sa znovu využije, časť sa uloží a časť vylúči.

Na zneškodnení odpadových látok sa podieľajú: pečeň, lymfatické uzliny, slezina, obličkyniektoré biele krvinky. Na vylučovaní sa podieľajú: pečeň, črevá, obličky, ale aj pľúca, sliznica a koža.

Plazma je nosným aparátom pre krvinky, živiny, vitamíny, hormóny, minerály, protilátkyodpadové produkty. Zabezpečuje prenos krviniek a látok medzi tkanivami a orgánmi, a ich prúdenie v obehovom systéme.

Napriek vysokému obsahu vody, obsahuje bielkoviny, cukry, tuky a zložené látky. Mnohé z nich majú špeciálne úlohy – v zrážaní krvi, pri obrane organizmu, či pri udržiavaní pH, viskozity a pod. Obsahuje aj organické látky, ako chlór, jód, fosfáty, uhličitany a pod.

Na čo sú krvinky?

A akú majú úlohu červenébiele krvinky, a tiež krvné doštičky (trombocity)? Jednotlivé druhy krviniek majú špeciálne úlohy v prenose plynov, v procesoch zrážaniaobrany organizmu, či v procesoch informácie a regulácie.

Bielych krviniek je päť druhov. Ich úlohou je predovšetkým obrana organizmu. Niektoré sa podieľajú na alergických reakciách, obrane i zneškodnení cudzích mikroorganizmov, pri tvorbe protilátokprodukcii rastových faktorov. Všetky druhy bielych krviniek spolupracujú pri koordinovanej obrane organizmu a jeho integrite. Hlavnou úlohou krvných doštičiek (trombocitov) je udržiavanie rovnováhy medzi krvácaním a zrážaním krvi.

Krvinky sa tvoria v kostnej dreni. Ale rôzne podtypy lymfocytov zase v slezine a lymfatických uzlinách. Pred narodením sa tvoria krvinky aj v pečeni a slezine, po narodení len v kostnej dreni. U dospelých len v dlhýchplochých kostiach. Krvinky sa tvoria z univerzálnych materských buniek, ktoré prechádzajú vývojom na špecializované druhy materských buniek, a tie sa ďalej delia a dozrievajú.

Vekový mix v krvi

Hoci sa do periférnej krvi vyplavujú zrelé krvinky, v krvi sú celkovo zmiešané krvinky, teda mladé, staršiestaré. Červené krvinky prežívajú 120 dní. Rozpadávajú sa v cievach, alebo v slezine.

Lymfocyty prežívajú niekoľko dní,desiatky rokov. Produkujú a nachádzajú sa prevažne v lymfatických uzlinách, slezine, niektorých slizniciach, v kostnej dreni a menšia časť v krvi. Trombocyty prežívajú v krvi a slezine 7 – 11 dní.

Krvný obraz

Krvný obraz môže často poskytnúť informácie o poruche alebo ochorení, ba niekedy môže priamo určiť, o aké ochorenie ide.

Krvný obraz sa hodnotí komplexne: počty krviniek v percentách, ich veľkosť, objem, populácia, tiež počet malých buniek, tvar, cytoplazma, membrána, jadro bunky, a vzájomné pomery medzi krvinkami, plazmou a medzi druhmi krviniek. Zmeny v krvnom obraze nastávajú pri infekciách, zápaloch, pečeňových, obličkovýchonkologických ochoreniach.

Krvné poruchy

Najčastejším ochorením, ktoré postihuje krvotvorný systém je anémia – chudokrvnosť. Tá postihuje 22 – 35 % súčasnej populácie. V rozvojových krajinách je to však až 80 % obyvateľstva.

Častý je nedostatok bielych krviniek alebo krvných doštičiek, získané alebo vrodené poruchy zrážania krvizhubné hematologické ochorenia. Anémie predstavujú skupiny porúch tvorby červených krviniek, skupinu pri ich deštrukcii, alebo strate krvi. Anémie môžu byť primárne, sekundárne, vrodené alebo získané. Veľmi častou je anémia z nedostatku železa pri neadekvátnom stravovaní, v kombinácii so zvýšeným krvácaním u žien.

Poruchy zvýšenej alebo zníženej zrážanlivosti môžu byť vrodené,získané. Vrodené poruchy predstavujú náročný diagnostický a liečebný problém, pretože liečba si vyžaduje špeciálne metódy, režimživotosprávu pacienta. Malígne ochorenia krvotvorby, vrátane leukémie, predstavujú jeden z najvážnejších problémov medicíny.

Tento článok vyšiel v minuloročnom Neuro magazíne číslo 3-4. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho objednať po kliknutí na obrázok.


Pridaj komentár