Nádory nosa a prínosových dutín: Krváca vám iba jedna nosová dierka?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Nádory nosovej dutinyprínosových dutín sú pomerne vzácne – tvoria 3 – 4 % nádorov hlavy a krku. Ich príznaky sa nemusia – predovšetkým v počiatočných štádiách – líšiť od príznakov zápalových ochorení tejto oblasti.

Avšak, treba na ne myslieť pri jednostrannom krvavom výtoku z nosa, obštrukcii nosovej dutiny a opuchu tváre.

Spozornieť by sme mali najmä u starších ľudí, ktorým prestane sedieť zubná protéza.

Nádory nosovej dutiny a prínosových dutín sa vyznačujú veľkou histologickou variabilitou. Preto zvolenie optimálneho spôsobu liečby závisí predovšetkým od histologického typu nádoru a jeho rozsahu.

Podrobnejšie sme sa o tomto type karcinómu porozprávali s MUDr. Pavlom Doležalom, vedúcim katedry otorinolaryngológie Lekárskej fakulty SZÚ v Bratislave.

Čo sú nosové dutiny a kde sa nachádzajú

Z anatomického hľadiska sa rozlišuje vonkajší nos a nosová dutina. Vonkajší nos je to, čo vidíme v tvári človeka, teda nosová pyramída, tvorená nosovými kosťami, chrupkami, spojenými väzivom a svalmi, pokrytá kožou. Nozdry sú vchodom do nosovej dutiny, ktorá sa vzadu končí tzv. choánmi, za ktorými sa začína nosohltan.

Nosová dutina je rozdelená na dve, zvyčajne nerovnako veľké časti, nosovou priehradkou. Na bočnej stene nosovej dutiny sa nachádzajú nosové mušle a vývody prínosových dutín (ďalej PND). Rozoznávame veľké prínosové dutiny (čeľustná, čelová, klinová) a malé prínosové dutiny (čuchové dutinky, alebo skliepky), ktorých je na každej strane 3 až 10.

Funkcia prínosových dutín nie je celkom jednoznačná. Z klinického hľadiska je podstatné, že sú vystlané rovnakou sliznicou, aká sa nachádza v nosovej dutine. Prínosové dutiny sú s nosovou dutinou funkčne aj anatomicky spojené, takže zápal v nosovej dutine postihne vždy aj prínosové dutiny.

Aké druhy tohto ochorenia poznáme? Ktoré z ochorení je najčastejšie, a ktoré – naopak – veľmi vzácne? A kde ochorenia vznikajú?

Pri nádoroch nosa a PND treba prísne rozlišovať, či ide o zhubný, alebo nezhubný nádor, či vyrastá z kože vonkajšieho nosa, alebo zo sliznice. Nezhubné nádory na koži nosa sú névocelulárne névy, veruky (bradavice). Zhubné sú bazocelulárny, menej spinocelulárny karcinóm, zriedkavo melanóm. Princíp liečby je rovnaký, ako na inej časti kože v tvári.

Z nezhubných nádorov v nosovej dutine sa vyskytuje papilóm a hemangióm, v PND kostný nádor, tzv. osteóm. Zhubné nádory, vyrastajúce zo sliznice, sú: epidermoidný karcinóm, adenokarcinóm, vzácnejší je špecifický zhubný nádor, vyrastajúci z čuchového epitelu – olfaktórny neuroblastóm.

Nádory nosa na Slovensku

Oficiálna štatistika – Národný onkologický register – existovala do roku 2003. Tam boli presné počty novozistených zhubných nádorov nosa a PND na Slovensku. Tento portál v súčasnosti nie je funkčný, môžem povedať len hrubý odhad zastúpenia jednotlivých typov nádorov a ich prognózu. Slizničné nádory nosa a prínosových dutín, našťastie, nebývajú také časté. Tvoria asi len 3 – 4 % všetkých nádorov na hlave a krku.

Prevencia rizikových faktorov

Rizikový faktor pre vznik slizničného karcinómu nosa a PND je dlhoročná expozícia drevným prachom. Z profesijného hľadiska ide o stolárov, tesárov, parketárov, pracovníkov v drevospracujúcom priemysle. Nejde však o nejaký masový výskyt, ktorý by vyžadoval depistáž (vedomé, cielené vyhľadávanie chorých, pozn. red.).

Omnoho významnejším kancerogénom je fajčenie cigariet (20 a viac denne, po dobu 20 a viac rokov), ktoré poškodzuje epitel dýchacích orgánov, dutiny ústnej a hltana. Tento rizikový faktor je všeobecne známy, je napísaný na každej krabičke cigariet.

Príznaky a diagnostika karcinómu nosovej dutiny

Karcinóm nosovej dutiny a PND sa zistí v skorom štádiu (tzv. T1) zriedka. Ide väčšinou o náhodný nález, keď pacient príde na ORL ambulanciu s nejakým iným problémom, napr. s poruchou sluchu, a pri vyšetrení nosa a nosohltana sa zistí malé ložisko nádora niekde na sliznici. Väčší nádor sa prejaví jednostrannou nepriechodnosťou nosovej dutiny, zapáchajúcim, hlienovitým výtokom z jedného nosového priechodu, s prímesou krvi, alebo aj čerstvým krvácaním, najmä pri fúkaní nosa a smrkaní. Nádor PND sa prejaví zvyčajne až pri prerastaní z dutiny do okolia, najčastejšie do dutiny ústnej, líca, očnice.

Spozornieť by sme mali najmä u starších ľudí, ktorým prestane sedieť zubná protéza (pretože nádor z čeľustnej dutiny vrastá do úst, a odtláča ju), alebo sa u nich vytvorí krvácajúca ranka na ďasnách a podnebí. Novovzniknutý tuhý útvar v líci, zhoršenie zraku na postihnutom oku, dvojité videnie, odtlačenie očnej gule a defigurácia tváre, môžu byť neskorými prejavmi nádora rastúceho v PND.

Pre stanovenie diagnózy zhubného nádora nosa a PND, je podstatné histopatologické vyšetrenie z odobranej vzorky tkaniva nádora. Vzorku odoberáme zvyčajne pri ambulantnom ORL vyšetrení. Pre posúdenie rozsahu nádora, metastáz do regionálnych lymfatických uzlín a vzdialených metastáz, je potrebné aj zobrazovacie vyšetrenie. Najčastejšie je to CT PND, sonografia krku, sonografia brucha a rtg hrudníka.

Liečba rakoviny nosovej dutiny

Pod pozitívnou diagnózou myslíte asi histologicky potvrdený zhubný nádor – karcinóm. Ako pri všetkých karcinómoch, v súčasnosti máme k dispozícii chirurgickú liečbu, rádioterapiu, chemoterapiu, a ich kombinácie. V chirurgickej liečbe slizničných karcinómov nosa a PND nastal istý posun v čoraz častejšej voľbe endoskopických metód resekcie, a to aj pri ich šírení na prednú jamu lebky. Využíva sa metóda funkčnej endoskopickej endonazálnej chirurgie, ktorá sa rozšírila aj na liečbu zhubných nádorov nosa, PND a rinobázy.

Samozrejme, ako každá onkochirurgia, vyžaduje viacročnú skúsenosť operatéra a inštrumentálne vybavenie pracoviska, zaoberajúceho sa liečbou nádorov nosa a PND. Klasické postupy predstavujú resekčné metódy s vonkajším prístupom, resekciu maxily (odstránenie čeľuste), odstránenie časti nosa a vybratie obsahu očnice spolu s nádorom. Tieto operácie majú výrazný mutilujúci (mutilácia – zmrzačenie, znetvorenie, pozn. red.) efekt. Výzor pacienta a kvalita jeho života sú po chirurgickej liečbe zlé. Chemoterapia a rádioterapia sú významnými pomocníkmi celkovej protinádorovej liečby, ale samostatne sa pri týchto typoch nádorov používajú zriedka.

Doplnková liečba rakoviny nosovej dutiny

Pri histopatologicky dokázanej rakovine, sú preukázateľné spôsoby liečby: chirurgická, chemoterapia, rádioterapia, a ich vzájomné kombinácie. Všetky ostatné, tzv. alternatívne metódy, nie sú liečebné. Ak ich niekto používa s terapeutickým zámerom, a ešte si nechá za to zaplatiť, nech prevezme zodpovednosť za pacienta a nechá si podpísať informovaný súhlas.

Nie sú zriedkavé prípady, keď pacient odmietne klasickú liečbu pôvodne operabilného nádora, absolvuje dietetickú či bylinkovú kúru, a vráti sa naspäť s nádorom, ktorý už nie je liečiteľný. Akupunktúra môže pomôcť zmierniť bolesti pacienta, ale sama nelieči rakovinu.

Život po ukončení liečby

Všetko závisí od rozsahu nádora, počtu metastáz do regionálnych lymfatických uzlín, a prípadných vzdialených metastáz. Pri lokalizovanom nádore v nose a čeľustnej dutine, ktorý sa dá kompletne odstrániť (endoskopicky), je práceneschopnosť krátka. Pacient nepotrebuje následnú chemorádioterapiu, a môže sa zaradiť do pracovného procesu prakticky bez obmedzenia.

Pacienti s veľkými nádormi pociťujú následky liečby výraznejšie. Po chirurgickej liečbe majú často znetvorenú tvár, vybočený, nefunkčný nos, chýbajúcu časť čeľuste, či očnú guľu, ktoré sa nahrádzajú epitézou. Po odstránení nádora, rastúceho na podnebí, majú defekt tvrdého podnebia, ktorý sa rieši špeciálnou protézou – obturátorom. Takúto protézu vyhotoví skúsený stomatológ – protetik, so svojím tímom. Napr. firma Alfa-dent dokáže dnes na mieru vyrobiť protézu časti nosa, očnej gule, ušnice, alebo akejkoľvek chýbajúcej časti tváre.

Po protinádorovej liečbe môže byť sťažené žuvanie a obmedzené otváranie úst, ktoré pacienta obmedzujú v spoločenskom živote, ale dajú sa ovplyvniť rehabilitáciou. Vzdialené metastázy vyžadujú ďalšiu protinádorovú liečbu, ktorá pacienta invalidizuje. Všetci pacienti sú dispenzarizovanísledovaní na ORL, i onkologickej ambulancii – práve preto, aby sme včas zachytili možný návrat choroby.

Prevencia onkologických ochorení

Veľká nádej sa vkladá do biologickej liečby zhubných nádorov, pri ktorej liečivo pôsobí selektívne, na membránach nádorových buniek. Sú to dlhodobé úlohy vedy, onkologického výskumu, experimentálnej onkológie a farmaceutického priemyslu, ktoré sledujeme na každom kongrese, či v odbornej tlači.

Aktuálne sa v liečbe samotných nádorov nosovej dutiny a PND vieme zlepšiť zatiaľ len získavaním väčších skúseností pri endoskopických výkonoch, zlepšovaním inštrumentálneho vybavenia, optiky endoskopov, kúpením CT navigácie, rozšírením spolupráce s neurochirurgom. To v našich podmienkach vôbec nie je jednoduché.

Pridaj komentár