Moderná endoskopia: Prečo sa nebáť endoskopického vyšetrenia?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Každý zákrok vzbudzuje v pacientoch spravidla obavy a strach. O to viac, ak je pri ňom potrebná narkóza, dni strávené v nemocnici a výsledkom sú aj jazvy na tele. Vďaka moderným endoskopickým metódam je to však pre mnohých pacientov už minulosťou.

Čo je to endoskopia?
Ako fungujú moderné metódy endoskopie?
Pre koho je endoskopia ordinovaná?
Robí sa endoskopia v anestézii?
Aké komplikácie môžu pri diagnostike endoskopiou vzniknúť?

Čo je to endoskopia?

Endoskopia je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje prehliadnutie telesných dutín pomocou optického prístroja – endoskopu. Počiatky týchto vyšetrovacích postupov siahajú 200 rokov do minulosti, keď lekári používali ešte neohybné endoskopy. Tie moderné, ohybné, sa začali používať asi pred polstoročím. Endoskopické metódy vďaka vede a pokroku neustále napredovali a dnes je popri vyšetrení spravidla možné priamo aj ošetrenie, respektíve operácia. Endoskopické metódy sa v súčasnosti používajú v mnohých lekárskych odboroch.

ERCP: najmodernejšie vyšetrovacie postupy

Za touto skratkou sa skrývajú najmodernejšie vyšetrovacie postupy zamerané na vyšetrenie podžalúdkovej žľazy a žlčových vývodov. Odborne povedané, ide o endoskopickú retrográdnu cholangiopankreatografiu.

„Je to kombinovaná endoskopická a rádiodiagnostická metóda na zobrazenie žlčových ciest a vývodu podžalúdkovej žľazy. Toto endoskopické vyšetrenie má prínos ako diagnostický, tak aj terapeutický. Diagnostickým prínosom je zistenie chorobného procesu v žlčových cestách a podžalúdkovej žľaze, teda v pankrease. Ešte väčším je terapeutický prínos aj v podobe možného súčasného ošetrenia, napríklad odstránenia kameňov zo žlčových ciest, rozšírenia zúžení žlčových ciest a vývodu podžalúdkovej žľazy,“ uvádza MUDr. Tomáš Štrpka z Fakultnej nemocnice Nitra. Práve nemocnica v Nitre vykonáva tieto zákroky ako jedno z mála pracovísk na Slovensku.

Pre koho je moderná endoskopia určená?

Spektrum pacientov, ktorí môžu podstúpiť vyšetrenie, respektíve ošetrenie ERCP metódou, je pomerne široké.

„Je vhodné pre rozsiahlu skupinu pacientov od tých, ktorí majú trebárs konkrementy v žlčovodoch, až po pacientov s nádorovými ochoreniami. Tým vlastne pomáhame paliatívnou liečbou, odstraňujeme im žltosť, ikterus a zbavujeme ich napríklad zápalu žlčových ciest,“ vysvetľuje MUDr. Jan Hajer, PhD., odborník z Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe, ktorý lekárov v nitrianskej nemocnici zaúča postupom ERCP.

Vďaka endoskopu lekár nielen uvidí, či a kde je problém v orgánoch tráviacej sústavy, ale mnoho nálezov dokáže hneď aj riešiť. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Najdôležitejší je terapeutický výkon

 Hoci moderná endoskopická metóda pomáha aj pri presnejšej diagnostike, primárne by na ňu slúžiť nemala.

„Táto metóda by dnes nemala slúžiť na diagnostiku, mal by to byť v prvom rade terapeutický výkon. To znamená, že pacient by mal byť diagnostikovaný inými metódami, ktoré nie sú invazívne a my na základe toho v podstate už uskutočníme terapiu, ktorú dopredu očakávame, a vieme predpokladať, čo konkrétne budeme robiť. Preto je nutné, aby boli pacienti na ERCP metódu správne indikovaní,“ dodal odborník.

Bez anestézie aj jazvy, analgetická sú dostatočné

Výhod modernej ERCP metódy je mnoho, najmä pre pacienta. Samotný zákrok trvá asi 30 až 40 minút.

„Na rozdiel od bežných chirurgických zákrokov nie je potrebná anestézia. Práve v tom je pre pacienta asi najväčší rozdiel, a zároveň aj výhoda. Každá celková anestézia pacienta zaťažuje. Navyše ak je pacient pri vedomí, je to dobré aj pre lekára, pretože má od neho odozvu. Môže sa vyskytnúť napríklad nejaká alergická reakcia, čo je nepriaznivým znamením a je vcelku dobré vedieť, že sa niečo deje, mať spätnú väzbu. Čo sa týka celkovej anestézie, často ide o neúmernú záťaž pre pacienta. Sú, samozrejme, pracoviská, kde je to zvykom, napríklad v Amerike je celkom bežné, že pacienti sú v celkovej anestézii. My sa však prikláňame k  jednoduchšiemu modelu – analgetikám a je to postačujúce. Pacienti to znášajú komfortne a nie je nutné ich tu po anestézii naďalej pozorovať,“ dodáva MUDr. Jan Hajer, PhD.

Na požiadanie je možné zákrok vykonať v anestézii

Pacienti, ktorí sa zákroku obávajú a nemuseli by ho pri lokálnej anestézii zvládnuť, však môžu požiadať aj o celkovú anestéziu. Pri endoskopických metódach ide o miniinvazívne zákroky. Aj preto sa pacienti nemusia obávať väčších jaziev, ktoré bežne zanechávajú klasické chirurgické zákroky. Preto je aj doliečovanie spravidla jednoduchšie, s menším rizikom komplikácií, ktoré liečenie operačných rán neraz prináša.

Každému invazívnemu zákroku, i tomu miniinvazívnemu, by mala predchádzať dôsledná odborná diagnostika. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Aké komplikácie môžu nastať pri moderne endoskopii?

Tak ako to v medicíne často býva, aj ERCP metóda má svoje riziká a komplikácie. Patria k nim najmä možné podráždenie podžalúdkovej žľazy, možné zakrvácanie či infekcie. Aj preto pacientov po zákroku ďalej v nemocniciach sledujú a neodchádzajú ihneď domov.

„Táto metóda je nebezpečná práve vtedy, keď sa naťahuje. Pri zákroku, ktorý trvá príliš dlho, môže dôjsť k poškodeniu pankreasu. Ide o závažnú vec, ktorá môže skončiť aj smrťou. Preto je táto metóda akoby nebezpečná a každého lekára, ktorý ňou bude vyšetrovať, to treba najskôr naučiť. Učí sa pomerne zložito a preťahovanie výkonu je jedna z vecí, ktoré by sa nemali diať. Výkon je potrebné urobiť čo najrýchlejšie. Ak na to nie je nejaký dôvod, treba sa pri ňom čo najmenej dotýkať podžalúdkovej žľazy, to znamená nepoužívať kontrast. Ten sa už takmer nepoužíva, používa sa kanylácia žlčovodov vodičmi, ktoré oveľa menej traumatizujú pankreas, a tým je komplikácií oveľa menej. Takže vlastne aj prístup k technike hrá v následných komplikáciách zásadnú rolu. Teda dôležitá je nielen dĺžka samotného výkonu, ale aj to, akým spôsobom výkon robíte,“ dodáva odborník.

Jedna z najmodernejších, ale aj najzložitejších metód

Aj pre možné komplikácie, ktoré sa pri ERCP metóde spravidla všetky považujú za závažné, sa vyšetrovanie touto metódou musia naučiť aj samotní odborníci. Keďže ide o jednu z najmodernejších, a zároveň najzložitejších metód, zaučenie trvá aj niekoľko mesiacov. Takpovediac nováčikovia v tomto odbore spravidla dlhšie pracujú pod vedením kolegov, ktorí majú s ERCP väčšie skúsenosti.

Redakčná úprava: Bc. Sabína Zavarská

Tento článok vyšiel v  Moja liečba 2/2020. Ak máte záujem o časopis, môžete si ho objednať na stránke www.medmedia.sk kliknutím na obrázok.

Pridaj komentár