Mnoho pacientov so psoriázou ľutuje, že biologickú liečbu neskúsili skôr

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Psoriáza je jedno z mála kožných ochorení, s ktorými si súčasná medicína dokáže poradiť pomocou biologickej liečby – a to i v prípade pridružených komplikácií. To, že biologiká predstavujú vrchol súčasných liečebných možností psoriázy, potvrdzuje dennodenná prax v životoch pacientov aj lekárov.

Viac sa dozviete v našom rozhovore s MUDr. Tatianou Péčovou, PhD. z Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, ktorá má už viacročné skúsenosti s biologickou liečbou psoriázy.

Pani doktorka, v priebehu posledného desaťročia došlo k výraznému posunu v podobe biologickej – cielenej liečby pri zvládaní psoriázy. V čom tkvie jej zásadný význam?

Dnes máme viac vedomostí o procese vzniku a rozvoja psoriázy, a tak dokážeme poskytnúť pacientom cielenejšiu liečbu. To sa odrazilo aj na očakávanom výsledku liečby – v súčasnosti sa za kritérium úspešnosti liečby nepovažuje čiastočné zmiernenie prejavov na koži, ale úplné alebo takmer úplné vyčistenie kože. Poskytuje rýchlu úľavu od prejavov a pocit kontroly nad ochorením.

Vysetrenie pokozky
(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

V čom vidíte dôvod, že je tento mechanizmus účinný?

Keďže máme stále presnejšie poznatky o tom, ako prebieha zápalový proces pri psoriáze, vieme doň účinne zasahovať liečbou. Princípom biologickej liečby je blokovanie prozápalových cytokínov – látok štartujúcich zápalový proces. Ide teda o cielenú liečbu namierenú presne na konkrétne látky. Vďaka tomu má aj oveľa menej nežiaducich účinkov. Nové biologiká blokujú prozápalové látky bez výraznejšieho zásahu do normálneho fungovania imunitného systému.

Dá sa pri biologickej liečbe hovoriť aj o zmenách v dĺžke účinnosti? Je pohodlnejšia alebo je jej podávanie komplikovanejšie?

Biologická liečba nie je novinkou, k dispozícii máme už dlhodobé dáta. Oproti klasickej systémovej liečbe je vďaka dobrému bezpečnostnému profilu vhodná na dlhodobú kontinuálnu liečbu, jej účinok pretrváva počas podávania. Jej podávanie je jednoduché a pohodlné pre lekára aj pacienta, zvládnu to pacienti každej vekovej kategórie.

Zabudli sme ešte na nejakú výhodu pre pacienta, prípadne lekára?

Pacienti so psoriázou môžu mať aj postihnutie kĺbov, takzvanú psoriatickú artritídu. Biologická liečba, ktorú podáva kožný lekár, je účinná aj na kĺbové prejavy; pacient tak nemusí brať rozdielne lieky, ale v rámci účinku jedného lieku sú liečené jeho ťažkosti komplexne. Výhodou pre lekára je pomerne jednoduchý monitoring pacienta bez nutnosti pravidelných odberov krvi každý mesiac a vysoká miera spokojnosti pacientov s liečbou.

Ľudia so psoriázou a psoriatickou artritídou majú zvýšené riziko vzniku ďalších chronických a závažných zdravotných stavov, známych aj ako komorbidity. O aké ťažkosti ide? Odporúčali by ste v takýchto prípadoch biologickú liečbu?

Psoriáza a psoriatická artritída nepredstavujú problém limitovaný len na kožu a kĺby – pri ťažších formách ide o systémový zápal, ktorý postihuje cely organizmus. Pacienti s týmito ochoreniami majú vyššie riziko rozvoja komorbidít – hypertenzie, metabolického syndrómu, cukrovky či depresie. Obzvlášť rizikoví sú pacienti s vysokou zápalovou aktivitou a ťažkou formou kožného postihnutia, kde psoriáza pokrýva veľké percento telesného povrchu. Takíto pacienti vyžadujú dôsledné monitorovanie a kontroly viacerými špecialistami.

Keďže príčinou pacientových ťažkostí je systémový zápal, biologická liečba je účinným spôsobom, ako dostať ochorenie pod kontrolu. Ukazuje sa, že jej včasné zavedenie do liečby pacienta by mohlo pôsobiť ako prevencia vzniku komorbidít.

Mnohokrát má pacient strach z biologickej liečby – ak má viacero ochorení alebo užíva väčšie množstvo liekov, často sa stretávame s obavou, či biologická liečba nespôsobí zhoršenie stavu alebo kontraindikáciu iných liekov, ktoré pacient dlhodobo užíva. Opak je pravdou, biologická liečba nie je určená len mladým a relatívne zdravým pacientom a nemá liekové interakcie. V súčasnosti sú dostupné viaceré biologiká, čo umožňuje lekárovi nájsť vhodnú liečebnú alternatívu pre každého pacienta. 

Nástup biologík priniesol v liečbe psoriázy veľké zmeny – a keďže je liečba taká úspešná, objavujú sa aj obavy o bezpečnosť biologických látok. Aký je váš pohľad na tento problém? Je to vôbec problém?

Ako som už spomínala, biologická liečba nie je novou, neodskúšanou liečbou – na Slovensku liečili prvých pacientov už pred viac ako 10 rokmi. Máme k dispozícii aj dlhodobé dáta zo zahraničia, vieme teda, čo môžeme očakávať. Každý liek môže mať aj nežiaduce účinky, ale biologická liečba je v porovnaní s klasickou tabletkovou liečbou psoriázy bezpečnejším variantom vhodným na dlhodobú liečbu. To sa, samozrejme, odráža v cene liečby. Navyše, pacientov liečených biologikami dôkladne vyšetríme už pred začiatkom liečby a sledujeme v priebehu liečby, takže v porovnaní s bežným pacientom je ich stav dôslednejšie sledovaný. Každého pacienta lekár individuálne vyšetrí a informuje o liečbe, preto je najlepšie akúkoľvek pochybnosť priamo konzultovať.

injekčná forma biologickej liečby
(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Ako dlho už na vašom pracovisku používate biologickú liečbu? Ako by ste za ten čas posúdili jej účinnosť, prípadne výhody? Je podľa vás lepšie začať s biologikami už na začiatku liečby psoriázy, alebo sa používa skôr v ťažších prípadoch?

Prvého pacienta sme na našom pracovisku liečili biologickou liečbou už pred 15 rokmi v rámci klinického skúšania – ešte skôr, ako biologickú liečbu hradili zdravotné poisťovne. Od tej doby uviedli do praxe viacero biologík, ktoré nás aj pacientov presvedčili o význame a účinnosti biologickej liečby. Vďaka nim sledujeme, ako sa naši pacienti vracajú do bežného každodenného života v plnej kvalite.

Dlhodobé sledovanie je pre mňa ako lekára vždy zadosťučinením – keď vidím, ako sa pacientom menia životy k lepšiemu. V čakárni nie je niekedy možné rozoznať, kto je pacient a kto sprievod – a to je to, čo chceme dosiahnuť, potlačenie viditeľných prejavov, „zneviditeľnenie“ psoriázy.

Biologickú liečbu možno začať kedykoľvek, ak pacient splní kritériá na úhradu liečby zdravotnou poisťovňou. Biologická liečba sa využíva skôr u pacientov so závažnými formami psoriázy s veľkým rozsahom ochorenia, ale vplyv zohrávajú aj ďalšie faktory, ako napríklad postihnutie kĺbov. Pri psoriatickej artritíde je dôležitá včasná liečba ako prevencia vzniku ireverzibilných zmien, o najvhodnejšom spôsobe liečby v tomto prípade rozhoduje reumatológ.

Aká je odozva vašich pacientov na biologickú liečbu? Možno sa stretávate aj s predsudkami. Stáva sa, že nakoniec je pacient rád, že ju skúsil?

Nie každý pacient vhodný na biologickú liečbu je hneď presvedčený o jej vhodnosti. Svoju rolu zohráva strach z nepoznaného, záväzok k dlhodobej liečbe, obavy z komplikácií alebo negatívneho ovplyvnenia ďalších pacientových ochorení. Často pacienta nepresvedčí lekár, ale skúsenosť ostatných pacientov – v čakárni, počas kúpeľného pobytu alebo v pacientskom klube. Mnoho pacientov napokon ľutuje, že liečbu neskúsili skôr.

Vďaka biologickej liečbe sa psoriáza stala liečiteľným chronickým ochorením, ktoré možno kontrolovať dlhodobou liečbou. Pacienti s inými kožnými diagnózami ešte takúto možnosť nemajú, a preto by bola škoda neskúsiť to.

Na záver – aká je situácia v súčasnosti, čo sa týka dostupnosti týchto liekov?

Biologickú liečbu v súčasnosti hradí zdravotná poisťovňa u každého pacienta, ktorý spĺňa indikačné kritériá. Vhodnosť pacienta na biologickú liečbu musí individuálne posúdiť ošetrujúci lekár.

Uverejnenie článku podporila spoločnosť AbbVie s.r.o.

SK-IMM-200008

Pridaj komentár