Psoriatická artritída: Dvojnásobné starosti s jednou chorobou

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Počuli ste už o psoriatickej artritíde (PsA)? Ide o chronické zápalové reumatické ochorenie, pri ktorom máva pacient postihnuté nielen kĺby a chrbticu, ale aj kožu psoriázou, laicky nazývanou lupienka.

Vo väčšine prípadov kožný nález aj niekoľko rokov predchádza postihnutie pohybového aparátu, pričom rozsah kožných zmien môže byť rôzny. Menej často sa obe ochorenia prejavia súčasne, a ešte zriedkavejšie sa zápal kĺbov objaví pred vznikom psoriázy.

Prejavy, rovnako ako aj priebeh psoriatickej artritídy býva veľmi rôznorodý. Niekedy sa choroba prejaví bolesťamiopuchom (jedného alebo viacerých kĺbov), inokedy pacienta začnú bolieť šľachy, úpony alebo chrbtica. Preto by mal byť nielen v starostlivosti dermatológa, ale aj reumatológa.

Prečo práve mňa postihla psoriatická artritída?

Lekári nepoznajú presnú príčinu vzniku tejto choroby. Predpokladá sa, že do hry vstupuje veľa faktorov. Dedičnosť, ale napríklad aj infekcie, prekonané vírusové, či bakteriálne ochorenia, úrazy, hormonálne zmeny, alebo aj stres.

„Provokačných faktorov môže byť naozaj veľa. Priaznivou informáciou však je, že neplatí rovnica psoriáza = psoriatická artritída. PsA postihuje mužov aj ženy a najčastejšie sa objavuje medzi 30. až 40. rokom života. Udáva sa, že u 10 až 40 % mužov a žien chorých na psoriázu sa v priebehu ochorenia manifestuje aj zápalové postihnutie kĺbov,“ hovorí MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA, primárka klinického úseku Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.

Psoriáza nechtov, opuchnuté kĺby na prstoch, zápaly šliach

Postihnutie kĺbov môže byť rôznorodé. Zápalom môže byť postihnutý jeden alebo viacero kĺbov, najmä na prstoch rúk a nôh, pričom to môže byť asymetrické aj symetrické postihnutie. Opuch koncových článkov prstov rúk sa často vyskytuje so psoriázou nechtov.

PsA sa môže prejaviť aj difúznym „párkovitým“ opuchom jedného alebo viacerých prstov rúk i nôh, ale aj zápalom v oblasti úponov šliach, či postihnutím chrbtice. Chronický zápal vedie postupne k deštruktívnym zmenám na kĺboch, ktoré vidíme na röntgenových snímkach, a niekedy aj k deformitám, čo obmedzuje pacienta v bežnom živote.

„Aby sme predišli vzniku takýchto zmien, je potrebné ochorenie včas diagnostikovať a správne liečiť. Základnom liečby je podávanie protizápalových (tzv. chorobu modifikujúcich liekov) a pravidelné cvičenie,“ hovorí MUDr. Alena Tuchyňová.

Psoriaticka artritida psoriáza a invalidný dôchodok
Zdroj foto: Shutterstock.com

Aké sú prejavy psoriatickej artritídy?

 1. Zápalové postihnutie koncových článkov prstov rúk – s bolestivým opuchom a začervenaním.
 2. Lúčovité postihnutie kĺbov prstov rúk i nôh – s difúznym „párkovitým“ opuchom prstov.
 3. Postihnuté kĺby sú menej ohybné.
 4. Zhoršená úchopová funkcia ruky – sila v rukách je oslabená.
 5. Zápal kĺbov môže viesť k deformitám.
 6. Zápal v oblasti úponov šliach na kosti.
 7. Stuhnutosť chrbtice.

Možnosti diagnostiky

Psoriatická artritída sa môže v praxi zamieňať s inými ochoreniami, a preto je dôležitá správna diagnostika. V prípade, že máte psoriázu a začali sa u vás problémy s kĺbmi, nemali by ste dlho vyčkávať – bezodkladne navštívte odborníka.

Dôležité je správne zhodnotenie anamnézy. Pacienti absolvujú aj doplnkové vyšetrenia, ako napríklad RTG. V prípade nejasností, lekárom pomáha aj genetické vyšetrenie v špecializovaných zariadeniach.

Aké ďalšie vyšetrenia musí pacienti absolvovať?

Základom každého vyšetrenia je anamnéza. Lekára bude zaujímať, ako sa ochorenie začalo, ktoré kĺby a ako dlho sú bolestivé a opuchnuté. Opýta sa vám na bolesti a opuch v oblasti šliach, stuhnutosť chrbtice, ale aj prejavy psoriázy.

„Základom je röntgenové vyšetrenie, ktoré zobrazí deštruktívne zmeny postihnutých kĺbov. Pri diagnostike využívame aj ultrasonografické vyšetrenie kĺbov a šliach, alebo magnetickú rezonanciu, najmä na zachytenie včasných zmien. Súčasťou vyšetrenia je odber krvi – na vyšetrenie ukazovateľov zápalu a niektorých protilátok,“ vysvetľuje MUDr. Alena Tuchyňová.

Možnosti liečby

Cieľom liečby je vymiznutie prejavov, alebo aspoň výrazné zlepšenie stavu, s minimálnymi prejavmi choroby. Moderné lieky dokážu zmierniť zápalový proces v kĺboch a zlepšiť stav psoriázy.

Na začiatku liečby lekár väčšinou ordinuje tzv. nesteroidové antiflogistiká. Ak nemajú dostatočný efekt, podá vám takzvané chorobu modifikujúce lieky (ako napríklad methotrexát, sulfasalazin, cyklosporín A), aby sa zastavil alebo spomalil zápalový proces. Tieto lieky sa používajú aj pri deštruktívnych a progredujúcich formách artritídy.

Nesteroidové antiflogistiká a chorobu modifikujúce lieky možno navzájom kombinovať. V niektorých prípadoch je nutné podávať aj glukokortikoidy, a keď to aktivita ochorenia dovolí, lekár uprednostňuje podávanie priamo do kĺbu (pred dlhodobou systémovou liečbou). Nevyhnutnou súčasťou komplexnej terapie je pravidelná pohybová liečba.

biologická liečba psoriázy
Zdroj foto: Shutterstock.com

Biologická liečba psoriatickej artritídy

Pokiaľ sme štandardnou liečbou nedosiahli potlačenie zápalu, lekár indikuje zavedenie biologickej liečby. V prípade, že je v popredí ťažkostí zápal kĺbov, biologickú liečbu navrhuje reumatológ, ak je postihnutá najmä koža, tak dermatológ.

Táto liečba sa podáva v centrách pre biologickú liečbu – jedno je v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, ďalšie sú v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach.

MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA, primárka klinického úseku Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.

„Biologická liečba sa podáva vo forme infúzií alebo podkožných injekcií. Jednotlivé preparáty sa líšia aj intervalmi podávania. Liečba je zvyčajne dlhodobá. Nie je stanovený časový limit na jej podávanie. V prípade, že sa dosiahne vymiznutie prejavov choroby, a to aj dlhodobo pretrváva, môžeme zvážiť zníženie dávky, respektíve predĺženie intervalu medzi jednotlivými podaniami daného lieku.“

Podávanie biologickej liečby preto vyžaduje pravidelné kontroly – nielen z pohľadu hodnotenia jej účinnosti, ale hlavne jej bezpečnosti. Ako každý iný liek, aj biologická liečba má svoje riziká. K najčastejším vedľajším prejavov patria infekčné ochorenia, ktoré sa objavujú najmä v prvých mesiacoch liečby. Zvyčajne ide o nekomplikované infekcie dýchacích ciest, zriedkavejšia sa môžu vyskytnúť aj závažnejšie ochorenia, ako napríklad zápal pľúc alebo herpes zoster (pásový opar).

Stretnúť sa môžeme aj s alergickými reakciami. Pri podkožnom podávaní lieku to môže byť lokálne začervenanie kože, alebo vyrážka v mieste vpichu. Pri infúziách sa môže objaviť triaška, prípadne až celková alergická reakcia. Tieto stavy sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Pracoviská, na ktorých sa podáva biologická liečba, ich vedia zvládnuť.

Je veľmi dôležité, aby si pacient uvedomil, že liečba psoriatickej artritídy musí byť dlhodobákomplexná. Nestačí len užívať lieky a spoliehať sa na to, že lekár ma vylieči. S chorobou treba zabojovať, starať sa o seba, dopriať si čas na pravidelný pohyb, správnu výživu, balneoterapiu a rehabilitáciu pod dohľadom odborníka.

Biologická liečba sa nesmie podávať pacientom s:

 • akútnym infekčným ochorením,
 • aktívnou tuberkulózou,
 • závažnejším ochorením srdca alebo pečene,
 • niektorými nádorovými ochoreniami.

O tom, či je pacient na biologickú liečbu vhodný, rozhoduje nielen aktivita PsA, ale aj spomenuté pridružené choroby. Pri výbere lieku sa vždy dbá na to, aby jeho účinnosť význame prevyšovala prípadné riziká. Výskyt rizík sa počas liečby pravidelne sleduje.

Psoriaticka artritida skúsenosti
Zdroj foto: Shutterstock.com

Liga proti reumatizmu

Ak vám diagnostikovali psoriatickú artritídu, všetky informácie vám podá ošetrujúci lekár –  reumatológ. Pomocnú ruku vám podá aj občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku. Združenie poskytuje svojim členom poradenskú činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych, organizuje kurzy na zdravotné a sociálne témy, ale aj spoločenské akcie.

Na stránke www.mojareuma.sk a na Facebooku nájdete informácie o chorobe, poradňu, ale najmä pochopenie, ktoré hľadáte. Nájdete tu ľudí, ktorí už majú skúsenosti s chorobou. Zistíte tiež, aké máte možnosti a na čo máte ako pacient nárok.

Predsedníčkou občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku je Mgr. Janka Dobšovičová Černáková. Položili sme jej 3 otázky.

S akými problémami sa na vás najčastejšie obracajú pacienti so psoriatickou artritídou?

Pacientom radíme, kde nájdu reumatológa, ako sa čo najrýchlejšie dostanú k špecialistovi do NÚRCH v Piešťanoch. Najčastejšie odpovedáme na celkom praktické otázky. Keď majú prvýkrát nastúpiť na liečenie do NÚRCH-u, pýtajú sa nás, ako to tam vyzerá, čo si majú priniesť, koľko taký liečebný pobyt trvá, či budú môcť v prípade potreby odísť cez víkend na priepustku domov. Veľmi často sa zaujímajú o možnosti liečby, a či má liečba vedľajšie účinky.

Pri psoriatickej artritíde je dôležitý aj pohyb, rovnako strava. Zaujíma ich táto oblasť?

Áno. Obávajú sa, či budú môcť ešte športovať. Chcú vedieť, čo a ako majú cvičiť, prečo je to dôležité. Organizujeme napríklad spoločné vychádzky s Nordic Walking paličkami v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR. Zaujímajú sa tiež o to, či im pomôže úprava stravy, alebo celkovo životosprávy a životného štýlu.

Viete im poradiť aj v sociálnej oblasti? Platí sa za tieto služby?

Vo vážnejších prípadoch sa klienti informujú, ako a kde si môžu podať žiadosť o invalidný dôchodok, sociálnu službu, alebo peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP. Všetkým záujemcom je k dispozícii bezplatná poradňa Centra sociálno-psychologickej podpory pre pacientov s reumatickými chorobami, ktorá sídli na prízemí budovy NÚRCH v Piešťanoch. Tieto služby našim klientom poskytujeme dvakrát do týždňa. Vždy v stredu základné sociálne poradenstvo a vo štvrtok psychologické služby.

Psoriaticka artritida_liga proti reumatizmu
Zdroj: Liga proti reumatizmu SR

Ako pomáha Lige proti reumatizmu SR pacientom?

 1. Poskytuje základné poradenstvo a psychologické služby.
 2. Podáva spoľahlivé informácie o reumatických chorobách.
 3. Organizuje vzdelávacie a motivačné podujatia, stretnutia a besedy.
 4. Informuje o najnovších možnostiach liečby na prednáškach a seminároch.
 5. Usporadúva rekondičné pobyty za zvýhodnené ceny.
 6. Má bohatú publikačnú činnosť. K dispozícii sú brožúrky a letáky.
 7. Dvakrát ročne vychádza Informačný bulletin LPRe SR.
 8. Ukazuje klientom, že realita nebude až taká zlá, ako sa na prvý pohľad zdalo.
 9. Spoznáte tu ľudí, ktorí prežívajú to isté ako vy. Povedia vám svoj vlastný príbeh.
 10. Nájdete tu pochopenie a pocit istoty. Môžete sa uvoľnene vyrozprávať.

Chcete sa dobrovoľnícky realizovať? Získať pocit zadosťučinenia a užitočnosti? Stať sa členom Ligy proti reumatizmu na Slovensku, nemôže byť ľahšie. Stačí vyplniť online prihlášku na www.prihlaska.mojareuma.sk, uhradiť ročné členské vo výške 5 EUR a využívať všetky výhody.

VIDEO:

Pridaj komentár