Biologická liečba

odborný garant:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA. Dott.Ric. MHA

Cielená biologická liečba pomáha aj pri osteoporóze

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Aj vy možno patríte k pacientom, ktorým lekár oznámil, že trpia osteoporózou, ľudovo „rednutím kostí“.

Možno to na vás až tak nezapôsobilo a možno si myslíte, že je to úplne bežná choroba, ktorá patrí k vášmu veku.

V žiadnom prípade však osteoporózu netreba podceňovať. V skutočnosti totiž ide o závažnú chorobu s viacerými rizikami. Jej vážnosť si niekedy uvedomia až vo chvíli, keď ich pripúta na lôžko.

Osteoporóza je veľmi častá – dá sa povedať – civilizačná choroba. Jej výskyt u žien dramaticky stúpa po menopauze, keď už ženu prestávajú chrániť ženské pohlavné hormóny. Nevyhýba sa však ani mužom.

Pri osteoporóze dochádza k úbytku kostnej hmoty, čiže k rednutiu kostí. Kosť má, podobne ako aj špongia, štruktúru akejsi trojrozmernej siete.

Pri osteoporóze je to akoby ste zo špongie postupne vyberali kúsky materiálu a robili v nej dierky. Špongia sa oslabí a prestane byť odolná voči tlaku aj ťahu.

V prípade špongie sa to prejaví deformáciou už po najmenšom tlaku. Kosť však, na rozdiel od špongie, nie je taká pružná, preto sa v oslabenom mieste ľahko zlomí.

Cielená biologická liečba pomáha aj pri osteoporóze
Zdroj foto: Adobestock.com

Živé, dynamické tkanivo

Mohlo by sa nám zdať, že kosť je neživá, nemenná štruktúra, no nie je to pravda. Ide o živé veľmi dômyselne riadené tkanivo, ktoré sa od narodenia človeka neustále mení a vyvíja. Neustále v ňom prebieha odbúravanie starých a tvorba nových buniek.

Pravdou je, že tieto procesy sú intenzívnejšie v detstve a ranej mladosti, keď sú kosti najpevnejšie a najpružnejšie. Vo vyššom veku, keď už rastové a obnovné procesy neprebiehajú v dostatočnej miere, dochádza k narušeniu rovnováhy, a teda k rednutiu kostí.

Kostné tkanivo sa odbúrava vďaka bunkám, ktoré sa volajú osteoklasty. Osteoklasty majú schopnosť rozpúšťať, resorbovať staré tkanivo. Nové kostné tkanivo sa naopak tvorí vďaka iným bunkám – osteoblastom, ktoré produkujú bielkovinu kolagén, základnú stavebnú hmotu podporných tkanív, vrátane kosti.

Osteoblasty vystielajú povrch dutiniek v kosti a zabezpečujú ukladanie vápnika do bielkovinovej hmoty kosti, čím spevňujú vznikajúcu kosť.

Vďaka tejto schopnosti neustálej prestavby kostnej štruktúry dokáže kosť spevnieť tam, kde treba, kde na kosť pôsobí najväčší tlak. Vďaka tomu je naša sústava kostí prispôsobená podmienkam, v akých sa nachádzame a aktivitám, ktoré vykonávame.

Na to, aby sa naše kosti dokázali takto prispôsobiť, potrebujú dostatok minerálov a vitamínov, najmä vápnik, fosfor a vitamín D.

Pohyb ako prevencia osteoporózy

Najdôležitejším podnetom na spevňovanie kosti je pohyb. Kosť pri dostatočnej pohybovej aktivite „cíti“, kde sa musí spevniť. Ak sa pohyb obmedzí, kosť žiadne podnety nedostáva a „vníma to“, ako keby bola nepotrebná a procesy spevňovania kosti sa utlmia. Kosť doslova chradne.

Ak sa však dostatočne hýbeme a kosť zaťažujeme, aktivujeme tak potrebné mechanizmy na spevnenie kosti. Tento faktor je aj jeden z dôvodov, prečo osteoporózou trpia viac ľudia s nízkou telesnou hmotnosťou. Kosť skrátka nie je taká zaťažovaná.

Následky nedostatku pohybu sú dramatické. U ležiaceho pacienta dochádza k veľmi rýchlemu úbytku kostnej hmoty.

Nedostatok pohybu detí a mládeže, ktorí sú často „pripútaní“ k obrazovkám počítačov a displejom mobilov, je preto veľkou hrozbou do budúcnosti. Niektorí sa rozsahom pohybovej aktivity veľmi nelíšia od chorého, pripútaného na lôžko!

Najväčšie množstvo kostnej hmoty nadobúdame do 30. roka života. Preto je dôležité, aby sa kosti vyvinuli čo najhustejšie a najpevnejšie práve do tohto veku.

Po 35. roku už prevažuje odbúravanie kostí, ktoré je normálnou súčasťou starnutia. Ak premeškáme možnosť spevňovať kosť pohybom a dostatočne kvalitnou výživou od detstva po ranú dospelosť, môžeme mať neskôr problémy, nedostatočne hustá a pevná kosť sa aj prirodzeným starnutím môže príliš oslabiť.

Aj v neskoršom veku sú pohyb a výživa veľmi dôležité, pretože prirodzený úbytok kostnej hmoty môže byť 0,5 % ročne, ale ak zanedbáme správnu životosprávu, môže to byť aj 3 – 5 %, až desaťnásobne viac.

Najmä ženy po menopauze sú náchylné na rýchlejšiu stratu kostnej hmoty. Kým niektoré za 10 rokov po prechode môžu stratiť až 40 % kostnej hmoty, iné, fyzicky aktívne ženy, stratia iba 5 – 10 %. Osteoporózu môže urýchliť aj užívanie niektorých liekov, často sa v tejto súvislosti uvádzajú glukokortikoidy.

biologická liečba pri osteoporóze
Zdroj foto: Adobestock.com

Zlomenina po kýchnutí

Následky osteoporózy sa prejavujú pozvoľna, niekedy si ich pacient ani nevšimne, alebo sa prejavia až náhle vzniknutou zlomeninou.

Typické sú zlomeniny už po minimálnom podnete nevinne vyzerajúcom páde na zápästie, buchnutí sa o roh stola, alebo sa objaví bolesť chrbta po kýchnutí ako následok zlomeniny stavca, na ktorú sa niekedy ani nepríde.

Ak sa na osteoporózu zameriame pozornejšie, môžeme si spočiatku všimnúť typické vytvorenie „hrbu“ v hrudnej časti chrbtice, ktorý býva nenápadnou známkou tejto choroby.

Môžeme si všimnúť aj znižovanie telesnej výšky. Chorí sa sťažujú na bolesti chrbtice, najmä krížov, ktoré často považujú za niečo, čo súvisí s vekom.

Možno ste netušili, že už dlhšie pred vznikom prvej zlomeniny zapríčinenej osteoporózou, sa táto choroba vyvíja nenápadne a v tých kostiach, kde by ste ju nečakali.

Ako prvú postihuje sánku, neskôr kosti lebky, rebrá, po nich stavce a ako posledné napadne dlhé kosti.

Príčinou je zrejme rozličná miera zaťažovania, a teda aj rozdielna miera podnetov na spevnenie kostí.

Ak sa teda už kvôli osteoporóze zlomí dlhá kosť – na hornej či dolnej končatine, už dávno predtým osteoporóza postihla sánku či lebku.

Strava a pohyb sú dôležité!

Pri liečbe osteoporózy je dôležitá životospráva s dostatkom pohybu a vhodnou výživou. Ak kvôli osteoporóze navštívite lekára, ponúkne vám zrejme aj lieky.

Bežne sa odporúčajú najmä prípravky s obsahom vápnika, vitamíny K2D3 a lieky znižujúce odbúravanie kostnej hmoty, najmä bisfosfonáty.

Novotvorbu kosti podporuje liečivo stroncium ranelát, ktoré zároveň znižuje resorpciu kostnej hmoty. Okrem toho sa u žien po menopauze môžu začať podávať lieky s účinkom ženského hormónu, ktoré nahrádza jeho úbytok.

Cielená biologická liečba
Zdroj foto: Adobestock.com

Biologická liečba pri osteoporóze je cielená a dobre sa znáša

Okrem tejto bežnej liečby je aj inovatívna, tzv. biologická liečba, ktorá cielene bráni rednutiu kostí. Je zameraná na potlačenie aktivity osteoklastov, kostných buniek zodpovedných za odbúravanie kostnej hmoty.

Biologická liečba spočíva v podávaní monoklonálnej protilátky, ktorá sa naviaže na bielkovinu tvorenú osteoblastami, ktoré produkujú kostnú hmotu.

Táto bielkovina, označovaná skratkou RANKL, sa viaže na svoj receptor (označovaný skratkou RANK), ktorý je prítomný na „búračoch kosti“ – osteoklastoch a bunkách, z ktorých sa osteoklasty vyvíjajú.

Ak nie je dostatok voľných bielkovín RANKL, na receptory RANK sa nemá čo naviazať, čo obmedzí funkciu, prežívanie aj tvorbu nových osteoklastov. Buniek zodpovedných za odbúravanie kostnej hmoty je preto menej a výsledkom je hustejšia kosť.

Pre názornosť si možno predstaviť elektrickú zásuvku v stene a k nej spotrebič s káblom so zástrčkou. Na to, aby sme spotrebič uviedli do chodu, musíme zástrčku strčiť do zásuvky a tým celý proces spustiť.

Ak však na zástrčku nastokneme napríklad hrču plastelíny, do zásuvky ju už nemôžeme dať, pretože tam jednoducho nepasuje.

Biologické liečivo plní funkciu plastelíny, RANKL je zástrčka a RANK je zásuvka v stene, na ktorú sa má naviazať „zástrčka“ – RANKL. Uvedenie spotrebiča do chodu by tu zodpovedalo „zapnutiu“ osteoklastu a aj spusteniu tvorby nových osteoklastov.

Bez biologického liečiva by sa RANKL naviazal na RANK a došlo by k aktivácii a tvorbe nových osteoklastov a zvýšenému odbúravaniu kostnej hmoty.

Krása biologickej liečby je (okrem iného) v jej cielenom účinku. V tomto prípade sa tiež liečivo viaže len na bielkovinu RANKL a obchádza iné bielkoviny v našom tele.

Vďaka špecifickému mechanizmu účinku sa znižuje riziko nežiaducich účinkov. Treba však vedieť aj to, že molekuly biologického lieku sú príliš veľké na to, aby mohli prejsť cez stenu čreva do krvi. Preto sa biologický liek neužíva ústami v tabletách, ale podáva sa v injekciách.

Pri biologickej liečbe osteoporózy sa liek podáva podkožnými injekciami raz za pol roka v ambulancii lekára.

Čo treba dodržať pri biologickej liečbe osteoporózy?

Aby mohlo biologické liečivo plnohodnotne a dlhodobo pôsobiť, treba nevyhnutne zaistiť pravidelnú fyzickú záťaž kostí cvičením, chôdzou, skrátka pohybom.

Dôležitý je aj dostatočný príjem vápnika, napríklad v mliečnych výrobkoch,  ale aj vitamínu D a vitamínu K2, ktoré podporujú ukladanie vápnika v kostiach, kde je najviac potrebný.

Nedostatok týchto súčastí výživy spôsobuje vyššiu tvorbu hormónu prištítnych teliesok, čo značne znižuje účinnosť liečby osteoporózy.

Nástup účinku biologickej liečby je rýchly a po vysadení lieku účinky postupne odznievajú. Podávanie biologického liečiva počas 10 rokov významne znížilo riziko zlomeniny stavca aj iných zlomenín.

Pre koho je určená biologická liečba osteoporózy?

Biologická liečba osteoporózy je vhodná po menopauze, v prípade rýchleho úbytku kostnej hmoty.

Odporúča sa aj mužom, ktorí sa liečia na rakovinu prostaty a užívajú liek, ktorý znižuje tvorbu hormónu testosterónu. Biologický liek možno využiť aj u pacientov s nádormi kostí, tu sa však podávajú vyššie dávky.

Pri osteoporóze vo všeobecnosti biologická liečba nie je liekom prvej voľby, ale siahame po nej, ak pacient nemôže dostávať bežnú liečbu a v ťažkých prípadoch ochorenia.

Musíme teda konštatovať, že táto liečba nie je vhodná pre každého. Nehodí sa na prevenciu úbytku kostnej hmoty, ale na liečbu chorých, u ktorých je úbytok kostnej hmoty urýchlený a riziko zlomenín vysoké.

Rovnako ako pri liečbe bisfosfonátmi, tento typ biologickej liečby nenavodzuje novotvorbu kostnej hmoty, ale len brzdí jej odbúravanie.

Sú prípady, keď sa biologický liek na osteoporózu nemá podávať: pri nízkej hladine vápnika v krvi a u pacientov alergických na biologické liečivo či akúkoľvek pomocnú látku v lieku.

Osteoporóza spôsobená glukokortikoidmi

Ak dlhodobo užívate glukokortikoidy, mali by ste vedieť, že tieto lieky môžu spôsobiť osteoporózu. Ak vám lekár v tomto prípade ponúkne biologickú liečbu, môže ísť aj o liek fungujúci na inom princípe, než na väzbe na bielkovinu RANKL.

Liečivo, ktoré sa v tomto prípade používa, podporuje tvorbu kosti a napodobňuje účinok ľudského parathormónu, ktorý je produkovaný prištítnymi telieskami. Podporuje funkciu osteoblastov, teda novotvorbu kostnej hmoty. Táto liečba však môže trvať najviac 2 roky a nesmie sa viac opakovať.

Podáva sa formou podkožných injekcií, ktoré si pacient po zaškolení podáva sám, lebo ich treba podávať každý deň.

zlomeniny pri osteoporoze
Zdroj foto: Adobestock.com

Vývoj pokračuje: biologická liečba pri osteoporóze

Vo vývoji sú aj iné druhy biologickej liečby osteoporózy. Jedno z ďalších liečiv bolo schválené v apríli 2019 na používanie v USA. Niektoré z nových liekov sú zamerané aj na novotvorbu kosti, iné na útlm či zastavenie jej odbúravania.

Doterajšie výsledky štúdií ukázali priaznivé výsledky, no treba počkať, či sa bezpečnosť a účinnosť nových liekov potvrdí ďalším výskumom.

Pri osteoporóze je najdôležitejšia prevencia, ktorá sa má začať už v detstve. Dôležitá je správna výživa a najmä dostatok pohybu, ktorý dáva kosti podnet na spevňovanie.

Správna výživa umožňuje dostatočný prísun živín, ktoré sa do kosti na základe týchto podnetov zabudujú. Ak ste doteraz pohyb či zdravú výživu podceňovali, treba to zmeniť. Vždy je lepšie začať neskôr, ako nezačať nikdy.

Pridaj komentár