Meranie glukózy: Bezpečnosť je na prvom mieste

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Pre každého lekára je to radosť, keď môže liečiť človeka, ktorého zaujíma jeho zdravotný stav a aktívne sa angažuje.

Súčasťou úspešného zvládnutia cukrovky je aj pravidelné meranie hladiny cukru v krvi (glykémie).

Veľké množstvo klinických štúdií dokázalo, že tak dôsledná liečba, ako aj pravidelné sledovanie hladiny glykémie zlepšuje kvalitu života diabetika a významne znižuje výskyt komplikácií.

Meranie glukózy v krvi je nevyhnutná súčasť každodenného života diabetika. Žiaľ, prináša to so sebou aj isté riziká.

Pozrime sa bližšie, ako by mala vyzerať bezpečnosť pri meraní glukózy.

Nebezpečné praktiky pri monitoringu glukózy

Rizikovému správaniu sú vystavovaní rôzni pacienti, nielen tí, ktorí sú v dlhodobej starostlivosti. Napr. medzi diabetikmi, ktorí si kontrolu glykémie vykonávajú sami, reálne hrozí „požičiavanie“ lanciet, autolanciet a inzulínových pier.

V roku 2010 sa v troch amerických štátoch uskutočnil test, a to vo viacerých zdravotníckych zariadeniach, ktoré poskytujú asistovanú kontrolu glykémie. Veľká časť týchto centier pochybila – nedokázali zabezpečiť bezpečnosť pacientov.

Konkrétne šlo o zdieľanie lanciet, ktoré „kolovali“ medzi viacerými pacientmi, hoci boli určené len pre jedného. Navyše, zamestnanci si častokrát nevymieňali rukavice medzi jednotlivými odbermi, nečistili glukomery pred meraním glykémie u ďalšieho pacienta, alebo skladovali použité lancety spolu s nepoužitými.

Tieto triviálne chyby znižujú bezpečnosť liečby, zvyšujú šírenie krvou prenosných ochorení, a preto musia byť odstránené!

meranie glukózy v krvi
Zdroj foto: Shutterstock.com

Pozor na hepatitídu!

Najväčšie riziko, ktoré nám hrozí pri meraní glykémie, je práve prenos infekčných chorôb krvnou cestou. Konkrétne ide o hepatitídu typu BC, príp. HIV.

Zdieľanie zdravotníckych pomôcok medzi nakazenými pacientmi a zdravými ľuďmi môže vyústiť až do lokálnej epidémie hepatitídy B. Preto je dôležité, aby sme poznali spôsob, ako sa tieto vírusy prenášajú, a ako môžeme toto riziko minimalizovať.

Hlavné riziko predstavujú zariadenia na odber krvi, predovšetkým lancety. Mali by sme vedieť, ktoré lancety sú rizikovejšie, resp. ktoré infekčné choroby nám hrozia, keď nebudeme dodržiavať zásady bezpečnosti.

Aké typy lanciet poznáme?

Lancety sú špeciálne sterilné ihly na prepichnutie vrchnej vrstvy pokožky. Sú určené na získanie kvapky krvi – a na jej testovanie. Existujú dva typy lanciet:

 • na opakované použitie,
 • jednorázové.

Lancety na opakované použitie

Tieto lancety zvyčajne pripomínajú pero. V minulosti nemuseli byť po použití likvidované, mohli byť použité aj viackrát. Potrebná bola však zámena ihly pri každom pacientovi.

Práve kvôli ľudskej chybovosti, ťažkostiam s čistením, dezinfekciou a prenosom viacerých vírusov, ako je hepatitída typu B, sa ich rozhodli vyradiť z trhu.

Dnes sú znovupoužiteľné lancety určené maximálne pre jedného človeka.

Lancety na jedno použitie

Jednorazové lancety boli vytvorené práve z toho dôvodu, aby zabránili prenosu vírusov krvnou cestou. Po vpichu sa ihla automaticky zablokuje, a jej ďalšie použitie je preto nemožné. Napríklad v zdravotníckych zariadeniach, kde poskytujú asistované meranie glukózy, by mali byť používané iba jednorazové, samozablokovateľné lancety.

To, že je riziko prenosu infekčných chorôb prostredníctvom zdieľaných ihiel a glukomerov reálne, dokazuje aj list Americkej liekovej a potravinovej agentúry FDA, ktorý adresovali výrobcom glukomerov v USA. FDA týmto krokom reagovala na epidémie vírusových hepatitíd medzi pacientmi, ktorí ihly zdieľali.

Aj v európskych zdravotných strediskách, poskytujúcich dlhodobú zdravotnú starostlivosť (a predovšetkým asistované meranie glykémie), sa vyskytlo viacero infekcií hepatitídy B, hepatitídy C a HIV.

meranie-glukozy-hygiena
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako môžete znížiť riziko prenosu ochorení pri meraní z krvi?

Existuje 5 štandardných predpisov, ktoré musíme splniť, aby sme redukovali riziko prenosu vírusov krvou:

 1. Dodržiavajte osobnú hygienu – umývajte si ruky pred a po odbere.
 2. Zdravotnícki pracovníci musia počas odberu krvi používať ochranné rukavice, a tieto rukavice si vymeniť, keď príde ďalší pacient.
 3. Bezpečnosť pri zaobchádzaní s krvou – kontakt s krvou obmedziť na nevyhnutné minimum.
 4. Bezpečné odstraňovanie odpadu – pracovník, ktorý vykonáva odbery, by mal mať voľne dostupný kontajner na kontaminovaný odpad.
 5. Dekontaminácia zariadení (glukomeru, odberového pera) – dezinfekcia (podľa inštrukcií výrobcu).

Pamätajte, že vždy, keď máme k dispozícií dostatok glukomerov, ktoré sú určené výhradne pre jednu osobu, nemali by byť zdieľané. Ak sa to predsa musí stať, zabezpečme, aby bol glukomer po každom meraní náležite vyčistený a dezinfikovaný.

Ak výrobca nešpecifikuje, ako dané zariadenie vyčistiť a dezinfikovať, nesmie byť tento glukomer zdieľaný s inými osobami!

Bezpečnosť merania glukózy však nespočíva len v riziku prenosu chorôb. S glukomerom musíme vedieť správne zaobchádzaťstarať sa oň, aby jeho výsledky boli spoľahlivé a odzrkadľovali náš momentálny zdravotný stav. Iba tak budeme vedieť, či máme primeranú liečbu, teda dávku inzulínu alebo liekov.

meranie-glukozy-glukomer
Zdroj foto: Shutterstcock.com

Zásady správneho merania glykémie

 • Používajte iba glukomer, s ktorým vás oboznámil lekár.
 • Nepoužívajte viacero glukomerov (od rôznych výrobcov) – odlišné zariadenia môžu poskytnúť rozdielne výsledky.
 • Používajte iba testovacie prúžky od daného výrobcu, a nekombinujte ich.
 • Pred začiatkom používania novej sady prúžkov sa vždy uistite, že sú s glukomerom kompatibilné a nepreexpirované.
 • Pred odberom si poriadne umyte ruky mydlom, a potom si úplne osušte prsty. Nedezinfikujte si ruky (prsty) žiadnym prostriedkom, predovšetkým nie benzínalkoholom!
 • Ak máte glukomer, ktorý je potrebné pred meraním kalibrovať, uistite sa, že kód (nastavený na glukomere) zodpovedá kódu na testovacích prúžkoch. Ak si chcete overiť, či sú prúžky a glukomer v súlade, môžete vykonať test s kontrolným roztokom.
 • Odber krvi uskutočňujte z miesta na tele, ktoré odporúča výrobca – okrem bočnej strany prsta, existujú aj alternatívne, menej bolestivé miesta na odber krvi, ako sú predlaktia, stehnádlane. Predlaktie a stehná však nie sú vhodné, pokiaľ potrebujete zmerať náhlu zmenu glykémie, pretože chvíľu trvá, kým sa zmena koncentrácie glukózy v krvi prejaví aj tu.
 • Na odber použite dostatočné množstvo krvi, aby bolo aktívne miesto pásiku kompletne pokryté.
 • Sledujte všetky chyby, ktoré vypisuje váš glukomer na displeji. Ak pretrvávajú, kontaktujte výrobcu a vášho lekára.

Na Slovensku sa meria hladina glykémie v jednotke mmol/l. Ak váš glukomer udáva výsledok v jednotkách mg/dl, prepočet vieme urobiť nasledovným vzorcom: mmol/l = mg/dl/18.

meranie-glukozy-testovacie-prúžky

Ako sa starať o glukomer a testovacie prúžky

Glukomer musí spĺňať všetky požiadavky, aby bol účinný, no tiež bezpečný. Kvôli bezpečnosti a presnosti glukomeru, dodržiavajte nasledovné:

 1. Glukomer má byť po každom testovaní náležité vyčistený, najlepšie mäkkou handričkou alebo tkaninou. Neodporúčajú sa organické rozpúšťadlá, ako acetón a benzol, keďže môžu poškodiť povrch glukomeru.
 2. Nemáčajte ani glukomer, ani testovacie prúžky do vody, či inej tekutiny.
 3. Silné elektromagnetické žiarenie (mobil, mikrovlnka) môže narušiť fungovanie prístroja.
 4. Glukomer a testovacie prúžky držte na tmavom, studenomsuchom mieste (nie v chladničke).
 5. Minimalizujte kontakt testovacích prúžkov so svetlomvzduchom – po vybratí testovacieho prúžku tubu čo najskôr zavrite.
 6. Vyčistite odberové pero po každom odbere.
 7. Odberové perá, lancety, mikrolancety a testovacie prúžky nakupujte v lekárni.
 8. Použité (kontaminované materiály) treba náležite zneškodniť, a to podľa platných predpisov, s ktorými vás oboznámi lekár.

Meranie glukózy nesmie ohroziť vaše zdravie, ani zdravie iných ľudí

Meranie glukózy stále radíme k vysoko bezpečným aktivitám. Kvôli narastajúcemu počtu diabetikov, sa táto procedúra musí naďalej zdokonaľovať a skvalitňovať. Avšak aj bezpečnosť musí byť bezvýhradne zachovaná. Ide predsa o zdravie nás všetkých.

Prispejete k tomu aj vy?

Zdroj video: Youtube.com

Autor je farmaceut

Použitá literatúra

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/InVitroDiagnostics/ucm227935.htm

http://www.patientsafety.va.gov/professionals/hazards/glucometer.asp

http://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/information-leaflets/hpra_blood-glucose-meters_web.pdf?sfvrsn=2

http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html

1 odpovedí na “Meranie glukózy: Bezpečnosť je na prvom mieste

 1. Spätné upozornenie: Brusnice spoľahlivo liečia zápaly močových ciest - Swiss natural

Pridaj komentár