Chronická hepatitída C

Hepatitída typu c je nebezpečné zápalové ochorenie, ktoré – podobne ako iné hepatitídy – poškodzuje hlavne pečeň. U väčšiny ľudí, ktorí dostanú hepatitídu c, sa neskôr vyvinie chronická hepatitída. Jej liečba je náročná a nákladná.

Nebezpečenstvo hepatitídy C nespočíva len v tom, ako zaťaží organizmus pacienta v akútnom štádiu, ale najmä v tom, že sa prejavuje nenápadne. Chorý často ani nemusí rozpoznať, že nejde o „obyčajnú“ sezónnu virózu alebo chrípku. Podľa niektorých štúdií až 90 % prípadov akútnej hepatitídy C prebieha asymptomaticky. Prejavuje sa iba miernymi „chrípkovými“ príznakmi: celková únava, bolesti kĺbov a svalov, oslabenie organizmu, nechutenstvo. Asi pätina postihnutých sa v priebehu roka dokáže vírusu v tele zbaviť a ani nezistia, že im ohrozil pečeň. Väčšina chorých však to šťastie nemá. Až 80 % prípadov hepatitídy C sa totiž vyvinie do formy chronickej hepatitídy. Táto si vyžaduje liečbu, pretože jej dlhodobé následky sú veľmi vážne. Vírusová hepatitída C je najčastejším dôvodom zlyhania pečene a vedie k veľmi závažným komplikáciám. Až dve tretiny transplantácií pečene sú potrebné práve pre komplikácie spôsobené hepatitídou C. Významná časť pacientov trpí cirhózou alebo rakovinou pečene. Podľa prof. MUDr. Jozefa Glasu, CSc., PhD., z Národného referenčného centra pre liečbu chronických hepatitíd sú všetky vírusové hepatitídy významným zdravotným problémom vzhľadom na počet infikovaných (1 z 12 ľudí). Pre porovnanie: ide o desaťnásobne vyšší počet nakazených ako v prípade vírusu HIV. Najväčšie rezervy máme podľa prof. Glasu v aktívnom skríningu populácie a z toho vyplývajúcich následných opatreniach.

Ako sa chronická hepatitída C diagnostikuje?

Pri určovaní správnej diagnózy sa sleduje anamnéza (subjektívne a objektívne príznaky, rizikové správanie pacienta) a robí sa aj viacero vyšetrení. Ide o fyzikálne vyšetrenia: či je pečeň alebo slezina zväčšená, či je v brušnej dutine tekutina, či sa na tvári vyskytujú pavúčikovité névy (výrazne červené jemné žilky a pod.) a biochemické vyšetrenia (hepatálne a sérologické testy, niekedy aj histologické vyšetrenie pečene). Laboratórna diagnostika má určiť, či má chorý protilátky vírusovej hepatitídy C. Táto sa môže po určitom čase opakovať. Protilátky u rekonvalescentov po akútnej vírusovej hepatitíde C totiž pretrvávajú relatívne krátko. Ak sa u nejakého pacienta vyskytnú, neznamená to, že ich človek dokáže neutralizovať a je voči vírusu imúnny – tak ako je to napríklad v prípade ovčích kiahní. Naopak, čím vyššie hladiny protilátky vykazujú, tým bližšie je chorý k chronickej hepatitíde C. Vyšetrením protilátok však nemožno odlíšiť akútnu a chronickú infekciu či rekonvalescenciu. Je preto potrebný potvrdzujúci test, ktorý presnejšie určí konkrétne typy antigénov. Rovnako dôležité je aj stanovenie jednotlivých genotypov. Podľa týchto výsledkov sa totiž stanovuje liečba, ktorá môže trvať od jedného týždňa až po 12 mesiacov. O spôsobe a dĺžke liečby rozhoduje hepatológ. Veľmi nepriaznivým prognostickým faktorom je kombinácia hepatitídy C s konzumáciou alkoholu alebo infekciou HIV.

Liečba hepatitídy C

Štandardnou liečbou je podávanie pegylovaných (PEG) interferónov a ribavirínu. Najlepšie šance na vyliečenie majú ľudia s genotypom 2 (okolo 90 %), pri genotype 3 sa možnosť vyliečenia pohybuje od 3 – 70 %, v prípade genotypu 1 sa vylieči približne polovica pacientov. Interferóny sa podávajú injekčne a pacient si ich môže aplikovať aj sám – pomocou špeciálneho pera. Ich úlohou je potlačiť rozmnožovanie vírusu. Ribavirín je látka s antivírusovým účinkom. Podáva sa vo forme tabliet alebo kapsúl. Môže spôsobovať chudokrvnosť a zhoršenie už existujúcich srdcových ochorení.

Moderná liečba

Koncom januára sa na Ministerstve zdravotníctva (MZ) uskutočnila odborná konferencia o liečbe chronickej hepatitídy C s podtitulom Veda verzus ekonomika v reálnej liekovej politike. Podujatie vzniklo v spolupráci s MZ, zdravotnými poisťovňami, výrobcami liekov Janssen-Cilag, Merck a Roche Slovensko a záštitu prevzala rektorka SZU prof. Dana Farkašová. Jeho cieľom bolo otvoriť diskusiu o nových možnostiach liečby tohto ochorenia. Prednosta Národného referenčného centra pre liečbu chronických hepatitíd prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., na konferencii zdôraznil, že vedecké aj ekonomické fakty týkajúce sa liečby chronickej hepatitídy C vyžadujú zmenu liekovej politiky. Náklady na liečbu treba riadiť tak, aby zdroje boli alokované efektívne a, prirodzene, nie na úkor pacienta. Z pohľadu farmakoekonomiky patrí k najdrahším zložkám liečby transplantácia pečene a liečba hepatocelulárneho karcinómu, preto je žiaduce orientovať sa na čo najefektívnejšie využitie liečby skorších štádií poškodenia pečene. Na konferencii sa hovorilo aj o racionálnej indikácii liečby. Diskutovalo sa o možnosti rozšíriť súčasnú odporúčanú liečbu (dvojkombinácia interferón-alfa a ribavirín) o trojkombináciu liečiv (interferón-alfa + ribavirín + nová molekula boceprevir). Ukazuje sa, že v presne stanovených prípadoch (po 1. zlyhaní liečby dvojkombináciou) je úspešnosť inovatívnej liečby síce ekonomicky náročnejšia, ale výrazne úspešnejšia. (Pre porovnanie: úspešnosť liečby pacientov trojkombináciou po 1. zlyhaní liečby je okolo 64 %, pokračovanie v dvojkombinácii má úspešnosť 5 – 16 %.) Odporúčania tohto celoslovenského konsenzu mali za následok prehodnotenie stanoviska MZSR o zaradení novej inovatívnej liečby medzi dostupné a hradené liečebné postupy. Od 1. apríla 2012 bude táto liečba dostupná i pre pacientov v SR.

Rizikové skupiny hepatitídy C:

• Osoby so zvýšenou hladinou enzýmov a/alebo klinickými príznakmi hepatitídy
• Pacienti s cirhózou alebo fibrózou pečene
• Osoby liečené hemodialýzou
• Osoby dlhodobo väznené
• Osoby, ktoré si aplikovali drogy nesterilnými injekčnými striekačkami
• Osoby po chirurgických zákrokoch v krajinách so slabšou úrovňou hygieny
• Osoby, ktoré podstúpili tetovanie pri nedostatočnej hygiene
• Príjemcovia krvi pred rokom 1992
• Zdravotnícky personál a osoby s rizikom kontaktu s infekciou (napríklad aj policajti poskytujúci prvú pomoc)

Hepatitída typu C

• Hepatitída typu C je infekčná choroba, ktorá sa prenáša krvou. Má miernejší priebeh ako hepatitída B, kratší inkubačný čas, no veľmi často prechádza do chronickej formy. Tá môže spôsobiť ťažké poškodenie pečene – cirhózu alebo rakovinu pečene. Existuje viac genotypov vírusu hepatitídy C. Možnosti liečby sú obmedzené a závisia od typu vírusu.

Hepatitída typu C predstavuje:

• 20 % prípadov akútnej hepatitídy,
• 80 % prípadov chronickej hepatitídy,
• 40 % prípadov cirhózy v konečnom štádiu,
• 60 % prípadov rakoviny pečene,
• 30 – 50 % prípadov ochorenia pečene vyžadujúcich transplantáciu tohto orgánu.

Život s chronickou hepatitídou

Ak trpíte chronickou hepatitídou, je vhodné dodržiavať tieto zásady:
1. Informujte ľudí, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti. Ochorenie sa prenáša krvou, preto treba zabrániť tomu, aby si od vás napríklad požičali žiletku alebo podobný predmet, ktorým by si mohli spôsobiť nakazenie krvou. Zamestnávateľ má zo zákona právo na informáciu, či ste schopní vykonávať prácu, nie na informácie o vašom zdravotnom stave. Je teda na vašom zvážení, či vôbec, prípadne akým spôsobom budete informovať zamestnávateľa, prípadne svojich spolupracovníkov o chronickej hepatitíde.

2. Pri tomto ochorení platí úplný zákaz alkoholu a drog, pretože zo všetkých orgánov najviac poškodzujú práve pečeň. Vhodné je tiež nezaťažovať organizmus fajčením.

3. Ak sa k hepatitíde pridružia aj iné zdravotné ťažkosti, vždy je potrebné informovať lekárov o vašom ochorení a žiadny liek neužívať bez konzultácie s nimi. Táto zásada platí aj pre voľnopredajné lieky. Nezabudnite informovať aj odborných lekárov, ktorých navštevujete. Nemusíte sa báť, že vás neošetria, iba si vezmú rukavice a použijú viac dezinfekcie.

4. Dodržiavajte hygienické zásady. Hoci sa chronická hepatitída prenáša krvou a nie dotykom, nepodceňujte hygienické opatrenia a dávajte si pozor najmä na drobné ranky. Pri pohlavnom styku používajte prezervatív.

5. Liečba hepatitídy C spôsobí, že ranky sa budú hojiť pomalšie. Väčšie zákroky (napríklad vytrhnutie zubu) je vhodnejšie urobiť ešte pred začatím liečby. Týka sa to aj iných zákrokov, ktoré si viete vopred naplánovať.

6. Zo začiatku sa liečba môže prejavovať celkovým oslabením (ako chrípka). Ak je to možné, zariaďte si prácu a iné vybavovanie tak, aby vás aspoň v počiatkoch nečakali namáhavé činnosti. Neprepínajte sa a počítajte s tým, že pravdepodobne mierne schudnete.

7. Snažte sa dodržiavať zdravší životný štýl ako doposiaľ – dbajte na pestrosť stravy, dostatok tekutín počas dňa a pravidelný pohyb. Cvičenie alebo aspoň prechádzka zlepšujú náladu a pobyt na slnku navyše podporuje tvorbu niektorých vitamínov.

Pridaj komentár