Závažná hypoglykémia? Ďakujem, nechcem…

Hypoglykémia? Ďakujem, nechcem… Tak by asi znela odpoveď každého pacienta s diabetom.

Kto zažil ťažkú hypoglykémiu, či už z pozície pacienta, alebo blízkej osoby, vie, aká extrémne stresujúca situácia to je.

Hypoglykémia však patrí k relatívne častým komplikáciám liečby diabetu, môže k nej dôjsť kedykoľvek a kdekoľvek.

Od ľahkej až po závažnú hypoglykémiu

Nie je však hypoglykémia ako hypoglykémia. Podľa závažnosti sa delí na ľahkú, významnú (signifikantnú) a ťažkú.

Najzávažnejší tretí stupeň, teda ťažká hypoglykémia, sa definuje ako epizóda nízkej hladiny cukru v krvi, keď už si pacient nedokáže pomôcť sám a potrebuje asistenciu druhej osoby.

Inými slovami, ide o hypoglykémiu, ktorá natoľko ochromí schopnosti postihnutého, že nie je schopný situáciu vyhodnotiť ani podniknúť účinné kroky k jej riešeniu a je celkom odkázaný na rýchlu pomoc okolia, či už ide o zdravotníkov, alebo laikov (najčastejšie rodina, spolupracovníci, spolužiaci, priatelia, učitelia alebo napríklad tréneri).

Aké sú príčiny hypoglykémie?

„Keď sa pozrieme, aké sú príčiny hypoglykémie, tak najčastejšie ide o problém s príjmom stravy. Pacient sa stravuje nepravidelne alebo sa skrátka a jednoducho zabudne najesť. Na druhom mieste, nech už ide o pacientov s diabetom 1. alebo 2. typu, je prílišná fyzická námaha, ďalej chyba v dávkovaní inzulínu, stresové situácie a tiež syndróm nerozpoznanej hypoglykémie,“ vysvetľuje prof. MUDr. Kateřina Štechová z Diabetologického centra Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Motole.

Ako sa hypoglykémia prejavuje?

Najčastejšími príznakmi hypoglykémie sú slabosť, tras, zvýšené potenie, poruchy zraku, búšenie srdca, postihnutý môže pociťovať hlad nevoľnosť, závrat, bolesť hlavy, zhoršenú schopnosť reči alebo ospalosť.

Človek môže dokonca pri hypoglykémii pôsobiť dojmom, že je opitý. Hypoglykémia prináša aj zvýšené kardiovaskulárne riziko (riziko vzniku arytmie, t. j. poruchy srdcového rytmu), dočasné zhoršenie mozgových funkcií a v ťažkých formách môže pacienta priamo ohroziť na živote.

závažná hypoglykémia u diabetika

Čo robiť pri hypoglykémii?

Pri ľahších formách hypoglykémie je postup pomerne jednoduchý. Je potrebné podať sacharidy, či už vo forme sladených nápojov, hroznového cukru alebo pečiva, prípadne sušienky.

„Iná situácia však nastáva pri závažnej hypoglykémii. Pacient môže byť zmätený, nespolupracujúci alebo dokonca v bezvedomí. Príjem sacharidov ústami je vylúčený, pretože hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia a udusenia. Rýchla a účinná pomoc je pritom základným predpokladom k vyriešeniu situácie a zamedzeniu vážnych komplikácií,“ upozorňuje prof. Kateřina Štechová.

V prípade zdravotníckej pomoci sa aplikuje koncentrovaná glukóza priamo do žily, pacient sa za pár minút zlepší a ďalší postup je už na rozhodnutí zdravotníkov.

K závažným hypoglykémiám však najčastejšie dochádza v domácom prostredí alebo v práci, prípadne pri športe, na výlete či pri iných aktivitách. V takých prípadoch je nutné okamžite podať liečivý prípravok, ktorý by mal byť súčasťou pohotovostného balíčka každého diabetika liečeného inzulínom, či už doma, alebo na cestách.

Injekčná aplikácia môže byť vplyvom stresu a vypätej situácie pre veľkú časť ľudí veľmi zložitá. Mnohí diabetici sa tak oprávnene obávajú, že im ľudia v ich okolí aj napriek všetkej snahe nedokážu rýchlo a správne poskytnúť pomoc, a to ich môže znepokojovať.

Spoľahlivý airbag pre pocit bezpečia

Je to podobné ako s autom. Ste omnoho pokojnejší, keď viete, že je vybavené spoľahlivými a účinnými airbagmi. Síce sa nechystáte havarovať a dúfate, že ich nebudete potrebovať, ale viete, že ich máte. Podobne by to mohlo fungovať aj pri hypoglykémii, kde sa riešenie pri závažnej hypoglykémii rozšírilo o ďalšiu možnosť aplikačnej formy liečivého prípravku.

V súčasnosti sa glukagón môže podávať rôznymi spôsobmi a nielen injekčne, čo môže byť veľmi prospešné pre pacienta. Je to dôležité, pretože je to ďalší krok smerom k zvýšeniu komfortu a najmä bezpečiu pacienta, ktorý môže výrazne ovplyvniť úspešnosť podania lieku a zvýšiť kvalitu života diabetikov aj tých, ktorí ich život s diabetom zdieľajú z bezprostrednej blízkosti.

Racionálny prístup a zdieľanie informácií s lekárom aj svojím okolím

Pacienti s diabetom ani ich okolie by nemali hypoglykémiu v žiadnom prípade brať na ľahkú váhu, ale ani prepadať panickému strachu. Mali by byť dobre oboznámení so všetkými aktuálnymi možnosťami riešenia závažnej hypoglykémie, edukovať blízke okolie a predovšetkým svoje obavy kedykoľvek a bez váhania zdieľať a konzultovať s lekárom.

Obsah článku poskytla spoločnosť ELI LILLY Slovakia, s.r.o., PP-LD-SK-0225

Pridaj komentár