Čo sú meningokokové infekcie a ako sa chrániť

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Meningokoková meningitída je nebezpečné ochorenie s rizikom vážnych komplikácií. Môže mať veľmi rýchly priebeh. Až 5 – 10 % ľudí s touto chorobou zomiera napriek podaniu liečby. Preto je veľmi dôležité rozpoznať príznaky meningitídy včas a liečiť ju čo najskôr. Čo sú meningokokové infekcie a čo by ste mali o nich vedieť?

Aké má zápal mozgových blán príznaky?
Ako sa dá nakaziť meningitídou?
V čom spočíva diagnostika zápalu mozgových blán?
Aká je liečba meningitídy?
Má meningitída trvalé následky?

Čo sú meningokokové infekcie?

Ide o skupinu ochorení. Meningokok (baktéria Neisseria meningitidis) spôsobuje zápal mozgových blán (obalov, ktoré chránia mozog). Môže vzniknúť otrava krvi (sepsa). Zriedkavá je septická artritída (infekcia kĺbov). Poznáme aj meningokokový zápal pľúc či spojiviek.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako sa dá nakaziť meningitídou?

Zápal mozgových blán spôsobujú aj iné baktérie, meningokok je jednou z nich. Táto baktéria je prítomná aj u časti zdravých ľudí napríklad v nosohltane. Nosičmi je 5 – 25 % populácie. Títo zdraví nosiči môžu preniesť nákazu na iného, oslabeného človeka, ktorý môže ochorieť. Je dôležité, aké kmene meningokoka sú v hre. Invazívne kmene dokážu vyvolať život ohrozujúce ochorenie, kým infekcia neinvazívnymi niekedy prebehne ako bežné prechladnutie.

Meningokok sa šíri kvapôčkami, pričom mimo ľudského organizmu nie je veľmi životaschopný. Zvyčajne sa prenesie až dlhodobejším a veľmi blízkym kontaktom s bacilonosičom – v spoločnej domácnosti alebo pri bozkávaní. Prenos pitím spoločného nápoja, jedením spoločného jedla či fajčením tej istej cigarety nie je taký pravdepodobný.

Meningitída sa častejšie objavuje v zime a na jar. Najviac ohrozuje malé deti, dospievajúcich či mladých dospelých.

Príznaky meningitídy

Prvé príznaky neraz pripomínajú chrípku. Z plného zdravia sa objavia:

Vyrážky pri meningokokovej sepse v podobe drobných podkožných krvácaní (petéchie) sú veľmi vážnym príznakom. Typické je, že ak na ne pritlačíte sklíčko, nevyblednú.

Príznaky sa nemusia objaviť všetky a naraz. Niekedy na typické príznaky nadviažu bolesti nôh, studené ruky a nezvyčajná farba kože.

V niektorých prípadoch meningitída nevznikne náhle, ale nadväzuje na iné respiračné infekcie.

Príznaky meningitídy u bábätka môžu byť netypické – dráždivosť alebo nadmerná spavosť a letargia, odmietanie jedla, plač vysokým tónom, vyklenutie fontanely – mäkkého miesta vpredu hore na hlavičke. Mnohé detičky majú ťažkosti s chôdzou.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Koho najviac ohrozuje meningokoková meningitída?

  • Osobu, ktorá žije v spoločnej domácnosti s chorým na meningokokovú infekciu,
  • malé deti, bábätká, dospievajúcich či mladých dospelých,
  • fajčiarov alebo ľudí vystavených cigaretovému dymu,
  • ľudí, ktorí praktizujú hlboké bozkávanie, najmä s viacerými partnermi,
  • cestujúci do krajín s vysokým počtom prípadov meningokokovej nákazy,
  • pacienti po prekonaní respiračnej infekcie.

Meningokoková meningitída: Diagnostika

Diagnostika meningokokovej infekcie je založená na anamnéze, klinickom vyšetrení a laboratórnych výsledkoch. Lekára budú zaujímať okolnosti ochorenia, výsledok vyšetrenia na stuhnutosť šije a niektoré typické príznaky dráždenia mozgových obalov.

Diagnostiku podporia výsledky odberov krvi a najmä dôkaz zápalu mozgových blán v mozgovomiechovom moku. Vyšetrenie mozgomiechového moku je nepríjemné, nakoľko odber prebieha vpichnutím ihly do spodnej časti chrbtice, dá sa však vydržať. Pri vyšetrení budete sedieť obkročmo na stoličke s nahrbeným chrbtom alebo ležať na boku.

Po punkcii je potrebné ležať 30 až 60 minút na bruchu a následne na chrbte počas 24 hodín, aby nevznikol postpunkčný syndróm sprevádzaný bolesťami hlavy, nevoľnosťou, zvracaním, poruchami zraku či sluchu.

Meningokoková meningitída: Liečba

Ak spozorujete príznaky meningokokovej meningitídy, zavolajte 112. Choroba môže mať veľmi rýchly nepriaznivý priebeh. Je potrebné ihneď začať s podávaním antibiotík do žily a zároveň sledovať životné funkcie, zrážanlivosť krvi a včas rozpoznať prípadný vznik komplikácií.

Antibiotiká sa pri meningitíde podávajú do žily. Je preto nevyhnutná hospitalizácia, meningitída sa nelieči doma. Ak máte meningitídu, musíte byť izolovaní, aby ste nenakazili ostatných.

Ak ste boli v kontakte s chorým na meningitídu, poraďte sa s lekárom, bude zrejme potrebné užívať preventívne antibiotiká.

Meningokoková sepsa

Meningokoková sepsa je vážnou komplikáciou, ľudovo nazývanou „otrava krvi“. Jej priebeh je veľmi rýchly a má vysokú úmrtnosť. Stav chorého sa veľmi rýchlo mení, na koži sa začnú objavovať zakrvácania červenofialovej farby, dochádza k poruche vedomia až kóme. Meningokoková sepsa je najrýchlejšie smrtiace infekčné ochorenie – až polovica pacientov, ktorí zomrú, zomiera do 24 hodín. Pätina z tých, ktorí prežijú, má trvalé následkyporuchy zraku, sluchu alebo je nutné amputovať im končatiny.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Meningokokové infekcie: Prevencia

Najlepšou prevenciou je očkovanie proti meningokokom, ktoré nie je povinné, ale dobrovoľné. Očkovanie zvážte najmä v prípade, ak patríte do rizikovej skupiny – malé deti, adolescenti, ľudia žijúci v internátoch, kasárňach, domovoch pre seniorov, cestovatelia do endemických oblastí – subsaharská Afrika, Južná Amerika, pútnici do Mekky a Mediny, fajčiari a podobne.

V našich oblastiach sú najčastejším pôvodcom meningokokovej infekcie meningokoky skupiny B a C, menej skupiny Y a W. Na Slovensku sú 2 druhy vakcín: jedna chráni proti meningokokom skupiny B, druhá proti skupinám A, C, W-135, Y.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ak cestujete do rizikových oblastí, je potrebné dať sa zaočkovať najmenej 10 dní pred odchodom, pričom účinnosť očkovania sa uvádza 3 roky – potom je potrebné preočkovanie.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Zdroje:

https://www.akutne.cz/res/publikace/16-postpunkcni-syndrom.pdf

https://www.cdc.gov/meningococcal/about/symptoms.html

https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/meningokokken.html#c3754

https://www.wikiskripta.eu/w/Invazivn%C3%AD_meningokokov%C3%A1_onemocn%C4%9Bn%C3%AD

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/meningococcal_disease.aspx

https://www.infekce.cz/DoporMenPur17.htm

http://www.ockovanieinfo.sk/sekcia-sk-34-Meningokokov-meningitda

Pridaj komentár