Sepsa: Na otravu krvi umiera 30 % ľudí. Spoznajte jej príznaky!

Sepsa – otrava krvi.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Sepsa – ľudovo nazývaná otrava krvi, naháňa ľudstvu strach od nepamäti. V časoch, keď umývanie rúk alebo dezinfekcia ešte neboli bežnou praxou, mohlo aj to najmenšie poranenie znamenať smrť. Vďaka vedeckým poznatkom sa nám však podarilo zistiť, aká je príčina sepsy, ako jej predchádzať, dokonca ako ju liečiť. Žiaľ, niekedy sú aj tie najmodernejšie postupy na sepsu prikrátke. Otrava krvi preto naďalej ostáva jednou z najčastejších príčin smrti v nemocnici.

Čo je to sepsa?
Komu najčastejšie hrozí otrava krvi?
Aké má sepsa príznaky?
Čo sa skrýva pod názvom septický šok?
Ako sa otrava krvi lieči?
Aké riziká prináša sepsa v tehotenstve?
Vieme sepse predchádzať?
Ako sa starať o rany?
Čo je to post-septický syndróm?

Čo je sepsa (otrava krvi)?

Otrava krvi je potenciálne život ohrozujúci stav. Je spôsobený extrémnou reakciou ľudského imunitného systému na infekciu. Imunitný systém sa s najlepším úmyslom snaží bojovať s infekciou, preto vylučuje do krvi veľké množstvo obranných látok.

Táto reakcia však niekedy navodí rozsiahly zápal, čo môže spomaliť tok krvi. V najhoršom prípade dôjde k septickému šoku, keď tlak krvi klesne na nebezpečne nízke hodnoty, čím sa zníži dodávka kyslíka do orgánov. To môže viesť k ich zlyhaniu, až smrti.

Otrava krvi sa dá liečiť, ak sa podchytí v skorých štádiách. Preto musíme vedieť, kedy treba vyhľadať lekársku pomoc, či ako môžeme predísť tomu najhoršiemu.

Aké príznaky má sepsa?

Otrava krvi má 3 fázy, a to podľa závažnosti – sepsa, ťažká sepsaseptický šok. Lekársku pomoc okamžite vyhľadajte, ak sa u vás prejavujú niektoré z nasledujúcich príznakov, prípadne máte dokázanú infekciu, či aspoň podozrenie, že by ste infekciu mohli mať.

1. Príznaky sepsy:

 • horúčka (alebo naopak) znížená teplota,
 • zimnica a triaška,
 • zvýšená tepová frekvencia – nad 90 úderov za minútu,
 • zvýšená dychová frekvencia – 22 vdychov za minútu a viac.

2. Príznaky ťažkej sepsy:

 • ťažkosti s dýchaním,
 • slabosť a únava,
 • nevoľnosť až vracanie,
 • zmätenosť, dezorientácia,
 • bledá a studená pokožka,
 • bolesti brucha a svalov,
 • znížená produkcia moču (alebo menej časté močenie),
 • celkový pocit nepohodlia.

3. Septický šok:

 • Príznaky ťažkej sepsy + extrémne nízky tlak, ktorého dôsledkom sú mdloby až strata vedomia.
Aj zle ošetrená rezná rana môže skončiť ako život ohrozujúca sepsa. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Sepsa: Čo ju spôsobuje?

Hlavnou príčinou sepsy je – samozrejme – infekcia. Tá je spôsobená mikroorganizmami (baktérie, vírusy, mikroskopické huby), ale aj parazitmi. Naše telo je zvyknuté bojovať s týmito votrelcami, ak je však infekcia veľmi silná alebo naša imunita príliš oslabená, infekcia sa môže rozšíriť do celého organizmu. Vtedy môže dôjsť k otrave krvi.

Infikovať sa môžete naozaj rôznymi spôsobmi – fyzickým poranením, z potravy, alebo od iných ľudí či zvierat. Najrizikovejšie sú infekcie, ktoré spôsobujú zápal pľúc (pneumóniu), infekcie močových ciestvnútrobrušné infekcie.

Nebezpečné sú takisto pooperačné infekcie, keď je telo oslabené a vystavené nemocničným baktériám, ktoré môžu byť rezistentné voči antibiotikám.

Sepsa a jej rizikové faktory:

 • Vek – veľmi mladí alebo starí ľudia, ktorých imunitný systém ešte nefunguje, alebo už nefunguje stopercentne.
 • Závažné dlhodobé ochorenia – napr. rakovina, cukrovka, cirhóza pečene.
 • Chirurgické odstránenie sleziny slezina patrí k najdôležitejším častiam imunitného systému; po jej odstránení síce dokáže imunitný systém kompenzovať jej funkcie, no vyššia náchylnosť k prepuknutiu sepsy tu stále ostáva.
 • Užívanie niektorých liekov – dlhodobé užívanie liekov, ktoré potláčajú imunitný systém, napríklad imunosupresíva alebo kortikosteroidy. Takéto liečivá sa užívajú napr. po transplantácii orgánov (ako prevencia odmietnutia transplantovaného orgánu telom), alebo pri astme.
 • Typ a závažnosť infekcie – ako už bolo spomenuté, ide najmä o infekcie pľúc, močových ciestvnútrobrušné infekcie, či infekcie spôsobené rezistentnými baktériami.
 • Fyzické poranenia – či už povrchové, alebo vnútorné, rezné, z popálenia a pod. Každé poranenie narúša obranné bariéry ľudského tela (kožu, sliznice) a poskytuje voľný vstup pre mikroorganizmy.
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Sepsa v tehotenstve a pri pôrode

Tehotenstvo ani pôrod bežne nepatria k výrazne rizikovým stavom, kedy by sme sa mali obávať otravy krvi. Práve naopak – budúce matky, či ženy po pôrode, dostávajú špeciálnu starostlivosť.

Rizikovejšie sú skôr komplikované pôrody (napr. veľmi dlho trvajúce pôrody), pôrody cisárskym rezom, či potraty (spontánne alebo indukované). Sterilné prostredie a prítomnosť zdravotníckeho personálu, však minimalizujú riziko vzniku sepsy, ako aj dramatickosť priebehu.

(K otrave krvi pri pôrode dochádza hlavne v menej vyspelých krajinách, kde zdravotná starostlivosť nie je dostačujúca, a kde ženy často rodia mimo nemocnicu.)

Sepsa: Ako jej predchádzať?

Najlepším spôsobom, ako predísť otrave krvi, je prevencia infekcií. Základná hygiena a vyhýbanie sa kontaktu s chorými ľuďmi, by mali byť samozrejmosťou. Tieto bežné spôsoby prevencie však nestačia na všetky infekčné ochorenia. Čo môžete urobiť „navyše“?

Liečba infekcií

Každé infekčné ochorenie môže eventuálne viesť k vzniku sepsy. Preto by ste sa mali vždy liečiť, chorobu vyležať, a hlavne doužívať lieky, ktoré vám predpísal lekár. V prípade bakteriálnej infekcie to budú antibiotiká, pri parazitoch antiparazitiká atď. Tieto lieky treba užívať vždy tak, ako vám určí lekár a lekárnik.

Očkovanie

Imunitný systém si dokáže zapamätať určitý patogén, ktorý už telu v minulosti spôsobil infekciu. V prípade opätovnej infekcie tak voči nemu vyvolá silnejšiurýchlejšiu imunitnú odpoveď, aby zabránil prepuknutiu ochorenia.

Vakcíny sú špeciálne lieky, ktoré rovnakým spôsobom (avšak cielene a kontrolovane) cvičia náš imunitný systém. Funguje to tak, že oslabený patogén (vírus alebo baktéria), prípadne len nejakú jeho časť, podáme do ľudského tela, aby sa bunky imunitného systému naučili s daným patogénom bojovať.

Téma vakcín je však veľmi komplikovaná a v súčasnej dobe nezdravo diskutovaná. Chybné informácie alebo nesprávne interpretácie o očkovaní často vedú k ohrozeniu verejného zdravia. Ak máte záujem o korektné informácie, obracajte sa na zdravotnícky vzdelaných ľudí, lekárov alebo lekárnikov.

Základom je ranu vyčistiť pod tečúcou vodou, vydezinfikovať a zakryť náplasťou alebo obviazať. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako sa starať o rany

O bežné poranenia sa vieme postarať aj sami – ranu vyčistíme prúdom čistej vody, aby sme vyplavili väčšinu nečistôt a mikroorganizmov. V ďalšom kroku ju ošetríme prípravkom s antiseptickými (antimikrobiálnymi) účinkami, napr. peroxidom vodíka, či iným prípravkom, bežne dostupným v lekárni.

Takto vyčistenú ranu zakryjete buď náplasťou alebo obväzom (podľa závažnosti), čím ju chránite pred ďalšou možnou infekciou. Krycí materiál však treba pravidelne meniť, a čo je najdôležitejšie, pozorovať známky infekcie – začervenanie, opuch, bolestivosť alebo zahnisanie. V prípade nezlepšujúceho sa poranenia by ste už mali vyhľadať lekársku pomoc.

Pri veľkých zraneniach je okamžité vyhľadanie lekárskej pomoci samozrejmosťou. Lekár ranu vyčistí, prípadne zašije, alebo podá/predpíše antibiotikum.

Aj menšie poranenia môžu byť nebezpečné

Niektoré zranenia sa navonok nejavia ako závažné, nespôsobujú výrazné krvácanie, ani veľmi nebolia, no riziko infekcie je pri nich niekedy väčšie, ako pri veľkých ranách. Ide o rany, ktoré neviete poriadne vyčistiť. Napríklad stúpite na klinec – vyčistenie takejto hlbokej rany by ste mali nechať na odborníka.

Ďalšími príkladmi menších poranení sú hryznutia od zvierat, uštipnutia od hmyzu či článkonožcov, napríklad kliešťov, ktoré môžu prenášať lymskú boreliózu alebo klieštovú encefalitídu.

Liečba otravi krvi

Sepsa je závažný, život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc. Väčšina pacientov so sepsou je hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde tím zdravotníkov začína okamžitú liečbu.

Zdravotníci urýchlene podávajú pacientovi do žily širokospektrálne antibiotiká. Prečo práve tie? Je to kvôli tomu, že väčšinu prípadov sepsy zapríčiňujú baktérie a čakanie na výsledky z laboratória o ozajstnom pôvodcovi by bolo ohromne riskantné. Pacientovi však súčasne odoberú krv, ako aj iné telesné tekutiny, aby odborníci presne zistili, o aký patogén ide, a potom nasadili liek práve proti nemu.

Niekedy je však podanie liekov nedostačujúce. Vtedy sa pristupuje k operatívnemu odstráneniu zdroja nákazy. Zdrojom môžu byť hnisavé ložiská, ktoré sa musia odsávať/vysúšať. Niekedy je nutné chirurgicky odstrániť celé tkanivo (vyrezaním alebo amputáciou).

Doplnenie tekutín

Spoločne s podaním antiinfekčných liečiv je v prvých momentoch nutné aj doplnenie telesných tekutín. Predchádza sa tak výraznému poklesu tlaku krvi, ktorý by mohol viesť k septickému šoku. Vnútrožilové podávanie tekutín takisto zabezpečuje nevyhnutnú dodávku živín do orgánov, čím sa zníži riziko ich poškodenia.

V prípade, že ani podanie tekutín neupravilo tlak krvi na požadovanú hodnotu, podávajú sa liečivá s vazokonstrikčným účinkom. Tieto liečivá sťahujú cievy, čím zvyšujú tlak krvi, ktorá v nich prúdi. Príkladom je noradrenalín. Ako ďalšie sa môžu použiť liečivá na tlmenie bolesti, alebo sedatíva – lieky na upokojenie.

Kyslík a umelé dýchanie

Pre záchranu života pacienta je niekedy nevyhnutná kompenzácia porušených, resp. nedostačujúcich funkcií životne dôležitých orgánov. Pacientom je podávaný kyslík, prípadne sú nastavení na umelé dýchanie. V prípade poškodenia obličiek je pacient napojený na dialýzu, čo je prístroj, ktorý prečisťuje/filtruje krv.

Aká je prognóza pri sepse?

To, či sa pacient zotaví zo sepsy, závisí od viacerých faktorov. U starších, chorýchinak rizikových pacientov, je možnosť úmrtia oveľa vyššia, ako u mladých a zdravých. V priemere sa úmrtnosť na sepsu pohybuje okolo 30 %.

Treba si však uvedomiť, že prognóza závisí aj od toho, ako rýchlo bola pacientovi otrava krvi diagnostikovaná, či ako rýchlo mu bola podaná adekvátna liečba. Čím skôr sa začalo s liečbou, tým je riziko úmrtia nižšie.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Post-septický syndróm

U niektorých ľudí, ktorí prežili sepsu, sa niekedy vyvinie tzv. post-septický syndróm. Sepsa je nesmierne traumatizujúci zážitok, ktorý môže zanechať dlhodobé psychologické, ale aj fyzické následky. Toto sú hlavné príznaky post-septického syndrómu:

 • nespavosť,
 • nočné mory, halucinácie, záchvaty paniky,
 • extrémna únava,
 • poruchy koncentrácie a myslenia,
 • posttraumatická stresová porucha,
 • bolesť svalov a kĺbov,
 • strata chuti do jedla.

Ľudia s týmto syndrómom by mali podstúpiť profesionálnu psychologickú terapiu, prípadne určitú formu rehabilitačných cvičení. Dôležitá je tiež emočná podpora od blízkych.

Nič nepodceňujte!

Rozpoznanie situácie, kedy môže hroziť prepuknutie sepsy, je obvykle kľúčové. O to viac, ak súčasne trpíte infekčným ochorením, alebo ste sa nedávno poranili.

Sepsa je aj dnes strašiakom. Neustály pokrok vo výskume tohto stavu, a teda aj čoraz vyspelejšie zdravotníctvo, však pomáha znižovať riziko vzniku otravy krvi a úmrtia.

Nikdy neváhajte volať sanitku, ak si myslíte, že zažívate príznaky sepsy. Rýchlosť príchodu lekárskej pomoci môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.

Aj preto sú také dôležité správne informácie o otrave krvi, o jej príznakoch, prevencii a všetkých rizikových faktoroch.

Autor je farmaceut

Redakčná úprava: Bc. Sabína Zavarská

Pridajte sa k nám na Facebook.

Zdroje:

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25444488
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6957/
 • https://www.uptodate.com/contents/preventing-severe-infection-after-splenectomy-beyond-the-basics
 • https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sepsis/diagnosis-treatment/drc-20351219
 • https://www.webmd.boots.com/a-to-z-guides/sepsis-blood-poisoning-or-septicaemia?page=3
 • www.sepsis.org
 • https://study.com/academy/lesson/post-sepsis-syndrome-symptoms-treatment.html

Pridaj komentár