Chronická únava spojená s anémiou u onkologických a hematoonkologických pacientov

MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzitná nemocnica Martin

Takmer každý pacient s nádorovým ochorením má pocit únavy. Tá sa však líši od jej podoby v každodennom živote a líši sa aj od únavy, ktorú si ľudia môžu pamätať spred diagnostikovania zhubného ochorenia. Únava onkologického pacienta často súvisí s anémiou.

Príčinu únavy je často veľmi ťažké určiť, pretože sa na nej podieľa mnoho faktorov. Môže byť spôsobená samotným nádorovým ochorením a/alebo vedľajším účinkom liečby.

Prečo liečba môjho onkologického ochorenia spôsobuje únavu?

Dôvodov je viacej, medzi tie najčastejšie patrí:

 • Samotné ochorenie alebo jeho liečba môže zmeniť normálne hodnoty hormónov a iných bielkovín. Táto zmena spôsobí vznik únavy.
 • Liečba ničí zdravé a nádorové bunky, čo vedie k hromadeniu bunkového odpadu. Telo tak používa dodatočnú energiu na čistenie a opravu poškodeného tkaniva.
 • Malignita vytvára v tele toxické látky, ktoré menia spôsob fungovania normálnych buniek.

Ako často sa pri liečbe chemoterapiou/rádioterapiou vyskytuje ako sprievodný jav anémia?

Anémia je jedným z najčastejších prejavov u pacientov s malígnym ochorením. Ukázalo sa, že 30 – 90 % všetkých pacientov s takýmto ochorením je málokrvných. Výskyt anémie u pacientov s malignitou ovplyvňuje hlavne:

 • typ a dĺžka trvania nádorového ochorenia,
 • pokročilosť ochorenia,
 • intenzita liečby nádorového ochorenia,
 • vek pacienta,
 • prítomnosť iných chorobných stavov (komorbidít) pacienta.

O akých príčinách anémie môžeme uvažovať u onkologického pacienta?

U onkologických pacientov existujú dve hlavné príčiny vzniku anémie. Je nimi samotné nádorové ochorenie a spôsob jeho liečby. Najskôr sa pozrieme bližšie na samotnú malignitu.

Nádorové bunky môžu infiltrovať kostnú dreň, čiže fabriku na výrobu červených krviniek, ktorých úlohou je transportovať kys­lík z pľúc do buniek všetkých orgánov ľud­ského tela. Keď je v krvi málo červených krviniek, chýba orgánom v tele optimálne množstvo kyslí­ka, čo znižuje ich výkonnosť. Potlačí sa tak normálna krvotvorba. Okrem toho nádorové bunky produkujú aj látky, ktoré samy dokážu tlmiť krvotvorbu a negatívne ovplyvniť metabolizmus železa. Nádory tráviaceho alebo dýchacieho ústrojenstva často spôsobujú chronickú stratu krvi (v stolici alebo vykašliavaním). Pacienti s nádorovým ochorením majú aj tendenciu strácať chuť do jedla, čo vedie k nedostatkom vo výžive.

Na druhej strane samotná terapia (chemoterapia alebo rádioterapia) ochorenia často spôsobuje myelosupresiu, t. j. útlm činnosti kostnej drene. Nazývame to hematologickou toxicitou.

Ako spoznám, že so mnou niečo nie je v poriadku a príčinou môže byť chronická únava?

Medzi varovné príznaky hroziacej chronickej únavy môžu patriť napríklad: som menej výkonný(-á), rôzne úkony denného života – nakupovanie, varenie, pranie, opatera detí mi trvajú dlhšie alebo ich museli za mňa prevziať moji najbližší, nemám chuť sa veľmi pohybovať, v rodine ma všetci šetria, často polihujem, nechodím rád(-a) medzi ľudí…

Na diagnostikovanie chronickej únavy musí pacient spĺňať dve kritériá:

 1. Závažná chronická únava trvá najmenej šesť mesiacov.
 2. Osoba musí mať súčasne štyri alebo viac z nasledujúcich príznakov: podstatné poškodenie krátkodobej pamäti alebo koncentrácie, bolesť hrdla, citlivé lymfatické uzliny, bolesť svalov, bolesť viacerých kĺbov bez opuchu alebo začervenania, bolesť hlavy, neosviežujúci spánok a ponámahová nevoľnosť trvajúca viac ako 24 hodín. Príznaky musia pretrvávať alebo sa musia opakovať počas šiestich alebo viacerých po sebe nasledujúcich mesiacov a nesmú predchádzať únave.

Ako rozpoznať chronickú únavu, ak ste onkologický pacient - infografika

Aké sú najčastejšie prejavy anémie?

Symptómy anémie sú spôsobené nedostatočným okysličením tkanív. Vo väčšine prípadov korelujú s hodnotou hemoglobínu (červené krvné farbivo obsiahnuté v červených krvinkách), t. j. čím nižšia je hladina hemoglobínu, tým výraznejšie sú prejavy anémie. Tie sú jednak subjektívne (pociťované pacientom) – malátnosť, slabosť, únavnosť, znížená pracovná výkonnosť, búšenie srdca, bolesti hlavy, poruchy spánku a koncentrácie, hučanie v ušiach, zvýšená citlivosť na chlad, nechutenstvo, a jednak objektívne (objektívne pozorovateľné pacientom, lekárom) – bledosť kože a slizníc, zvýšená tepová frekvencia.

V počiatočných štádiách môže byť anémia taká mierna, že si ju pacient nemusí všimnúť. Symptómy sa však postupne stávajú výraznejšími. Najskôr je pociťovaná pri námahe, neskôr aj pri minimálnej záťaži. Pri iných pridružených ochoreniach (kardiovaskulárne a respiračné) sa môžu ťažkosti zvýrazniť oveľa skôr. Intenzita symptómov závisí aj od rýchlosti vzniku anémie, od možnosti uplatnenia tzv. kompenzačných mechanizmov, ktoré umožňujú organizmu adaptovať sa na nižšie hodnoty hemoglobínu.

Komu sa mám zdôveriť, ak pociťujem príznaky anémie, únavu?

O prejavoch anémie, únavy je potrebné informovať svojho ošetrujúceho lekára, t. j. onkológa alebo onkohematológa, eventuálne svojho všeobecného lekára. Dôležité je aj to, že sa o všetkých problémoch budete rozprávať spoločne v kruhu rodiny. Je dobré uvedomiť si aj to, že vaša únava môže za rôznych okolností nepriamo vyvolať aj únavu vašich najbližších. Tí, ktorí sa neustále musia starať a opatrovať člena rodiny, ktorý je chorobou postihnutý, môžu po určitom čase tiež pocítiť únavu. Je potrebné, aby sa začali starať aj o seba.

Viem sám únave/málokrvnosti v rámci terapie onkologického ochorenia nejako predchádzať?

Pacient by mal dodržiavať niekoľko dobrých rád:

– Odpočívajte, ale nie príliš. Naplánujte si deň tak, aby ste mali čas oddýchnuť si. Dajte si radšej krátke zdriemnutia alebo prestávky na odpočinok (30 minút alebo menej) ako jeden dlhý spánok počas dňa. Príliš veľa odpočinku môže znížiť vašu energetickú hladinu a sťažiť nočný spánok.

– Niektoré lieky používané na liečbu bolesti, nevoľnosti alebo depresie môžu spôsobiť, že sa človek bude cítiť unavený a ospalý. Poraďte sa o tom so svojím onkológom/onkohematológom, pretože niekedy môže pomôcť úprava dávok alebo zmena lieku.

– Poraďte sa so svojím lekárom o akomkoľvek probléme s príjmom potravy.

– Dobrým spôsobom na zmiernenie únavy je pravidelné mierne cvičenie – najmä chôdza.

– Požiadajte svoju rodinu alebo priateľov, aby vám pomohli s činnosťou, ktorá je pre vás únavná alebo namáhavá.

– Snažte sa každú noc spať 7 až 8 hodín. Odborníci na spánok nám hovoria, že pravidelné časy chodenia do postele a vstávania nám pomáhajú udržiavať zdravý spánkový režim.

– Každý deň sa rozhodnite, ktoré veci sú pre vás najdôležitejšie – zamerajte sa na tieto úlohy. Rozložte si aktivity na celý deň. Robte veci pomaly, aby ste nespotrebovali príliš veľa energie naraz.

– Vyhýbajte sa kofeínu.

– Vyhýbajte sa cvičeniu príliš neskoro večer.

Prečo sa cítim stále unavený, bez energie?

V prvom rade nepredpokladajte, že únava, ktorú prežívate, je bežnou súčasťou terapie onkologického ochorenia. Ak sa cítite unavený a bez energie, porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, aké faktory môžu byť príčinou vášho stavu a čo môžete urobiť na jeho zlepšenie.

Má chronická únava alebo anémia vplyv aj na môj sexuálny život?

Aj keď údaje o tejto problematike sú veľmi obmedzené, existujú určité dôkazy o tom, že chronická únava má vplyv na libido a sexuálne zdravie, t. j. psychologické účinky chronickej únavy prispievajú k nízkemu libidu a sexuálnej dysfunkcii (strata túžby, poruchy ejakulácie, zmeny sexuálnej citlivosti, zmenená kvalita uspokojenia…). Ľudia s chronickou únavou sa často cítia depresívni, podráždení a úzkostní. V skratke povedané, ak niekto bude tieto ,,premenné“ zažívať, nebude sa zaujímať o sex. Mnohým pacientom pomôže, ak prizvú svojich partnerov/partnerky na stretnutia, kde sa hovorí o sexuálnom zdraví a problémoch. Priatelia, rodina, ale aj iní pacienti môžu čiastočne zmierniť vaše emočné problémy.

Je možné „bojovať“ s únavou aj bez liekov?

Najlepším spôsobom, ako bojovať proti únave, je liečiť jej základnú príčinu. Presná príčina však môže byť, žiaľ, neznáma. Existujú tipy, ktoré môžete použiť v boji proti únave:

 1. Hýbte sa. Fyzická aktivita je jedným z najlepších spôsobov, ako čeliť únave spojenej s nádorovým ochorením. Poraďte sa so svojím lekárom, ako začať bezpečne cvičiť.
 2. Doprajte si čas na relaxáciu. Obmedzte spánok počas dňa na menej ako hodinu, aby ste v noci mohli spať.
 3. Jedzte zdravo. Môžete sa porozprávať s odborníkom na výživu.
 4. Precvičujte si správne spánkové návyky. Urobte jednoduché kroky na pokojný spánok, napríklad vypnite televíziu alebo počítač aspoň hodinu pred spaním. Vylúčte hluk – náhodný hluk z ulice môže rušiť váš spánok, i keď si to ráno ani neuvedomujete. Spálňa by mala byť tichá, ak sa to nedá zariadiť, treba si pomôcť ušnými zátkami. Vyhýbajte sa kofeínu.
 5. Zvážte terapiu a poradenstvo. Skúsený terapeut alebo poradca zameraný na prácu s onkologickými pacientmi vám môže poskytnúť stratégie na zvládnutie únavy.
 6. Doprajte si masáž. Pribúdajú dôkazy, že masážna terapia môže pomôcť pri únave spojenej s vaším ochorením a takisto môže zlepšiť spánok.
skupinové cvičenie so seniormi
Zdroj: Depositphotos

Viem zmierniť chronickú únavu/anémiu napríklad stravou?

Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Vždy je potrebné porozprávať sa so svojím ošetrujúcim lekárom. Mali by ste však jesť málo a často – je vhodné jesť malé porcie jedla a drobné pochúťky počas celého dňa. Mali by ste piť veľa tekutín. Skúste nové jedlá, na ktoré máte chuť. Požiadajte rodinu alebo priateľov, aby vám pomohli s nákupom a prípravou jedla.

Medzi všeobecne osvedčené zdroje vhodných vitamínov a minerálov potrebných na krvotvorbu patria tepelne spracované strukoviny a zelenina, čerstvé ovocie a zelenina (čučoriedky, čierne ríbezle, černice, cvikla…), zeleninové a ovocné šťavy, celozrnné výrobky, orechy, mak, kokos, kvasnice, kakao. Vysoký obsah železa a vitamínov skupiny B s najlepším vstrebávaním v zažívacom ústrojenstve má chudé červené mäso, pečeň, vaječný žĺtok.

Ako rýchlo odznie únava po podaní poslednej chemoterapie?

Únava spôsobená nádorovým ochorením a jeho liečbou môže trvať týždne, mesiace alebo aj roky. Únava často pretrváva aj po ukončení onkologickej liečby.

U ľudí s malignitou, ktorí podstúpia len chirurgický zákrok, únava často vymizne pár dní/týždňov po operácii.

U ľudí s malignitou, ktorí dostávajú chemoterapiu, cielenú liečbu alebo imunoterapiu v cykloch, sa únava spočiatku často zhoršuje. Vymiznutie únavy nastúpi až po úspešnom ukončení terapie.

U ľudí, ktorí sa liečia rádioterapiou, sa únava s liečbou zvyčajne zhoršuje a často vymizne až po niekoľkých mesiacov od ukončenia liečby.

Existujú nejaké lieky na prevenciu/terapiu anémie?

Najlepšou prevenciou je čo najskôr informovať o prejavoch anémie, únavy svojho lekára. Čo sa týka liečby, červené krvinky vieme doplniť podaním transfúzie. Po podaní jednej transfúzie erytrocytov je možné predpokladať vzostup koncentrácie hemoglobínu o 10 g/l. Pre liečbu transfúziou sa rozhoduje váš lekár skôr podľa vašich klinických príznakov, ťažkostí ako podľa hodnoty hemoglobínu. Mnohí chorí sú totiž na anémiu, ktorá sa často vyvíja postupne, adaptovaní.

Ďalšou liečebnou možnosťou sú látky stimulujúce tvorbu červených krviniek (erytropoézu). Tieto prípravky sa súhrnne označujú ako ESA (erythropoiesis stimulating agents) alebo erytropoetíny. Ich výhodou je eliminácia možných vedľajších účinkov transfúznej terapie (potransfúzne reakcie, preťaženie železom a pod.). Táto liečba je veľmi prospešná pri anémii spôsobenej liečbou onkologického ochorenia. ESA sa aplikujú vo forme podkožných injekcií raz až dvakrát týždenne. Sú však aj tzv. ESA s dlhodobým účinkom, ktoré sa aplikujú pod kožu raz za tri týždne.

Podávanie železa je nepochybne užitočné pri anémii spôsobenej krvnými stratami. Poznáme prípravky podávané do žily (intravenózne) alebo perorálne tablety. Vitamín B12, kyselinu listovú podávame pri ich dokázanom nedostatku, kortikosteroidy pri liečbe anémie spôsobenej zvýšeným rozpadom červených krviniek.

Je rozdiel v liečbe anémie medzi onkologickým a hematoonkologickým pacientom?

Nie.

Aká je budúcnosť liečby anémie u onkologických pacientov?

Pri anémii onkologických pacientov bude aj v budúcnosti substitučná liečba transfúziami červených krviniek, tak aj liečba erytropoetínmi. No implementáciou nových liekov v terapii nádorového ochorenia (imunoterapia, cielená liečba, tzv. malé molekuly a pod.), ktoré nevykazujú taký výrazný útlm činnosti kostnej drene, sa výskyt anémie môže zredukovať.

Máme tu pandémiu Covid-19. Ovplyvňuje táto skutočnosť liečbu pacienta s anémiou?

Pandémia Covid-19 by nijako nemala ovplyvňovať liečbu málokrvnosti onkologických pacientov. Ak je to možné, preferujeme liečbu anémie ESA. Minimalizujeme tak riziko možnej nákazy počas návštevy, pobytu v zdravotníckom zariadení, využívame systém elektronického predpisovania liekov. V neposlednom rade je potrebné uvedomiť si, že  pandémia Covid-19 má aj nepopierateľný psychologický vplyv na pacientov.

Vydanie článku podporila spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o.

SK-ARAO-1120-00001

dátum prípravy: november 2020

Pridaj komentár