Blíži sa Týždeň prevencie Diabetickej nefropatie

Chronické ochorenia obličiek sa stali – podobne ako diabetes mellitus – celosvetovým zdravotníckym problémom. Ich výskyt narastá do epidemických rozmerov, v rozvinutom aj rozvojovom svete. Problémy s obličkami sprevádzajú pacientov s diabetes mellitus ako jedna z komplikácií, s ktorou jednoducho treba rátať. Pacient pritom dlhé roky nemusí pociťovať žiadne bolesti, či problémy s vylučovaním. Portál SLOVENSKÝ PACIENT sa zúčastnil na tlačovej konferencii k téme.

„Zhoršovanie renálnych, teda obličkových funkcií, postupuje pomaly a nebadane,“ uviedol doc. MUDr. Adrián Okša, CSc., nefrológ, vedecký sekretár Slovenskej nefrologickej spoločnosti a pracovník Lekárskej fakulty SZU. „Môže však viesť k takému poškodeniu, že obličky prestanú fungovať, a pacient bude potrebovať pravidelnú dialýzu, teda pravidelné umelé odstraňovanie splodín a jedov z organizmu. Pri včasnom odhalení počiatočných štádií ochorenia a dobrom manažmente pacienta sa však dá dialýze vyhnúť.“

Ako fungujú obličky

Funkciou obličiek je v prvom rade očisťovanie krvi od odpadového materiálu. Obličky sú párový orgán, ktorý svojím tvarom pripomína fazuľu. Sú umiestnené na zadnej strane brušnej dutiny, v oblasti drieku. Priemerná zdravá oblička váži približne 150 – 200 gramov, je približne 12 cm dlhá, a v najhrubšej časti má hrúbku približne 3 cm. Do obličky vstupujú cievy, ktoré privádzajú krv na filtráciu, a vystupujú z nej cievy odvádzajúce očistenú krv.

Samotný orgán tvoria obličkové telieska, ktoré filtrujú krv, a obličkové kanáliky, odvádzajúce odpad v podobe moču do močovodu. Obličky sú obalené tenkým ochranným väzivovým puzdrom a tukovým obalom. Zdravé obličky prefiltrujú všetku krv v organizme (približne 5 litrov u dospelého jedinca) každých desať minút. Počas filtrácie odstraňujú z krvi splodiny metabolizmu, regulujú množstvo vody a solí v organizme, a zúčastňujú sa tak na regulácii krvného tlaku, krvotvorby a acidobázickej rovnováhy.

Porucha činnosti obličiek

Pri diabetickej nefropatii dochádza k poruche činnosti tohto párového orgánu. Obličky nedostatočne filtrujú krv od škodlivých látok, a vylučujú pritom do odpadu aj látky, ktoré by v krvi mali zostať, resp. v tele sa štandardne odbúravajú na iných miestach.

„Diabetik má obličky viac namáhané – dlhodobo výrazne kolísajúcou hladinou cukru v krvi,“ upozorňuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a primár Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni. „Časom sa táto nerovnováha začne prejavovať nedostatočnou filtráciou a zhoršovaním funkčnosti obličiek.“

Diabetická nefropatia spočiatku „nebolí“, nemá žiadne viditeľné príznaky. Postihuje 15 až 40 % diabetikov. Prvé štádiá poškodenia sa dajú odhaliť len testovaním. Často ostávajú nediagnostikované, čo prispieva k postupnému zhoršovaniu choroby – až do chronického zlyhania obličiek. Obličky nefiltrujú správne krv, dochádza k tzv. proteinúrii, pri ktorej sa cez moč dostáva von z tela bielkovina nazývaná albumín, hlavná zložka krvnej plazmy. Niektoré iné látky, najmä sodík, sa zasa nevylučujú dostatočne, a hromadia sa v tele.

Liečba a kvalita života

Ochorenie obličiek, pokiaľ je včas diagnostikované, však môže byť pod kontrolou. Vyžaduje si správne nastavenie medikamentóznej liečby, dodržiavanie diétneho režimu, disciplínu a spoluprácu s lekárom – nefrológom, odborníkom na obličky. Žiadna zatiaľ dostupná liečba nedokáže vrátiť obličkám pôvodnú funkčnosť, ale lieky dokážu podporovať produkciu niektorých látok, ktoré sú nevyhnutné na ich správne fungovanie.

Diabetická nefropatia sa lieči viacerými spôsobmi. Cieľom liečby je pomôcť obličkám optimalizovať vylučovanie splodín metabolizmu. Pri nedostatočnej liečbe hrozí, že pacient bude musieť podstupovať pravidelnú dialýzu.

„Ako pri mnohých iných sekundárnych prejavoch diabetu, aj tu platí, že život diabetika je v prvom rade o disciplíne, dodržiavaní liečebného režimu a optimálnej kompenzácii diabetu,“ upozorňuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. „Dôležité je udržiavať krvný tlak pod kontrolou. Z dietetických opatrení je nesmierne dôležité znížiť príjem solí v potravinách, rovnako ako obmedziť príjem bielkovín. Pitný režim by mal smerovať k optimalizácii vylučovania tekutín“.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. (na snímke), sa v závere tlačovej konferencie vyjadril sólovo pre portál SLOVENSKÝ PACIENT:

„Veľmi úzko spolupracujeme so Zväzom diabetikov Slovenska a občianskym združením DIADOR, ktoré organizujú týchto pacientov – neviem si to inak ani predstaviť. Plus máme v pláne zastrešiť existujúce organizácie na Slovensku, lebo ich je veľmi veľa. Napríklad v Českej republike to tak už je. Edukácia je štandardom terapie každého diabetika, je tu sieť edukačných centier, ktoré sú zamerané na stravu, pohyb aj sociálno-právne otázky. Je vydaná brožúrka o receptoch pre diabetikov – sú dostupné aj na internete. Progresia komplikácií je rýchlejšia, ak sa pacient s nefropatiou nelieči. Dôležitá je dôvera k lekárovi, a pacienti majú právo zmeniť lekára, aj keď – žiadali sme o navýšenie diabetológov a nefrológov. Je to aj otázka zdravotných poisťovní a minimálnej siete. Dá sa povedať, že starostlivosť o diabetikov je v regiónoch rovnaká. Skôr ide o to, akým spôsobom je zabezpečená,“ doplnil odborník.

V čase od 11. do 16. novembra, na desiatich miestach v piatich slovenských mestách, môžu ľudia trpiaci cukrovkou navštíviť osvetový stánok, kde sa dozvedia viac o ochorení, a zároveň sa smú otestovať pomocou jednoduchého orientačného samodiagnostického testu. Tento test môže ukázať, či je cukrovkár ohrozený aj diabetickou nefropatiou. Pozitívny nález je odporúčaním na urýchlenú návštevu nefrológa – špecialistu na ochorenia obličiek. Počas podujatia bude v každom stánku k dispozícii nefrológ, s ktorým sa môže pacient poradiť, ako ďalej postupovať.

Odporúčané stránky pre pacientov: www.diaslovakia.sk a www.nefro.sk

Fotografie: Pečiatka týždňa a portrét doc. MUDr. Emila Martinku, PhD.

Pridaj komentár