Otvorenie výstavy Bariéry 2011

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR pozýva na výstavu Bariéry 2011, ktorej vernisáž sa uskutoční 6.12.2011 o 17.00 hod v areáli Incheby v Bratislave. Výstava je zavŕšením fotografickej sútaže Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím. Súťaž sa koná už štvrtý rok a jej cieľom je poukázať na prekážky, s ktorými sa denne stretávajú ľudia s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, a tiež na spôsoby ich prekonávania. Autori svojimi fotografiami dokazujú, že téma života ľudí s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, psychickým či chronickým ochorením sa stále viac dostáva do povedomia širokej verejnosti. Zámerom projektu je postupné odbúranie predsudkov a zmena postoja spoločnosti voči ľudom so zdravotným postihnutím.

Do súťaže sa mohli zapojiť samotní ľudia s postihnutím, ale aj široká verejnosť. Súťažné fotografie mohli súťažiaci zasielať od 20. septembra do 25. novembra na www.nrozpbariery. sk. Počas vernisáže sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov.

Výstava s najvýstižnejšími fotografiami je putovná. V Bratislave bude pre verejnosť otvorená do 21.12.2011, potom sa presunie do Košíc a Topoľčian. Projekt Bariéry 2011 realizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva. Partnermi projektu sú IBM Slovensko, FUJIFILM Europe GmbH, Megafoto s.r.o., Biologika, obchod nabitý zdravím a VELCON spol. s.r.o.

Pridaj komentár