Akútne komplikácie cukrovky: Čo mi hrozí?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Cukrovka (Diabetes mellitus) je chronické metabolické ochorenie zapríčinené poruchou tvorby a uvoľňovania inzulínu – hormónu podžalúdkovej žľazy (pankreasu) a/alebo jeho nedostatočného účinku v cieľových tkanivách. Túto poruchu sprevádza aj nedostatočné spracovanie tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody.

Základným prejavom cukrovky je zvýšená hladina cukru v krvi – hyperglykémia, ktorá časom vedie k poškodeniu veľkých a malých ciev. Pri neskorej diagnostike, ako aj nesprávnom postoji k ochoreniu či liečbe – neliečená cukrovka, vznikajú vážne komplikácie, ktoré môžu mať za následok aj predčasné úmrtie.

Komplikácie cukrovky môžeme rozdeliť na akútne (náhle vzniknuté) a chronické (vzniknuté pri dlhodobej nedostatočnej liečbe cukrovky).

Aké akútne a aké chronické komplikácie prináša cukrovka?
Viete, aké má diabetická ketoacidóza prejavy?
Čo je to laktátová acidóza?
Prečo je hypoglykémia nebezpečná?
Na aké ďalšie príznaky si dať pozor?

Akútne komplikácie cukrovky

Nedostatočná alebo nesprávna liečba cukrovky môže vyvolať akútne komplikácie, teda akútne hyperglykemické stavy (vysoké hladiny cukru v krvi): diabetická ketoacidóza, hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav, laktátová acidóza alebo hypoglykémie (nízke hodnoty cukru).

Diabetická ketoacidóza

Je akútna komplikácia cukrovky zapríčinená nedostatkom inzulínu a zvýšenou tvorbou kontraregulačných hormónov, hormónov pôsobiacich opačne ako inzulín. Jej najťažším štádiom je diabetické bezvedomie – kóma. Okrem nerozpoznania ochorenia alebo nedostatočnej liečby ju môžu vyvolať aj infekcia, úraz, operácia a pod.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Diabetická ketóza príznaky

 • zvýšený smäd, močenie,
 • strata na hmotnosti,
 • slabosť, pocit na zvracanie, zvracanie,
 • bolesť brucha,
 • acetónový zápach z úst,
 • odvodnenie organizmu – strata tekutín,
 • nízky krvný tlak, rýchla činnosť srdca,
 • hlboké (Kussmaulovo) dýchanie,
 • poruchy zraku,
 • kŕče v dolných končatinách,
 • poruchy vedomia, až bezvedomie.

Laboratórne sa potvrdia charakteristické zvýšené hodnoty cukru v krvi – hyperglykémia, okyslenie organizmu – acidóza, či zvýšená tvorba ketolátok – ketóza.

Liečba je nutná v nemocnici – kde sa vyžaduje zavodnenie organizmu, inzulínová liečba a úprava okyslenia organizmu, ako aj zmeny vnútorného prostredia.

Stavy (infekcia, úraz), ktoré narušujú liečbu alebo zvyšujú nároky organizmu na inzulín, treba konzultovať s diabetológom. Je potrebné správne dodržiavať príjem cukrov a tekutín. Liečba inzulínom sa nesmie prerušiť, pričom zvyčajne sa jeho dávky upravujú (jeho „spotreba“ je vyššia).

Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav (HHNS)

Patrí medzi akútne komplikácie starších diabetikov typu 2. Na jeho vzniku sa podieľa relatívny nedostatok inzulínu a zvýšená tvorba kontraregulačných hormónov – hormónov pôsobiacich opačne ako inzulín. Hladina cukru je vysoká (hyperglykémia), pacient veľa močí a stráca tekutiny. Ak postihnutý neprijíma dostatočné množstvo tekutín, vzniká HHNS.

Strata veľkého množstva tekutín spôsobí zahustenie plazmy krvi až akútne zlyhanie obličiek. Pri HHNS nevzniká okyslenie organizmu – nie je prítomná zvýšená tvorba ketolátok v pečeni (vďaka vlastnému inzulínu vo vrátnicovej krvi u diabetu typu 2).

Tento akútny stav (HHNS) sprevádzajú poruchy vedomia, a úmrtnosť na túto komplikáciu je vysoká.

Liečba je nutná v nemocnici – kde sa vyžaduje zavodnenie organizmu, úprava vnútorného prostredia a inzulínová terapia.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Laktátová acidóza

Je akútny, vzácne sa vyskytujúci stav, ktorý vzniká u diabetikov s typom 2, liečených metformínom (antidiabetikum v tabletkovej forme). Takýto nežiaduci účinok liečby môže vyvolať napríklad operácia, alkohol, tehotenstvo, srdcové zlyhanie, obličková nedostatočnosť a iné.

Vzniknutá acidóza (okyslenie organizmu) je zapríčinená zvýšeným nahromadením kyseliny mliečnej (laktátu) v organizme.

Laktátá acidóza príznaky:

 • hlboké (Kussmaulovo) dýchanie,
 • poruchy vedomia,
 • bolesť brucha.

Liečba je nutná v nemocnici – so zameraním na zavodnenie organizmu, inzulínovú terapiu (liečba hyperglykémie – vysokých hladín cukru), úpravu vnútorného prostredia, ako aj acidózy – okyslenia organizmu. Pri liečbe metformínom je dôležité včas odhaliť možné rizikové stavy, ktoré by mohli laktátovú acidózu vyvolať, a liečbu nahradiť iným vhodným liekom.

Hypoglykémia

Hypoglykémia (nízka hladiny cukru – hladiny pod 3.3 mmol/l vo vlásočnicovej krvi) je najčastejšou akútnou komplikáciou cukrovky, najmä typu 1. Nízku hladinu cukru môžeme v krvi zaznamenať iba laboratórne – bez klinických príznakov. Ak sú prítomné príznaky, môžu mať rôznu mieru intenzity – od miernych až po závažné, ako je napríklad bezvedomie (hypoglykemická kóma).

Nízku hladinu cukru v krvi zapríčiní cukrovkárovi nadmerná dávka alebo chyba v podávaní inzulínu, či antidiabetík (napr. niektoré deriváty – sulfonyl močoviny), nesprávne stravovanie – nedostatočný alebo neskorý príjem potravy, intenzívna nadmerná fyzická aktivita, alkohol a niektoré lieky (napr. neselektívne betablokátory). Hypoglykémiu však spôsobí aj porucha funkcie obličiek, pečene a žliaz s vnútorným vylučovaním (napríklad štítnej žľazy, nadobličiek).

Akútne komplikácia cukrovky

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Hypoglykémia príznaky

 • potenie, tras tela, bledosť kože, búšenie srdca, závraty, strach,
 • bolesť hlavy, tŕpnutie úst, porucha reči, neostré videnie,
 • hlad,
 • únava, spavosť,
 • zmätenosť, poruchy správania, agresivita,
 • kŕče, poruchy vedomia,
 • hlboké bezvedomie (hypoglykemická kóma).

Na varovných príznakoch sa podieľajú hormóny pôsobiace protichodne k inzulínu – adrenalínnoradrenalín. Ak diabetik trpí cukrovkou dlhodobo, a v dôsledku postihnutia vegetatívnych nervov nedochádza k ich dostatočnému vylučovaniu, vzniká fenomén, že si neuvedomuje hypoglykémiu. Znamená to, že upadá do bezvedomia bez varovných príznakov. Nerozpoznané a neliečené hypoglykémie môžu vyvolať trvalé poškodenie mozgu.

Liečbu miernych hypoglykémií možno realizovať aj bez lekárskej pomoci – zjesť primerané množstvo cukrov: jedno pečivo, vypiť 2 decilitre sladeného nápoja, prípadne zjesť 3 – 4 kocky cukru. Ak je pacient poučený o podkožnom podaní glukagónu – hormónu, ktorý uvoľní v pečeni rezervy cukru do krvi, liečbu môže začať aj v domácom prostredí.

V iných prípadoch je nutná lekárska starostlivosťhospitalizácia.

K predchádzaniu týmto stavom prispieva včasné odhalenie ochorenia, správna liečba, pravidelné kontroly, poučenie a spolupráca pacienta – dodržiavanie liečebného aj stravovacieho režimu. Rovnako je dôležitá úprava liečby v rizikových situáciách, ako sú iné ochorenie, operácie a podobne.

Informácie v článku „Akútne komplikácie cukrovky: Čo mi hrozí?“ nenahrádzajú vyšetrenie u lekára.

Pridaj komentár