Zlomené srdce nie je mýtus. Syndróm zlomeného srdca potvrdzujú aj lekári

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Slovné spojenie „broken heart“, čiže „zlomené srdce“, patrí k najpoužívanejším frázam v textoch populárnej hudby.

Väčšinou sa v takýchto piesňach hovorí o nešťastnej láske, strate partnera, či inom frustrujúcom zážitku.

Predstavte si, že zlomené srdce nie je len literárny pojem. Nájdeme ho aj v lekárskej terminológii. Odborne sa nazýva syndróm zlomeného srdca.

Čo je syndróm zlomeného srdca?

Syndróm zlomeného srdca je medicínsky fakt. Podľa odborníkov ide o rôzne poruchy srdcového svalu, ktoré sú vyvolané náhlym a extrémnym citovým vypätím.

Zlomené srdce sa volá aj stresová kardiomyopatia. Spojenie daných slov je príznačné, pretože príznaky zlomeného srdca pripomínajú infarkt.

Čo sa to deje v tele?

Počas silnej psychickej záťaže sa v organizme vyplavujú 3 stresové hormónyadrenalín, noradrenalínkortizol. Ide o prirodzenú obrannú reakciu, aby sme ľahšie prekonávali náročné situácie.

Nie vždy sa to však končí bez ujmy. Pred 4 rokmi zomrela na mozgovú príhodu herečka Debbie Reynolds, iba deň po tom, ako skonala na infarkt jej dcéra Carrie Fisher, takisto herečka. Špekulovalo, či Reynoldsovej smrť nemohla byť výsledkom syndrómu zlomeného srdca.

Možno aj vy poznáte niekoho, kto rýchlo „odišiel“ za svojím blízkym.

Symptómy zlomeného srdca

Syndróm zlomeného srdca je stav, pri ktorom sa hlavná čerpacia komora srdca – ľavá komora, dočasne zväčšuje a oslabuje. Spôsobí to, že srdce nesprávne pumpuje.

Ak je človek pod vplyvom náhleho zvýšenia stresových hormónov, môže pociťovať bolesti na hrudníku, ktoré pripomínajú srdcový infarkt. Často sa i domnieva, že ide o infarkt.

Hoci pri syndróme zlomeného srdca nie sú tepny zablokované, ako pri skutočnom infarkte, nastáva nebezpečný, znížený prietok krvi. Ďalšími symptómami bývajú:

Treba pripomenúť, že tieto príznaky sa vyskytujú aj pri iných výrazných stresových stavoch, nielen pri zlomenom srdci. Enormná psychická záťaž sa dostavuje v rôznych životných situáciách:

 • úmrtie blízkej osoby,
 • zistenie vážnej choroby,
 • čakanie na väčší chirurgický zákrok,
 • domáce násilie,
 • väčšia strata peňazí,
 • moment náhleho prekvapenia – tu, paradoxne, môže byť spúšťačom aj pozitívna vec,
 • verejné vystúpenie,
 • astmatický záchvat.
pichanie pri srdci
Zdroj foto: AdobeStock.com

Čo nás najviac stresuje

Psychológovia zostavili rebríček najsilnejších stresorov, ktoré stoja za vznikom telesných komplikácií – najčastejšie srdcovo-cievnych. Na prvom mieste je úmrtie životného partnera.

Prax ukázala, že pri pároch, ktoré spolu prežili celý život, ale aj u mladších dvojíc si silnou citovou väzbou, možno po úmrtí jedného z partnerov pozorovať hlbokú stresovú reakciu.

No skôr než kardiovaskulárne ťažkosti, vám hrozí depresia. Tá sa najčastejšie prejavuje ako:

 • vyčerpanosť, únava,
 • poruchy spánku,
 • strata motivácie,
 • pocit bezmocnosti a beznádeje,
 • hnev, bezohľadné správanie,
 • nechutenstvo.

Dá sa srdce „opraviť“? Áno, ale treba pracovať s emóciami

Kľúčovým faktorom je naša myseľ. Rýchlosť zmierenia sa s bolesťou, je silno individuálna –pol roka je optimum. Pri strate/smrti blízkeho človeka sú to až 2 roky. Ako sa rýchlejšie pozviechať?

Nechajme bolesť vyznieť, no pracujme s novými pocitmi. Keď sa zameriame na pozitívne emócie, ako láska, vďačnosť, súcit, radosť či odpustenie, začneme meniť elektrické obvody svojho srdca.

Srdce má 4x vyššiu elektromagnetickú frekvenciu v porovnaní s mozgom. Aj preto lekári po srdcovom infarkte odporúčajú dobrú psychohygienu, veľa pozitívnych emócií a sociálnu oporu.

Dôležité je, aby sme o svojich úzkostiach a ďalších emóciách hovorili s blízkymi osobami a odborným personálom, inak sa bude napätie ďalej hromadiť.

zlomené srdce rozchod
Zdroj foto: AdobeStock.com

Komu hrozí syndróm zlomeného srdca?

Stres je veľmi individuálna záležitosť – to, čo jedného ohrozuje, nemusí byť pre iného veľkou záťažou. Syndróm zlomeného srdca sa vyskytuje aj u zdravých ľudí, no rizikoví sú predovšetkým kardiaci.

Existuje nová štúdia, ktorá naznačuje, že syndróm zlomeného srdca sa môže stať smrteľným v kombinácii s kardiogénnym šokom – stavom, pri ktorom srdce nepumpuje dostatok krvi do celého organizmu.

Najnovší výskum dokonca potvrdil, že ak máme syndróm zlomeného srdca, skomplikovaný kardiogénnym šokom, sme vystavení vysokému riziku úmrtia ešte niekoľko rokov.

Najohrozenejší sú starší ľudia

Keď uvážime, že k partnerským úmrtiam dochádza hlavne vo vyššom veku, v spojitosti s oslabeným zdravím môže byť táto stresová situácia mimoriadne riziková. Človek náhle stráca milovanú osobu, pilier, oporný bod. Našťastie – vo väčšine prípadov sa ľudia zotavia.

Zaujímavé je aj porovnanie infarktu a syndrómu zlomeného srdcia z hľadiska ročného obdobia. Infarkt sa štatisticky častejšie objavuje v zimných mesiacoch – oproti tomu syndróm zlomeného srdca v zime, ale aj na jar.

Aj tu však existujú rizikovejšie skupiny. Významnú úlohu zohráva pohlavie, keďže väčšinu chorých tvoria ženy. Samozrejme, mnohé závisí aj od duševného zdravia – ľudia s úzkosťami a depresiami sú náchylnejší na zlomené srdce.

Čo robiť, keď sa srdce nechce vyliečiť?

Najdôležitejšie je, aby sme dostávali do popredia pozitívne impulzy a potláčali negatívne podnety. Rozhovory s inými ľuďmi, alebo s lekárom, oslabujú napätie, úzkosť, strach a smútok.

V akútnej fáze nutná hospitalizácia, s monitorovaním životných funkcií, hlavne činnosti srdca, aspoň počas prvých 48 hodín. Nejde len o monitorovania krvného tlaku a pulzu, ale aj o opakované ultrazvukové kontroly srdca.

Realizuje sa tiež röntgen krvného zásobovania srdca, s vylúčením akútneho infarktu. Podľa potreby sa podávajú rôzne lieky, najmä:

 • ACE inhibítory – na úpravu krvného tlaku,
 • betablokátory,
 • diuretiká – na odvodnenie organizmu,
 • preventívne aj antikoagulanciá – na zníženie zrážanlivosti krvi.

Upozornenie:

Rizikové môžu byť niektoré lieky, ktoré sa používajú pri alergických reakciách, pretože spôsobujú nával adrenalínu!

Možno si srdce zlomiť dvakrát?

Vysoké percento ľudí sa, našťastie, rýchlo uzdraví a nemá dlhodobé následky. Väčšina pacientov zažila syndróm zlomeného srdca vo svojom živote iba raz. Napriek tomu – je malá šanca, že sa zlomené srdce zopakuje.

Prevencia ako taká neexistuje. Veď kto z nás vie, čo sa mu stane zajtra, alebo už o hodinu? Navyše, veľa kardiológov sa so syndrómom zlomeného srdca v praxi ešte nestretlo. Hádam aj preto, že syndróm je nezriedka diagnostikovaný ako celkom iná choroba.

Predísť zlomenému srdcu, nie je ľahké. Existujú síce prípravky, ktoré blokujú negatívne dopady stresových hormónov na naše srdce, no lepšie bude, ak sa naučíme zvládať stresové situácie.

Samozrejme, smrť blízkeho človeka si odtrpíme. Patrí to k ľudskému životu.

 

Zdroje:

 • https://www.phillyvoice.com/broken-heart-syndrome-real-thing-and-it-can-turn-deadly-according-new-study/
 • https://www.hollywoodreporter.com/news/debbie-reynolds-carrie-fischer-a-look-at-broken-heart-syndrome-959961
 • https://www.nbcnews.com/health/health-news/broken-heart-syndrome-could-debbie-reynolds-have-died-grief-n701181
 • https://uihc.org/health-topics/ask-expert-what-broken-heart-syndrome
 • https://www.webmd.com/heart-disease/broken-heart-syndrome#1
 • https://www.uabmedicine.org/-/when-a-broken-heart-is-actually-broken
 • https://www.anamneza.cz/nemoc/Syndrom-zlomeneho-srdce-zlomene-srdce-11023
 • https://zdravezdravi.cz/nemoci/syndrom-zlomeneho-srdce

Pridaj komentár