ZDRAVOTNÍCTVO:V Prešove začali výstavbu monobloku interného oddelenia

PREŠOV 11. apríla (SITA) – V areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove v pondelok oficiálne začali s výstavbou nového monobloku interného oddelenia. Vedenie nemocnice uspelo so svojím projektom a získalo na nový monoblok z Európskej únie z Operačného programu Zdravotníctvo nenávratný finančný príspevok cez 26,2 mil. eur, z toho 9 mil. eur pôjde na technické vybavenie oddelení. Nemocnica sa bude spolupodieľať na financovaní piatimi percentami oprávnených nákladov. Oficiálny termín ukončenia projektu je stanovený na marec 2013. Výberové konanie na dodávateľa stavebných prác vyhrala firma Chemkostav, a.s. Michalovce.

Riaditeľ prešovskej nemocnice Ľubomír Jacko informoval, že pôjde o šesťpodlažnú budovu, do ktorej chcú sústrediť nechirurgické odbory. Do nových priestorov presťahujú internú kliniku I. a II., kardiológiu, neurológiu a geriatriu s jednotkami intenzívnej starostlivosti, a tiež lekáreň. Pri každom z oddelení sa ráta s ambulantnou a lôžkovou časťou. Doteraz sú tieto oddelenia dislokované na viacerých miestach mimo centrálneho chirurgického monobloku, v ktorom je umiestnená hlavná diagnostická časť nemocnice, kde sa vykonávajú rádiologické vyšetrenia. „Naposledy sme interné pavilóny otvárali pred 45 rokmi. Sú to budovy, ktoré boli stavané za socializmu, zatekajú, nie sú izolované, pomaly sa rozpadávajú a priestory v nich už nevyhovujú súčasným nárokom na moderné prístrojové vybavenie,“ uviedol riaditeľ.

V novom monobloku bude centrálny príjem a vybuduje sa aj príjmová časť. Nový monoblok bude spojovacím tunelom prepojený s chirurgickým monoblokom, v ktorom sa robia hlavné diagnostické vyšetrenia, čím odpadnú náklady na prevoz pacientov. Ako skonštatoval Jacko, takýto transport medzi jednotlivými budovami je dnes náročný na dopravu a výstavbou nového monobloku sa celkovo zefektívnia aj ostatné náklady na energiách. Výhody pocítia aj pacienti, ktorých liečba zasahuje do viacerých medicínskych odborov. Výrazným spôsobom sa skvalitní aj ošetrovateľská liečebno-preventívna starostlivosť.

Na oficiálnom začatí výstavby monobloku sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, ktorý povedal, že prešovský región takúto investíciu veľmi potreboval. Prešovská fakultná nemocnica je spádovou nemocnicou pre Prešovský a Sabinovský okres. Za kľúčové považuje, že v novom zariadení nájdu pacienti lepšie pohodlie, zvýši sa kvalita zdravotnej starostlivosti a personál tu nájde lepšie pracovné podmienky. Podľa ministra v čase, kedy sa nový monoblok bude odovzdávať do užívania, FNsP už bude akciovou spoločnosťou. Zdôraznil, že transformácia na akciové spoločnosti neznamená privatizáciu, ale prechod na zvýšenú kontrolu financovania. Nemocnica ostane naďalej vo vlastníctve štátu. Prešovská nemocnica má dnes okolo 2 200 zamestnancov, z toho 340 lekárov.

Pridaj komentár