Vyhlásili 10. česko-slovenskú literárnu súťaž Kouzelný klíč

Do súťaže sa smie prihlásiť každý, kto v liečebni, nemocnici, či inom psychiatrickom zariadení ČR a SR pracuje, alebo sa tam lieči/liečil.

Súťaží sa v kategóriách: pacienti a zamestnanci, žánrovo v poézii a próze. Téma je voľná.

Rozsah prác musí byť dodržaný

V poézii: maximálne do 5 básní.

V próze: do 3 strán, formát A 4 (1 strana je cca 30 riadkov po 60 znakoch, teda 3 strany = 120 riadkov, tj. 7200 znakov, vrátane medzier).

Ako poslať súťažný príspevok

Súťažné diela posielajte e-mailom, do 20. 12. 2014, na adresu dagmar.zaludova@bohnice.cz, ako samostatnú prílohu, napísanú vo WORD-e. Nepríjímajú sa texty skenované, písané na papieri, alebo poslané poštou. Váš e-mail nazvite „Kouzelný klíč“. V tele e-mailu napíšte meno a priezvisko, kontaktnú adresu, a že sa (ako autor) prihlasujete do súťaže.

V druhej, samostatnej prílohe (Súhlas) uveďte, že súhlasíte s uverejnením svojho diela a osobných informácií (pre potreby súťaže a tlače zborníku). Opäť uveďte vaše meno, priezvisko, vek, status, aj to, či ste pacient, alebo zamestnanec, názov psychiatrického zariadenia, kontaktnú adresu, e-mail, prípadne telefón. Hospitalizovaní pacienti môžu napísať aj adresu domov, alebo prechodnú adresu (dôležité pre rýchlu distribúciu zborníka).

 

Porota a vyhlásenie výsledkov

Literárne práce sú vždy hodnotené anonymne, odbornou porotou. Zasadajú v nej: literárny kritik, historik, básnici, prekladatelia poézie a novinári.

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže bude koncom marca 2015, v jednej z psychiatrických liečební v Čechách, alebo na Slovensku. Na vyhlásenie pozývajú všetkých súťažiacich a priaznivcov Kouzelného klíče. Víťazi dostanú pamätné diplomy a príjemné ceny.

 

Myšlienka Kouzelného klíče

Desaťročná tradícia literárnej súťaže Kouzelný klíč otvára bránu k vzájomnému porozumeniu. Usporiadatelia chcú všetkým priblížiť chorých, ich videnie sveta, nevšedné vnímanie. Z tohto dôvodu existuje aj kategória pre zamestnancov, ktorí zdieľajú s pacientmi spoločný priestor a pocity. Doterajšia skúsenosť so súťažou a rastúca kvalita prác dokazujú, že vložené úsilie sa jednoznačne zúročuje.

O súťaži nás informovala Dagmar Žaludová, Psychiatrická nemocnica Bohnice, Úsek pre vedu, výskum a vzdelávanie.

Pridaj komentár