Predstavujeme projekt na pomoc zdravotne znevýhodneným: SME SI ROVNÍ – Nový štart do života s motivátormi zo SME SI ROVNÍ

Zdroj foto: Slovenský paralympijský výbor

Máte v okolí osobu so zdravotným znevýhodnením? Alebo ste ňou vy sami? V tom prípade určite viete, že byť zdravotne znevýhodnený je náročné. Žiaľ, mnohí z tých, ktorých sa to netýka, ani len zďaleka netušia, s čím všetkým musia zdravotne znevýhodnení bojovať. Naša spoločnosť nie je dodnes dostatočne informovaná o množstve prekážok, s ktorými sa ľudia s hendikepom stretávajú. Národný projekt SME SI ROVNÍ vznikol preto, aby sa táto zlá situácia zmenila. Starajú sa o to motivátori, ktorí si tým všetkým už prešli a nabrali silu pomáhať druhým v podobných situáciách.

Témou spoločenského postavenia a začlenenia zdravotne znevýhodnených osôb do bežného života sa dlhodobo zaoberá aj Slovenský paralympijský výbor. Práve pod jeho gesciou začal v roku 2020 národný projekt SME SI ROVNÍ, ktorý funguje prostredníctvom piatich centier včasnej pomoci, poradenstva a pohybovej motivácie zriadených v Kováčovej, Žiline, Piešťanoch, Prešove a v Košiciach.

Názov vystihuje hlavnú myšlienku

Názov projektu dokonale vystihuje hlavnú myšlienku a cieľ aktivít. Za projektom stojí takmer päťdesiat motivátorov, ľudí, ktorí sami prešli obdobím vyrovnávania sa s hendikepom po úrazoch, nehodách či v dôsledku ochorenia. V rámci centier pomoci sa stretávajú so svojimi klientmi ako rovní s rovným – stávajú sa ich partnermi. Vďaka tomu, že si sami prešli podobnou neľahkou situáciou, vedia najlepšie pomôcť ľuďom, ktorí práve cítia bolesť, obávajú sa straty zamestnania, netušia, čo prinesie budúcnosť, nevedia, ako na ich zdravotný stav budú reagovať priatelia či blízka rodina.

Pomoc od motivátorov

Motivátori majú vlastné skúsenosti s tým, aké to je, keď na vás zrazu hľadia ako na iného človeka. Vedia, aké to je, keď prídete o istotu a komfort spoločenského postavenia. Pomoc motivátorov projektu SME SI ROVNÍ je všestranná. Pracujú priamo v teréne, pomáhajú klientom po úraze alebo po akejkoľvek zmene zdravotného stavu, ak je to možné už v zdravotníckom, respektíve v rehabilitačnom zariadení, prípadne priamo v mieste ich bydliska.

Čo je to „peer-to-peer“ support?

Zjednodušene – „rovný s rovným“ alebo pomoc od človeka človeku. Ak sa ocitnete v kritickej a nepriaznivej zdravotnej situácii, kde budete hľadať rady a pomoc? Informácie, ako fungovať, čo a kde si vybaviť, ako premeniť byt na bezbariérový alebo kde sa zamestnať, najlepšie prijmete od niekoho, kto rovnakú situáciu sám zažil a dôverne ju pozná. Na tom je postavený princíp „peer-to-peer support“ ako forma komunitnej pomoci, ktorú v mnohých iných krajinách už dávno efektívne využívajú. Na Slovensko prišla pre ľudí so zdravotným znevýhodnením práve s projektom SME SI ROVNÍ.

Ako vyzerá stretnutie s motivátorom

Už prvé stretnutie motivátora s klientom – zdravotne znevýhodnenou osobou – je veľmi konštruktívne. Motivátor s ním vedie rozhovor o tom, aký je jeho aktuálny stav, aké má plány do budúcnosti, čo bráni ich naplneniu a aj o tom, aké má očakávania od motivátora. Tým klient dáva zároveň námety pre ciele a úlohy, ktoré si následne spolu stanovia,“ vysvetľuje vedúci Regionálneho centra včasnej pomoci v Piešťanoch Rastislav Soviš.

Niekedy už na druhom stretnutí spíšeme konkrétne ciele a snažíme sa stanoviť reálny termín ich dosiahnutia. A začneme na nich pracovať. Motivátor pomáha napríklad pri vybavovaní preukazu ŤZP, pri získavaní peňažných príspevkov na kompenzáciu zdravotného postihnutia, pri zabezpečení sociálnych služieb, hľadaní pracovného uplatnenia, ale aj v oblasti motivácie k pohybu, napríklad poradí pri výbere vhodného športu,“ pokračuje Rastislav Soviš.

Zapojili sa aj paralympijskí športovci

Motivátormi sú aj aktívni paralympijskí športovci, napríklad Samuel Andrejčík, Michaela Balcová,

Martin France, Jakub Krako či Peter Zaťko. Klientom radi pomôžu aj pri hľadaní vhodnej pohybovej aktivity s ohľadom na ich zdravotné znevýhodnenie.

Služby motivátorov v projekte SME SI ROVNÍ sú pre zdravotne znevýhodnených poskytované bezplatne. Národný projekt SME SI ROVNÍ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk. 

Viac informácií a kontakty na motivátorov nájdete na www.smesirovni.sk. 

 

redigovala: Sabína Zavarská

Pridaj komentár