Liečba reumatoidnej artritídy: ako zotrvať na správnej ceste

Zdroj foto: AdobeStock.com

Reumatoidná artritída, označovaná aj RA, je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje zápal v tele. Dôsledkom je najmä veľká únava, bolesť a opuch spojený so stuhnutosťou kĺbov. Aby nedošlo k nezvratnému poškodeniu kĺbov, ale aj k rozvinutiu ďalších zdravotných komplikácií (postihnutie pľúc, srdca či ciev), je dôležité zabezpečiť, aby bola reumatoidná artritída dobre kontrolovaná. Žiaľ, podobne ako pri iných chronických ochoreniach, aj pri reumatoidnej artritíde býva problémom nedostatočné dodržiavanie stanovenej liečby.

Zmeniť to môže niekoľko jednoduchých krokov, vďaka ktorým pocítite pozitívne zmeny na svojom fyzickom aj psychickom zdraví.

Koľko pacientov s reumatoidnou artritídou nedodržiava liečbu?

Je pri reumatoidnej artritíde možná pretrvávajúca remisia?

Ako vykročiť na správnu cestu a vytrvať na nej?

Kde nájsť ľudí, ktorí ma v liečbe podporia?

Prístup k liečbe je kľúčový

Zo svetových výskumov vieme, že adherencia pacienta k liečbe, čiže to, ako dobre spolupracuje so svojím lekárom, je nízka. Pohybuje sa od 30 do 80 %. A pritom práve užívanie určených liekov a dodržiavanie režimových opatrení sú pre úspech liečby zásadné. Pomáhajú dostať sa k hlavnému cieľu, ktorým je remisia.

Remisia reumatoidnej artritídy

Cítite sa o poznanie lepšie, únava a problémy s kĺbmi sú menšie alebo dokonca úplne vymizli? Práve sa nachádzate v stave nazývanom remisia. Počas tohto obdobia sa nielen zmiernia vaše príznaky, ale ochorenie prestane postupovať. To zastaví trvalé poškodenie vašich kĺbov. Avšak pozor! Napriek tomu, že máte pocit, že reumatoidná artritída je preč, v liečbe nepoľavujte – výsledkom by mohol byť relaps, čiže opätovné vzplanutie príznakov ochorenia.

Aktivita reumatoidnej artritídy sa dá aj zmerať – používa sa na to index DAS28 (Disease Activity Score – skóre aktivity choroby). Hodnotí sa pri ňom bolesť a opuch 28 kĺbov, ako aj zápalové parametre CRP a takisto aj hodnotenie ochorenia pacientom a lekárom. Remisiu ochorenia dosiahnete, ak je skóre DAS28 nižšie ako 2,6.

Zdroj foto: AdobeStock.com

Kde začať?

Všetkých pacientov s reumatoidnou artritídou spája túžba po skvalitnení života a čo najväčšom zmiernení prejavov ochorenia. Reumatoidná artritída vás ako nevyliečiteľné, ale dobre liečiteľné ochorenie bude už sprevádzať celý život, preto bude v mnohom závisieť aj od vášho postoja, aby ste v tomto súžití neťahali za kratší koniec. Je niekoľko osvedčených odporúčaní, ktorých osvojením sa so svojím ochorením naučíte žiť a budete predchádzať jeho nechceným vzplanutiam.

Skúste v záujme čo najskorších a najviditeľnejších pozitívnych zmien začať „zostra“ tým, že si stanovíte záväzky. Zamerajte sa pri tom na tieto tri oblasti:

  • osobný rozvoj (záľuby, denník, spoločenské aktivity),
  • zdravie (dodržiavanie liečebného plánu, kontrola hmotnosti, skoncovanie s fajčením),
  • pocit pohody (zameranie sa na seba, digitálny detox, odstránenie stresu).

Výbornou pomôckou je nájsť si „spúšťače“ – napríklad užívanie lieku si spojiť s určitou činnosťou alebo miestom. Vytvorí sa tak návyk, ktorý sa postupne stane súčasťou vašich bežných denných činností. Nezabudnite sa pri vytváraní návykov odmeniť.

Ciele si rozdeľte na menšie kroky

Dobrý spôsob, ako dosiahnuť akýkoľvek cieľ bez ohľadu na jeho veľkosť, je rozdeliť si ho na menšie kroky. To platí aj pri liečbe reumatoidnej artritídy. Ak zistíte, že je váš plán príliš ľahký alebo príliš ťažký, alebo ak nevidíte žiadne zlepšenie svojho zdravotného stavu, hmotnosti alebo príznakov ochorenia, môžete svoj plán vždy upraviť.

Naším tipom je postupovať v súlade so SMART metódou. Podľa nej by cieľ mal byť: špecifický (specific), merateľný (measurable), dosiahnuteľný (achievable), relevantný (relevant) a časovo špecifikovaný (timely). Je to jednoduchý spôsob, ako si stanoviť jasné ciele v živote vrátane tých, ktoré sa týkajú vašej choroby.

Robte si záznamy o svojom stave

Počas obdobia medzi návštevami lekára je prínosné robiť si záznamy o svojom stave. Nielen že to bude pre vás vhodná príprava na návštevu lekára, ale môže vám to pomôcť identifikovať malé úspechy v liečbe. Keď si zaznamenáte zmeny vašich príznakov, prípadne pocitov, lepšie budete vedieť popísať lekárovi váš stav ochorenia. Zaznamenať si môžete taktiež otázky, ktoré vás v súvislosti s ochorením zaujímajú.

Viesť si záznamy o reumatoidnej artritíde nemusí byť žiadna nuda: môžete si ich zapisovať ručne do zápisníka alebo do jednej z množstva existujúcich mobilných aplikácií.

Zostaňte na správnej ceste

Ako na to? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu napredovať v liečbe a stanoviť si ciele:

Prijmite zmenu. Existujú nejaké prekážky alebo problémy, ktoré by sa mohli objaviť na vašej ceste za cieľmi? Nebojte sa skončiť so starými návykmi a začať s novými.

Odmeňte sa. Oslávte úspechy, ktoré ste dosiahli – hoci aj menšie, krátkodobé ciele ako ľahšie otvorenie dverí alebo príprava jedla, alebo väčšie, dlhodobé ciele, ako je zníženie telesnej hmotnosti. Pri dosiahnutí nového cieľa sa môžete odmeniť: kúpeľom pri sviečke, výborným obedom v reštaurácii či novou knihou.

Použite reflexiu. Spomeňte si, prečo ste začali liečbu a čo môžete získať, keď ju dokončíte. Skúste odpovedať na tieto otázky:

  • Čo vás v živote najviac trápi?
  • Ako by ste to chceli zmeniť?
  • Čo by ste chceli robiť v budúcnosti a teraz nemôžete?
  • Čo je pre vás práve teraz najdôležitejšie pri liečbe reumatoidnej artritídy?

Úvahou nad týmito otázkami lepšie pochopíte svoje motivačné faktory.

Prijmite pomoc. Nie každá cesta je ľahká. Požiadajte o pomoc a prijmite ju, ak ju potrebujete. Môže to byť jednoduché, napríklad, keď začnete s novým koníčkom a pozvete k tomu svojho priateľa.

Zapíšte si ciele. Spíšte si sami pre seba niekoľko cieľov a pokúste sa ich pomaly, ale kontinuálne napĺňať.

Spolupracujte s lekárom. Spoločne s ním vytvorte, definujte a sledujte svoje predsavzatia. Lepšie si tak dokážete uvedomiť napredovanie v liečbe a bude sa vám ľahšie kráčať k vytúženému cieľu. Buďte k svojmu lekárovi úprimný. Hovorte s ním o tom, či liečbu užívate naozaj pravidelne a ak nie, čo vám v tom bráni. Nebojte sa zdôveriť sa mu so svojimi obavami alebo spýtať sa na to, čo vás v súvislosti s ochorením zaujíma. Toto všetko je veľmi dôležité pre zhodnotenie účinnosti liečby.

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený SLOVENSKÝ PACIENT (@slovenskypacient)

Nepodceňte duševné zdravie

Reumatoidná artritída má mnoho telesných príznakov. Ako sa ukazuje, niektoré zápalové procesy, ktoré ju spôsobujú, sú úzko prepojené aj s duševným zdravím. Tento aspekt netreba podceniť – má zásadný vplyv na emocionálnu a psychickú pohodu, a teda aj to, ako chorobu zvládate. V akejkoľvek situácii v živote je dôležité mať pocit, že na to nie ste sami, a to isté platí aj o reumatoidnej artritíde. Ak sa cítite úzkostne, depresívne alebo sa vám mení nálada, pohovorte si o tom s lekárom. Nápomocné môžu byť aj pacientske organizácie.

U ľudí s reumatoidnou artritídou je dva až štyrikrát vyššia pravdepodobnosť depresie v porovnaní s ľuďmi bez reumatoidnej artritídy.

Ako získať podporu?

Keď máte reumatoidnú artritídu, viete, akým ťažkým zápasom môže byť vyrovnať sa s chronickou bolesťou a ďalšími príznakmi. Možno dokonca zistíte, že vaši priatelia a rodina celkom nerozumejú tomu, čím prechádzate. Riešením je vysvetliť im, ako vás toto ochorenie ovplyvňuje a ako vás môžu podporiť. Keďže takéto rozhovory nebývajú ľahké, užitočné tipy, ako ich začať, vám poskytnú pacientske združenia. A nielen to. Nájdete v nich ľudí, ktorí sú v rovnakej situácii ako vy a rozumejú tomu, čo prežívate. Zoznámiť sa s nimi je skvelý spôsob, ako sa cítiť menej osamotene, nájsť vnútornú silu čeliť výzvam a žiť plnohodnotnejší život.

 

Uverejnenie článku podporila spoločnosťou AbbVie s. r. o.

SK-RNQR-210042

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22607180/

https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/ra-fight-depression

https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/treatment-plan/disease-management/ra-went-into-remission-but-relapsed

https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/rheumatoid-arthritis-remission

https://www.everydayhealth.com/hs/rheumatoid-arthritis-treatment-management/goal-setting/ 

https://rheumatoidarthritis.net/living/smart-goals

Pridaj komentár