Union zdravotná poisťovňa spustila odmeňovanie za prevenciu v roku 2014

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Účasť na preventívnych prehliadkach je na Slovensku dlhodobo nízka.

Union zdravotná poisťovňa sa preto rozhodla od roku 2014 motivovať ľudí k prevencii symbolickou odmenou. Odvtedy počet absolvovaných prehliadok stúpa, pacienti sú zodpovednejší.

Výsledky ukazujú, že odmena skutočne zabrala. Ku gynekológovi prišlo za posledný rok medziročne o 2 400 žien viac, u všeobecných lekárov absolvovalo preventívnu prehliadku o 7 900 mužov a žien viac, ako v uplynulom roku. Najväčším problémom naďalej ostáva prevencia mužov u urológa, keď ich „nerozhýbala“ ani odmena.

Podľa Dariny Sedlákovej z WHO, svoje zdravie najviac ovplyvňujeme životným štýlom. O prístupe k zdraviu mnoho vypovedajú práve preventívne prehliadky, ktoré veľká väčšina Slovákov zanedbáva, a lekára navštívia až vtedy, keď pociťujú vážne ťažkosti, ktoré znižujú kvalitu ich života.

V mnohých prípadoch je však už neskoro, a stanovená diagnóza neumožňuje úplné vyliečenie pacienta – vedie k zhoršeniu stavu, strate práce, invalidite, alebo aj k smrti. Liečiť rozvinuté ochorenie je totiž omnoho ťažšie, ako mu predchádzať.

Jedno číslo ako dôkaz: ak by každá žena absolvovala cytologický skríning rakoviny krčka maternice, ktorý dokázateľne znižuje úmrtnosť o 60 %, zachránila by sa viac ako polovica z 230 žien, ktoré každý rok podľahnú tejto chorobe.

Union, ako prvá zdravotná poisťovňa, zahrnula prevenciu do benefitov pre svojich poistencov a spustila preventívnu pripomienku. Keďže prevenciu dobrovoľne absolvuje len malá časť poistencov – najdisciplinovanejšie sú ženy pri gynekologickej prehliadke, ktorú absolvuje tretina, najhorší sú muži, z ktorých necelé 4 % absolvujú prehliadku u urológa – rozhodla sa Union odmeňovať za prevenciu.

„Ak chceme predĺžiť zdravé roky života a znížiť úmrtnosť na rakoviny a ďalšie závažné choroby, musíme ľudí dostať na preventívne prehliadky. Preto motivujeme k prevencii nielen poistencov, ale aj lekárov,“ hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti, revíznych činností a programov zdravia a členka predstavenstva.

Výsledky u lekárov sú povzbudzujúce: kritériá na priznanie príplatku ku kapitácii splnilo 20 % všeobecných lekárov, 49 % ambulantných poskytovateľov a 14 % gynekológov.

Prevencia skvelo funguje u detí, kde sa miera absolvovania prevencie blíži k sto percentám, a takisto pri zubároch, kde funguje negatívna motivácia (postih vyššími platbami, ak človek neabsolvuje prevenciu aspoň raz ročne).

Pri urológii sa Union rozhodla, že ako jediná zdravotná poisťovňa v rámci preventívnej urologickej prehliadky uhradí dôležitý diagnostický marker p2PSA pre rozšírenie a zlepšenie detekcie rakoviny  prostaty. Pri vyšetrovaní v kombinácii s PSA a free PSA umožňuje stanoviť PHI (prostate health index – index zdravia prostaty), ktorý sa používa ako pomôcka pri rozlíšení rakoviny od nezhubných alebo zápalových ochorení prostaty.

Union-zdravotna-poistovna-mamografia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo môže odhaliť preventívna prehliadka?

V  rámci preventívnej prehliadky sa vykonávajú klinické a laboratórne vyšetrenia, vďaka ktorým je možné odhaliť prevažnú väčšinu ochorení, napr. poruchu funkcie obličiek a močového mechúra, vysoký krvný tlak, obezitu, poruchu glukózovej tolerancie, zmenenú  hladinu tukov, prozápalový stav organizmu, zvýšené riziko kardiovaskulárneho ochorenia a pod.

Súčasťou preventívnych prehliadok sú aj špeciálne (skríningové) vyšetrenia, ktorých cieľom je odhalenie vybraných onkologických ochorení už v začiatočnom štádiu (rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina prostaty). Uvedené  vyšetrenia nie sú v súčasnosti povinné zo zákona, takže zachytiť tieto ochorenia možno len v tom prípade, ak sa poistenec na preventívnej prehliadke zúčastní.

Včasné zachytenie onkologického ochorenia zvyšuje šancu na vyliečenie až o 90 %. Od stupňa ochorenia v čase jeho identifikácie je závislý manažment, kvalita života pacienta, aj finančné náklady na terapiu.

Odmeňovanie za prevenciu v roku 2016

Od tohto roku Union zdravotná poisťovňa odmeňuje svojich poistencov vo veku od 45 rokov – za dôsledné absolvovanie preventívnych prehliadok, vrátane všetkých vyšetrení, vďaka ktorým možno vybrané onkologické ochorenia odhaliť vo včasnom štádiu, keď je veľká šanca na ich úplné vyliečenie. Zmena v systéme odmeňovania za prevenciu je dôsledkom neustále sa zvyšujúceho výskytu onkologických ochorení.

Cielené zameranie sa na určité vekové skupiny poistencov korešponduje s celosvetovým štatisticky doloženým vyšším výskytom jednotlivých ochorení v určitej vekovej kategórii.

Podmienky odmeňovania za prevenciu v Union zdravotná poisťovňa

Kto?

Poistenci od 45 rokov.

Čo treba absolvovať?

Preventívne prehliadky, vrátane všetkých vyšetrení:

Všeobecný lekár:

  • preventívna prehliadka (každé 2 roky)
  • test na okultné krvácanie v stolici od 50 rokov (každé 2 roky)

Gynekológ:

  • preventívna prehliadka (každý rok),
  • cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice od 45 rokov,
  • mamografické vyšetrenie prsníkov, na ktoré odporúča gynekológ od 45 rokov (každé 2 roky).

Urológ:

  • preventívna prehliadka (každé 3 roky),
  • vyšetrenie hladiny PSA od 45 rokov.

Ďalšie podmienky:  Nepretržitý poistný vzťah poistenca k zdravotnej poisťovni, v trvaní minimálne 3 roky (potrebné pre účely vyhodnotenia).

Odmena: vitamínový balíček v hodnote 25 €.

Koľko ľudí absolvuje preventívnu prehliadku

Všeobecný lekár13 %
Ženy (gynekológ)30 %
Muži (urológ)
4 %
Deti98 %

Kto je najzodpovednejší pri prevencii?

Všeobecný lekárMuži a ženy
30 – 40 rokov
Popradský kraj
Gynekológ20 – 40 rokovKošický kraj
Urológ50 – 60 rokovBanskobystrický kraj

Zdroj: Union zdravotná poisťovňa

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár