Click here!

Parkinsonikom sa liečba šije na mieru

Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie, pri ktorom sa v mozgu postupne strácajú nervové bunky, čo vedie k problémom s ovládaním pohybov a k iným sprievodným príznakom. Stále patrí medzi nevyliečiteľné ochorenia, no

Nádej sa blíži k cieľu

Združenie sclerosis multiplex Nádej si už dávnejšie dalo za cieľ vybudovanie denného strediska
– centra pomoci s kompletnou nepretržitou starostlivosťou pre ľudí s roztrúsenou sklerózou. Jeho realizácia je na najlepšej ceste.

Parkinsonikom pomáha aktívny pohyb

Pacienti s Parkinsonovou chorobou trpia (popri iných problémoch) zhoršenou pohyblivosťou a obratnosťou. Obávajú sa úrazu, cítia sa nešikovní. Prestanú športovať, neradi chodievajú na prechádzky a menej sa venujú koníčkom.

Čo s deravou hlavou?

Aj keď sa mnohí ľudia sťažujú na zabúdanie, v skutočnosti môže byť problém komplexnejší. To, že si s niečím nevieme poradiť tak ľahko ako kedysi, si totiž vyžaduje viac než encyklopédiu v hlave.