Boli sme pri tom: Poslanci v parlamente testovali svoje srdce

Fibrilácia predsiení srdca je vo verejnosti stále málo známy fenomén. Odborníci označujú fibriláciu predsiení ako kardiovaskulárnu epidémiu 21. storočia. Slovenská asociácia srdcových arytmií prichádza s edukačnou kampaňou s názvom „Aj srdce môže spôsobiť mozgovú porážku“, ktorá upozorňuje na tento závažný problém, a učí, ako rozpoznať hlavné príznaky.

Kampaň dnes predstavili novinárom na brífingu v priestoroch Výboru NR SR pre zdravotníctvo v Bratislave lekári – kardiológovia: prof. MUDr. Robert HATALA, PhD., a FESC a MUDr. Anna VACHULOVÁ, PhD. Prítomní si po prezentácii nechali zdarma vyšetriť činnosť srdca a krvný tlak diagnostickými prístrojmi OMRON a Microlife, ktoré sú pacientom dostupné aj v ambulanciách niektorých internistov.

Niekoľko miliónov ohrozených Európanov

Podľa epidemiologických odhadov je porucha rytmu srdca zaznamenaná u 2,2 miliónov obyvateľov USA a u 4,5 miliónov obyvateľov Európskej únie. Na Slovensku na fibriláciu predsiení trpí približne 150 tisíc ľudí.

Prejavy tohto druhu arytmie sú rôznorodé. Najväčšia časť postihnutých (60 – 70 %) nepociťuje žiadne ťažkosti: arytmia sa u nich objaví náhodne, napríklad v rámci preventívneho vyšetrenia.

V horizonte najbližších 40 rokov sa predpokladá, že počet pacientov s fibriláciou predsiení sa zdvoj- až strojnásobí. Dôvodom je starnutie populácie vyspelých krajín a epidémia obezity.

Fibrilácia predsiení je typická arytmia starnúcej populácie – 84 % pacientov je starších ako 65 rokov. Epidemiologické štúdie ukazujú, že každý človek, ktorý sa dožije veku 40 rokov, má 25 % riziko, že bude postihnutý touto arytmiou.

Čo sa deje pri porážke?

Mozgová porážka nastane, keď v krvnom riečisku, privádzajúcom do mozgu kyslík a živiny, praskne cievka, alebo je upchatá krvnou zrazeninou, či inou čiastočkou. Zastavenie prívodu krvi tak zabráni okysličovaniu postihnutej časti mozgu. Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať, a do niekoľkých minút odumierajú.

Nasleduje porucha hybnosti, alebo dokonca smrť – v závislosti od toho, ktorá časť mozgu (a v akom rozsahu) bola poškodená. Preto je rýchly zásah pri príznakoch mŕtvice taký dôležitý. Jednou z možností je potom podanie fibrinolytickej liečby, novšie napr. tzv. tPa (tkanivového plazminogénového aktivátora), ktorý je schopný v určitých, presne definovaných prípadoch rozpustiť krvné zrazeniny v mozgových cievach, čím sa zredukuje devastačný účinok porážky.

Pacient však musí tieto lieky dostať najneskôr do troch hodín od prvých príznakov porážky. Fibrinolytická liečba sa pritom aplikuje iba pri tzv. ischemickej porážke (zapríčinenej krvnou zrazeninou), nie pri porážke v dôsledku krvácania do mozgu (napr. pri poškodení cievnej steny).

Varovné príznaky porážky

Všetky varovné signály sa nemusia objaviť pri každom ataku porážky! Neignorujte žiadne príznaky porážky, ani vtedy, keď už pominuli! Sledujte čas – kedy sa objavili prvé príznaky? Na túto dôležitú vec sa vás neskôr budú pýtať.

Ak vy, alebo niekto vo vašej blízkosti má jeden alebo viac príznakov porážky dlhšie ako pár minút, neváhajte – okamžite volajte 155, alebo záchranku, aby mohli rýchlo vyslať sanitku (v ideálnom prípade vybavenú špeciálnymi život zachraňujúcimi prístrojmi)! Ak nemôžete privolať rýchlu zdravotnú pomoc, neodkladne sa nechajte odviezť do nemocnice (na ARO, JIS, alebo iné oddelenie, vybavené prístrojmi na záchranu života).

Ak ste s niekým, kto javí známky porážky, očakávajte, že bude protestovať – zľahčovanie a odmietanie pomoci je bežné. Neprijmite „nie“ ako odpoveď! Zabezpečte okamžitú pomoc! V nemocnici, na pohotovosti už zistia, či príznaky súvisia s prechodným ischemickým atakom, s porážkou, alebo iným zdravotným problémom.

Fotografia: www.srdceamozog.sk, www.shutterstock.com

Pridaj komentár