PhDr. Cibulková: Ošetrovanie dekubitov patrí do rúk sestier

SLOVENSKÝ PACIENT bol v závere týždňa pozvaný Spolkom medikov SZU na rezonujúcu odbornú diskusiu do kníhkupectva Panta Rhei na Poštovej s kvalifikovanou zdravotnou sestrou z ADOS-u (Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti). PhDr. Mária Cibulková prišla zo Žiliny prednášať do Bratislavy nielen medikom, ale aj ľuďom z verejnosti, na tému: Praktické skúsenosti pri ošetrovaní pacienta s dekubitmi v domácom prostredí a súčasný model ADOS na Slovensku. Dozvedeli sme sa napríklad, že dekubit druhého stupňa vznikne už za 24 hodín, a že ležiaci pacient nemá byť umiestnený v sociálnom zariadení…

Ako zúčastneným uviedla prednášajúca, dekubity sú závažným problémom pacientov, ktorí sa dostanú do domáceho prostredia, a nevyskytujú sa len u chorých hospitalizovaných. Dekubit je oblasť lokalizovaného poškodenia kože a podkožného tkaniva. Je spôsobený následkom tlaku, trenia, trhacími silami, alebo aj ich kombináciou. Dekubity vznikajú v sakrálnej oblasti, gluteálnej oblasti, v oblasti bedrového kĺbu, v záhlaví, na lopatkách, členkoch. Môžu však vzniknúť na ktoromkoľvek mieste  tela, napr. aj na brade, na nose, na ušiach. Podľa medzinárodnej klasifikácie sa rozdeľujú do štyroch stupňov, a vyjadrujú mieru poškodenia. Koža je vtedy veľmi bolestivá, hlboké tkanivo môže byť nekrotické.

PhDr. Cibulková z praxe predostrela, že stav kože sestra v ADOS-e hodnotí denne u imobilného pacienta. Faktory vzniku dekubitu sú vonkajšie a vnútorné. Častejšie sa vyskytujú dekubity u mužov, pretože, žiaľ, nie sú takí aktívni ako ženy. Starší ľudia sú najviac ohrození, ale sestry sa v praxi aj s mladšími, po úrazoch.

Lepšie sa ošetrujú váhovo ťažší pacienti, lebo tkanivo sa má z čoho tvoriť. Stav výživy a hydratácie bol kritický v letných horúčavách. Súvisí s tým aj inkontinencia, poruchy vedomia, zvýšená telesná teplota. Sestra, keď hodnotí ranu do zdravotnej dokumentácie, zameriava sa na lokalizáciu, veľkosť, hĺbku a okolie rany. Najčastejšie sa pri tom používa sa Nortonova stupnica.

Ošetrovanie dekubitov je náročné. Vyžaduje si zručnosť sestry, podporu rodiny a systémovosť opatrení. V domácom prostredí ho má robiť kvalifikovaná sestra, nie príbuzní, ani pacient sám. Pre pacienta to môže mať katastrofické následky – rodina si myslí, že prvý, druhý stupeň zvládne, no nie je to tak.

Liečba je individuálna, určuje ju lekár, hradí sa z verejného zdravotného poistenia. Existujú limity, ale výkony hradí ADOS-om zdravotná poisťovňa. Agentúry, ktoré prekračujú limit, ošetrujú pacientov s dekubitmi bezplatne. Aj v podmienkach, že počet zdravotných sestier sa bude stále znižovať, je ich nedostatok, lebo táto práca nie je zaplatená: má nízky status.

PhDr. Cibulková sa zmienila, že existujú preventívne opatrenia. Je to polohovanie, hygiena a výživa. Cieľom je zabezpečiť chorému primeranú kvalitu života. Vlhké ošetrovanie sa považuje za štandard. Pacient má byť čo najviac vertikalizovaný – vhodné je vysadzovať ho do kresla, ale len na maximálne dve hodiny nepretržite.

Pri polohovaní pacienta využíva sestra rôzne pomôcky. Najdôležitejšie sú:

– polohovacia posteľ,

– statický vzduchový matrac s kompresorom,

– antidekubitálne podložky pod päty, lakte alebo kolená,

– špeciálne vankúše a podložné kliny,

– podložky s granulami (sú vhodné do invalidného vozíka).

Veľkým nepriateľom pre vznik dekubitu je imobilita. Pokiaľ je to možné, snažia sa pacienta mobilizovať; sú to aktívne cvičenia, dychové cviky, nácvik chôdze. Fyzioterapeuti z ADOS-u vykonávajú odbornú rehabilitáciu.

Zabezpečiť nutričnú výživu je ťažké. Príbuzní nevedia, čo chorému dať, ako mu to ponúkať. Sestra zapisuje príjem stravy, tekutín, sleduje váhu pacienta. Jedlo ponúka príbuzný podľa chuti – pomáhajú pritom vizuálne vnemy. Napr. chladené nutri drinky sú vhodným doplnkom. V 21. storočí by ľudia nemali zomierať na podvýživu, a pacienti ich odmietajú len v terminálnom štádiu.

Zabúda sa na čistenie ústnej dutiny, na jedlo v menších dávkach, a častejšie. Je dobré podporiť pacienta v tom, aby jedol sám. Musí mať dostatok minerálov a vitamínov. Používame napríklad detské Jupík-ové fľašky, aby nevylievali tekutiny.

Ak nie je možné zabezpečiť výživu enterálne, pristúpime k parenterálnej. Väčšinou sú pacienti inkontinentní – sú na to savé jednorázové pomôcky; zabraňujeme tak dermatitídam. Pre nenarušenie kože je dôležité suché prostredie: posteľ má byť čistá, posteľné návliečky nepokrčené, žiadne zvyšky stravy na lôžku.

Kožu je možné ošetrovať rôznymi dostupnými ochrannými prípravkami, ako sú antibakteriálne mydlá, či sprchové gély s PH 5,5. Teplota vody má byť cca 37 stupňov Celzia. Na trhu sú tiež krémy, emulzie, oleje, ktoré kožu zvláčňujú.

Kvôli cirkulácii krvi je účinná sprcha. Uteráky sa pri sušení kože len zľahka prikladajú. Neodporúča sa používať derivačné masti a masážne krémy – hlavne tie s gáfrom, mentolom, ichthyolom. Využívame aj bioptronové lampy, ale len na podporu doliečenia čistého dekubitu.

Pacienti si podľa informácií PhDr. Cibulkovej sťažujú pri dekubitoch na bolesť – kvôli defektnej rane, obväzu prischnutému na ranu. Ten vedia sestry odvhlčiť roztokom, a ranu vyčistiť, a opäť previazať. Neodborným zásahom dochádza neraz k bakteriálnym infekciám, ktoré sa musia liečiť antibiotikami. Pacienti potom obťažujú časté preväzy, sú ubolení, vyčerpaní kvôli nedostatku spánku; majú tiež obmedzenú pohyblivosť, trpia depresiou a pociťujú sociálnu izoláciu.

„Pokiaľ je v nemocnici rozumný lekár, a vidí, že pacient potrebuje kontinuálnu zdravotnú starostlivosť, napíše do prepúšťacej správy, že je nutné pokračovať ADOS-om. Keď mu na pacientovi nezáleží, neraz sa stane, že my dostaneme pacienta s dekubitmi, a v správe z nemocnice o dekubite nie je ani zmienka. A tak mi nezostáva nič iné, len myslieť si, že ich dostal v sanitke po ceste domov…“, pokračuje PhDr. Cibulková.

„Je to záležitosť praktického lekára, ktorý príde pacienta domov navštíviť – vidí, čo sa tam deje, kontaktuje nás. Alebo príbuzný príde do jeho ambulancie, s tým, že nezvláda ošetrenie, a lekár zavolá, že potrebuje sestru. Praktickí lekári vedia o existencii agentúry vo svojom okolí, som o tom presvedčená. Dohodnete sa potom na forme starostlivosti. Ostatné rieši agentúra. Ak je zazmluvnená, nedoplácate“, uzatvorila tému.

Ilustračná fotografia

Pridaj komentár