Parkinsonova choroba: Neexperimentujte svojvoľne s liečbou

Liečba pacientov s Parkinsonovou chorobou patrí v neurológii medzi najnáročnejšie disciplíny. Je dlhodobá, komplikovaná a individuálna.

Očakávania na strane pacienta sú veľké chce sa cítiť lepšie, a to čo najskôr, nemať žiadne príznaky ochorenia ani vedľajšie účinky. Tieto očakávania sú prirodzené, no liečbu je potrebné opakovane upravovať, dolaďovať.

Medzi rizikové obdobia patrí nasadzovanie liečby, zmena liekov, ale aj operácia, či prítomnosť ďalších ochorení. Obzvlášť náročná je liečba pacientov s pokročilým ochorením. V praxi sa ukazuje, že častým problémom je práve nedisciplinovanosť v užívaní liekov.

Príčinou môže byť netrpezlivosť, podceňovanie choroby, chuť experimentovať, skúsenosť iných pacientov, či obyčajná zábudlivosť. Následky môžu byť vážne. Preto neexperimentujte, dodržujte dohodnuté pravidlá. Ak máte pochybnosti o správnosti liečby – komunikujte. A majte na pamäti, že:

1. Lieky na Parkinsonovu chorobu môžu mať vedľajšie účinky. Ak máte podozrenie, že sa u vás objavili vedľajšie účinky lieku, informujte lekára, aby mohol problém vyriešiť. V niektorých prípadoch, najmä pri pokročilom ochorení, sa im nedá vyhnúť.

2. Liečba nemusí byť dostatočne účinná, alebo časom môže efekt liekov „slabnúť“. Je to normálne. Zmeny v liečbe môžu byť komplikovanejšie, ako si myslíte, a patria do rúk lekára.

3. To, čo pomáha druhému pacientovi, nemusí fungovať u vás. Liečba Parkinsonovej choroby je šitá na mieru každého pacienta.

4. Váš zdravotný stav ovplyvňuje veľa faktorov. Aj keď máte pocit, že sa cítite horšie kvôli novému lieku, zlej dávke a podobne príčina môže byť úplne iná. Nemeňte svojvoľne liečbu, konzultujte ju s vaším neurológom.

5. Neverte rôznym „osvedčeným receptom“. Na celom svete hľadajú vedci nové možnosti liečby Parkinsonovej choroby. Akákoľvek novinka je okamžite podrobne preskúmaná a zavedená do praxe. Slovensko nie je výnimkou – skôr naopak, nové lieky a liečebné postupy preberáme medzi prvými.

Text vznikol s podporou spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.

Pridaj komentár