Spánok nám berie aj nadmerný hluk

Denne sú milióny zamestnancov v Európe vystavení hluku pri práci, a všetkým ostatným rizikám súvisiacim s hlukom. Aj keď je problematika hluku najaktuálnejšia v odvetviach, ako sú priemyselná výroba a stavebníctvo,

Môže pes liečiť?

Hovorí sa, že zvieratá majú šiesty zmysel – čo ak ho nejaký pes vie využiť na pomoc človeku? Petra Moncmann nám porozprávala o tom, ako sa stala canisterapeutkou.

Dlhá zima zhoršila stavy pacientov s depresiou

Bratislava 13. apríla (TASR) – Dlhotrvajúca zima s nedostatkom slnečného svetla sa prejavila aj na ľuďoch, ktorí vyhľadávajú pomoc psychológov a psychiatrov. Tí priznali, že ich pacienti a klienti sa sťažovali na výraznejšie stavy depresie a poklesy nálady v súvislosti s výrazným deficitom slnka.