Psy liečili aj zranených amerických letcov

Ľudia odpradávna vnímali liečivú silu zvierat, a tiež symbiózu s nimi. Zo života starovekých civilizácií máme niekoľko dôkazov uctievania až zbožňovania psov a mačiek. Dnes už môžeme do tzv. animoterapie (alebo zooterapie, liečby pomocou zvierat) zapojiť omnoho viac zvierat, ktoré sú pre túto činnosť aj riadne certifikované.

Počiatky animoterapie siahajú do 19. storočia, keď v Nemecku, v centre pre epileptikov, chovali rôzne druhy zvierat. Neskôr, v 40. rokoch dvadsiateho storočia, v USA využili psy pri rehabilitácii letcov, ktorí sa vrátili s ťažkými zraneniami a traumami z bojov vo svetovej vojne. Na území Slovenska sa animoterapia začala dostávať do povedomia odbornej aj laickej verejnosti na prelome 20. a 21. storočia. V súčasnosti prichádza k nárastu jej využívania u pacientov s rôznymi druhmi postihnutí.

Vedci zatiaľ presne nevedia, akým spôsobom kontakt so zvieraťom ovplyvňuje ľudský organizmus. Domnievajú sa, že citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľňovať z tela interferón, ktorý posilňuje imunitný systém, a prítomné endorfíny zase zvyšujú prah bolesti.

Liečivé pôsobenie zvieraťa do veľkej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto potrieb, obohatené o dotýkanie sa iného živého tvora, pomáha uviesť pacienta do lepšieho duševného stavu.

Asistenčné zvieratá pôsobia na človeka cielene, formou vytvárania kontaktu, pomoci a spolupráce. Sú individuálne vycvičené na vykonávanie povelov, alebo na prácu pre pacienta so špeciálnymi potrebami. Animoterapia má rôzne podoby; liečiť vás môžu v našich podmienkach psy, mačky, ale aj kone. Výkon terapie s delfínmi, lamami, hmyzom a vtáctvom nájdete za hranicami Slovenska.

Animoterapia je alternatívna, no výrazne účinná ako podporná liečba pri mnohých diagnózach. Pacientom ju indikujú špecialisti, a zasahuje do zdravotnej a sociálnej starostlivosti, a do vzdelávania. Animoterapia sa najčastejšie uplatňuje pri mozgovej obrne, poškodeniach mozgu s pohybovým postihnutím, či pri depresiách. Je výborná pre autistov, pretože zviera pomáha obracať ich pozornosť smerom von, a nie dovnútra. U ťažko chorých pacientov, ktorých primárnym problémom nie je psychický problém (napr. onkologickí, postoperačné stavy) sa prostredníctvom hladenia zvieraťa a komunikáciou s ním aktivujú vnútorné zdroje, čo urýchľuje rekonvalescenciu. Terapeutické zvieratá sú integrálnou súčasťou liečebného procesu aj pre skupinu pacientov s rovnakým problémom.

Kontraindikáciou sú akútne psychické poruchy a neprekonateľný strach zo zvierat. Zdravotné poisťovne uzatvárajú zmluvy s certifikovanými poskytovateľmi animoterapie iba výnimočne. Organizácie si náklady spojené s terapiou hradia sponzorsky alebo z grantov, a jednotlivci zo svojej peňaženky.

Pridaj komentár