Operácia uší: Malý veľký problém

Uši sú zriedkakedy posudzované ako objekty krásy. To sa však zmení, akonáhle sú nevzhľadné a neatraktívne. Ak má človek uši odlišné od bežného normálu, môže nastať skutočný problém. O otoplastike, čiže o korekciách ušníc,

Spánok nám berie aj nadmerný hluk

Denne sú milióny zamestnancov v Európe vystavení hluku pri práci, a všetkým ostatným rizikám súvisiacim s hlukom. Aj keď je problematika hluku najaktuálnejšia v odvetviach, ako sú priemyselná výroba a stavebníctvo,