Poslanci schválili zmeny v prednostnom vyšetrení pacientov

Poslanci NR SR včera schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Novela zákona prináša zmenu tzv. prednostného vyšetrenia u lekárov. “Ide o reakciu na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti, podľa ktorého niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín sú znevýhodnení, a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára,” uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Doba prednostného vyšetrenia bude po novom podliehať schváleniu zo strany lekára príslušného samosprávneho kraja, v ktorom je zdravotná starostlivosť poskytovaná. Samosprávne kraje budú môcť aj naďalej rozhodovať o výške doplatku za prednostné vyšetrenie, zmena sa však týka vyčlenenia dvoch hodín na riadnu ordináciu medzi dobami na prednostné vyšetrenia, aby aj pacienti, ktorí túto službu nevyužívajú, mohli byť v riadnom čase ošetrení.

Zákon nadobudne účinnosť od 1. novembra 2013.

Zdroj: lekarnici.sk, redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár