Piešťany pochodovali proti GMO

Nech­ceme Mon­santo na Slo­ven­sku! Nechceme patenty na život! Slo­ven­sko bez GMO! Chceme potravinovú suverenitu! Zacho­vajme prí­rodnú rov­no­váhu! tieto a ďalšie heslá zneli z megafónu v sobotu popoludní v centre Piešťan. Občianske združenie Sieť dobra zorganizovalo pokojnú demonštráciu, ktorá mala verejnosť upozorniť na nebezpečenstvo geneticky modifikovaných organizmov (GMO), pestovaných na Slovensku. Vyvr­cho­le­ním sobotňajšieho podu­ja­tia bol poobedňajší pokojný sprie­vod mes­tom.

Piešťanský pochod sa konal pri prí­le­ži­tosti Sve­to­vého dňa potra­vín a celo­sve­to­vého Pochodu proti spo­loč­nosti Mon­santo. Podobné zhro­maž­de­nia prebehli po celom svete vo viac ako 500 mes­tách. Za Slovensko sa k Pieš­ťa­nom pripojila aj Bra­ti­slava, ktorá bola druhým centrom protestu. V hlavnom stane, v Piešťanoch, vystúpili viacerí rečníci témy boli odborné, akti­vis­tické, envi­ro­men­tálne a informačné.

 

 

Dob­ro­voľ­níci roz­dá­vali infor­mačné mate­riály, dis­ku­to­vali s oko­lo­idú­cimi a ponú­kali ich domá­cimi potravinami a bio produktmi z komu­nit­nej záh­rady Siete Dobra. Hlav­ným bodom uda­losti bolo pred­sta­ve­nie “Petí­cie za zdravé potra­viny a Slo­ven­sko bez gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov”, ktorú prináša ini­cia­tí­va Slo­ven­sko bez GMO. Jej signatári požadujú zákaz predaja geneticky modifikovaných plodín a osív a uzákonenie označovania prítomnosti takýchto produktov v potravinách.

 

Vybrali si Slovensko pre jeho slabú občiansku spoločnosť?

O tom, že tlak na Slovensko sa stále stupňuje, svedčia aj ďalšie aktivity pestovateľov GMO a nadnárodnej korporácie Monsanto. Mnohé krajiny západnej aj strednej Európy zamedzili pestovaniu GMO vo svojich krajinách, pričom v niektorých prípadoch šlo o výsledok občianskeho odporu, ako napr. v susednom Maďarsku. Za pozornosť preto stojí čerstvá informácia, že na Slovensku sa práve v týchto dňoch uskutočňuje celosvetová konferencia o biotechnológiách.

„Ešte sme ani nestihli odložiť transparenty, a už sme obdržali anonymnú správu, že od nedele 13. októbra do stredy 16. októbra sa na Slovensku koná konferencia o biotechnológiách. Jednou z tém je aj genetické inžinierstvo. To, že sa konferencia koná práve u nás, nás už ani veľmi neprekvapuje. Ukazuje sa, že sme verejnosť informovali v pravú chvíľu. Teraz musíme všetci rázne vystúpiť proti zavádzaniu GMO na Slovensku, inak sa staneme rukojemníkmi nadnárodnej korporácie, a to s tichým súhlasom predstaviteľov tohto štátu, ktorí nekonajú“, uviedol pre náš portál Ľubomír Harmanovský zo Siete Dobra.

 

Krajiny, ktoré zakázali GMO

Začiatkom tohto roku sa Poľsko stalo ôsmym členským štátom Európskej únie, ktorý zakázal pestovanie geneticky modifikovaných organizmov. Medzi sedem ďalších štátov EÚ, ktoré už zakázali pestovanie GM plodín na svojom území, patrí Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Grécko a Bulharsko. Pred pár dňami sa ako deviaty štát pripojilo Taliansko. Rusko v týchto dňoch tiež zvažuje, že zakáže pestovanie GMO na celom území federácie.

Fotografie: archív Siete Dobra

Pridaj komentár