Biologická liečba

odborný garant:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA. Dott.Ric. MHA

Schválili vám biologickú liečbu? Na čo sa pripraviť?

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Biologická liečba postupne vstupuje do viacerých terapeutických oblastí a jej sľubné výsledky naznačujú, že sa jej využívanie v liečbe doposiaľ neliečiteľných chronických chorôb bude podľa všetkého rozširovať aj do budúcnosti.

Moderné biologické lieky sú však pre pacienta stále niečím novým, preto je normálne, ak máte množstvo otázok. Ak vás čaká biologická liečba, možno neviete, čo môžete od nej očakávať a ako sa na ňu pripraviť.

Lekár nie vždy myslí na všetky detaily a informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, ale neznamená to, že vás nechce informovať. Preto je dôležitá aj vaša iniciatíva a osobný záujem o liečbu.

Pýtajte sa svojho lekára na všetko, čo vás zaujíma. Je to dôležité, aby ste pochopili výhody, ktoré vám biologická liečba môže priniesť, a tiež možné riziká, ktoré sa s akoukoľvek liečbou môžu spájať.

Aký je rozdiel medzi biologickou a klasickou liečbou?

Oproti tradičnej liečbe sa tá biologická odlišuje najmä svojím presným účinkom. Biologické látky sa dokážu naviazať (na taký receptor, interleukín alebo inú bielkovinu) a účinkovať presne tam, kde treba, čo chemické látky vyrobené v laboratóriách celkom nedokážu. Preto sú biologické lieky vo všeobecnosti veľmi dobre znášané.

Každý jeden liek či zásah do organizmu však môže priniesť svoje vedľajšie účinky či obmedzenia, o ktorých by ste mali vedieť. Informujte sa u svojho lekára na konkrétny liek, ktorý vám predpísal a pripravte sa na liečbu podľa jeho pokynov.

Prvým a základným krokom pred začatím biologickej liečby je absolvovať rôzne typy vyšetrení, ktoré majú za cieľ identifikovať skryté infekcie či ochorenia, ktoré by mohli byť potenciálne „odomknuté“ užívaním biologickej liečby alebo ovplyvniť jej výsledky. Ide najmä o pľúcne choroby (napr. tuberkulózu), poškodenie orgánov (napr. pečene) a pod.

V prípade odhalenia takýchto problémov je potrebné ich odstrániť – teda vyliečiť – ešte pred začatím biologickej liečby. Aj keď sa vám môže zdať, že mnohé vyšetrenia, na ktoré vás lekár posiela, sú zbytočné, nie je to tak.

Dôverujte preto svojmu lekárovi a minimalizujete tým riziko vzniku infekcií, ktoré by mohli viesť k prerušeniu liečby či vzniku nežiaducich účinkov.

Zdroj foto: Adobestock.com

Čo to znamená, ak mi lekár odporučil biologickú liečbu?

Ak vám lekár odporučil biologickú liečbu, znamená to, že budete užívať lieky, ktoré sú biologického pôvodu, teda sú zo živých organizmov alebo sú odvodené od živých organizmov.

Biologické lieky majú schopnosť vstupovať do určitých procesov v ľudskom tele s cieľom nahradiť nefungujúce mechanizmy alebo naopak utlmiť neželané procesy. V každom prípade sa porozprávajte s vaším lekárom, na čo sa pri užívaní konkrétneho biologického lieku pripraviť.

Napriek tomu, že moderná biologická liečba sa dostáva do popredia najmä v posledných rokoch, lieky biologického pôvodu sa používajú v medicíne už dlho, a vo viacerých odboroch sú nevyhnutnosťou.

Lieky, ktoré sa dostávajú k pacientom dnes, a považujú sa za novinku v liečbe niektorých chronických chorôb, prechádzajú prísnym klinickým skúšaním a schvaľovacím procesom a k pacientovi sa dostanú len za podmienky, že ich účinnosť aj bezpečnosť bola jednoznačne potvrdená.

Treba však vedieť, že s biologickými liekmi sa spájajú niektoré špecifické vedľajšie účinky, ako napríklad čiastočné zníženie imunity – najmä pri liekoch zameraných na liečbu autoimunitných ochorení, kde je cieľom utlmiť nadmernú aktivitu imunitného systému.

Je preto možné, že pacient bude náchylnejší na infekcie. Je preto pravdepodobné, že vám váš lekár odporučí doplniť očkovania, napr. proti chrípke, pneumokokom alebo iných infekčným ochoreniam, ktoré nemáte absolvované.

Pôsobenie biologických liekov na imunitný systém však nie je pravidlom, treba sa preto o špecifikách každej liečby informovať u svojho lekára.

Akým spôsobom budem dostávať biologickú liečbu?

Ďalším rozdielom medzi biologickým a klasickým liečivom je veľkosť jeho molekuly. To, čo pochádza zo živého organizmu, má obyčajne zložitejšiu molekulu než to, čo namiešajú vedci v laboratóriu.

Táto zložitá molekula biologického liečiva je veľká a má problém prechádzať cez stenu čreva. Z toho dôvodu je často nevyhnutné podávať biologickú liečbu priamo, čiže vo forme podkožnej injekcie alebo infúzie.

Niektoré biologická sa podávajú ambulantne pod dohľadom lekára, aby nedošlo k alergickej reakcii, iné (ak ide o podkožné injekcie) si môže pacient po zaškolení aplikovať sám v pohodlí domova.

Existujú aj biologiká podávané vo forme tabletiek či kapsúl, ale ide skôr o výnimky.

Ako dlho účinkuje biologický liek?

Typickým znakom biologickej liečby je krátka doba jej účinku. V praktickom živote to znamená, že biologická liečba obyčajne účinkuje dovtedy, kým ju pacient užíva. Po vysadení lieku môže dôjsť k vymiznutiu účinku.

Dôvodom je mechanizmus, akým biologická liečba funguje. Väčšinou sa v liečbe rakoviny či autoimunitných ochorení ako biologické liečivá využívajú protilátky. Tieto sa naviažu na nejakú bielkovinu, ktorá v organizme robí problém a zablokujú tak jej činnosť.

Ak prestaneme podávať biologické liečivo, nemá sa čo na bielkovinu naviazať a tá môže v organizme škodiť naďalej.

Nie je preto výnimkou, že pri vysadení liečby, napríklad z dôvodu tehotenstva, plánovaných chirurgických zákrokov alebo iných ochorení a pod., môže nastať zhoršenie stavu pacienta až do obnovenia užívania biologickej liečby.

Je biologická liečba pre každého?

Vzhľadom k tomu, že biologická liečba má svoje osobité vlastnosti, nie je určená pre každého. Lekár po nej siahne často až potom, ako zlyhali klasické možnosti liečby, v prípade ťažkých ochorení alebo ak pacient nemôže užívať klasickú liečbu.

Ak vám teda lekár odporúča biologickú liečbu, je to pre vás nová šanca na presne zameranú terapiu, ktorá je obyčajne dobre znášaná.

Pri adekvátnom dávkovaní je účinnosť biologických liekov veľmi dobrá, dokonca vyššia ako účinnosť klasickej liečby. Nemusíte sa teda obávať nejakého “slabšieho” účinku v porovnaní s klasickou liečbou.

Zdroj foto: Adobestock.com

Môžem byť počas liečby v blízkom kontakte s inými osobami?

Pri biologickej liečbe sa nemusíte obávať kontaktu s inými osobami. Vaša liečba pre nich nepredstavuje riziko, nevyžarujete žiadne nebezpečné žiarenie ani iným spôsobom ich vaša liečba neohrozuje.

Vzhľadom na to, že ale môžete byť vo zvýšenom riziku infekcie, uistite sa, že ľudia, s ktorými máte prísť do kontaktu, sú zdraví. Aj vzhľadom k vášmu základnému ochoreniu je istá opatrnosť namieste.

Biologická liečba však neznamená, že sa máte zatvoriť doma a izolovať sa od vonkajšieho sveta.

Môžem počas užívania biologickej liečby brať vitamínové či bylinkové voľnopredajné prípravky?

Tu je tiež namieste istá opatrnosť, nakoľko aj v bylinkách sa nachádzajú účinné látky a predvídať spôsob, akým tieto v tele zareagujú spolu s inými liekmi, je veľmi ťažké. Preto sa môže stať, že bylinkové prípravky môžu ovplyvniť účinnosť akejkoľvek liečby.

O užívaní konkrétnych voľnopredajných prípravkov sa poraďte so svojim lekárom, ktorý vám biologickú liečbu predpísal.

Môže mať biologická liečba vplyv na moje rozumové schopnosti, pamäť či učenie?

Biologická liečba sa značne využíva v liečbe rakoviny. Pri klasickej chemoterapii je známe, že môže vzniknúť efekt, keď chemoterapia negatívne ovplyvní rozumové schopnosti, pamäť či schopnosť sústredenia a rozmýšľania. Tento prejav však môže sprevádzať aj samotnú rakovinu bez toho, aby pacient užíval chemoterapiu. Biologické lieky tento problém nespôsobujú.

Čo ak otehotniem počas užívania biologickej liečby? Je to pre mňa a pre dieťatko bezpečné?

Počas užívania biologickej liečby sa neodporúča otehotnieť. Potreba užívania liečiv počas tehotenstva a dojčenia sa u každej pacientky hodnotí individuálne a prihliada sa predovšetkým na aktivitu ochorenia a bezpečnosť. Oznámiť plánované tehotenstvo ošetrujúcemu lekárovi  je preto nevyhnutné.

Môžem liek užívať v domácom prostredí, alebo je nutná návšteva lekára?

To záleží od toho, ako často a v akej forme budete užívať váš biologický liek. Ak pôjde o liek podávaný formou infúzie, budete musieť absolvovať aplikáciu v zdravotníckom zariadení.

V prípadoch podkožných injekcií alebo autoinjektorov, tzv. pier, to možno po dôkladnom zaškolení nebude nutné, pretože sú určené na podávanie samotným pacientom.

Na čo sa mám pýtať svojho lekára?

Existuje viacero otázok, ktoré súvisia s užívaním konkrétneho lieku. Váš lekár, ktorý vám liek predpísal, tieto informácie vie. Zopár otázok, ktoré vás môžu pri liečbe zaujímať:

 • Aký typ liečby dostanem?
 • Ako mi budete biologickú liečbu podávať a ako často?
 • Ako dlho budem užívať biologickú liečbu?
 • Aké vyšetrenia podstúpim počas užívania biologickej liečby?
 • Kedy najskôr môžem pozorovať nejaký účinok?
 • Aká býva úspešnosť tohto lieku?
 • Budem čakať na schvaľovanie lieku od poisťovne?
 • Budem súčasne s biologickou liečbou užívať aj iný typ liečby?
 • Môže biologický liek reagovať s voľnopredajnými prípravkami?
 • Aké nežiaduce účinky sa u mňa môžu objaviť?
 • Aké iné zmeny svojho zdravotného stavu mám lekárovi oznámiť?
 • Ak sa u mňa prejaví nežiaduci účinok, kam sa mám obrátiť?
 • Mám dodržiavať nejaký špeciálny režim v súvislosti s biologickou liečbou (diétne obmedzenia a podobne)?
 • Ak u mňa biologická liečba zlyhá, aký bude ďalší postup?
 • Ako často budem chodievať na kontrolu a kedy budete vyhodnocovať účinnosť terapie?
príprava na biologickú liečbu
Zdroj foto: Adobestock.com

Váš lekár vykoná pred nasadením biologickej liečby všetky potrebné vyšetrenia a testy a informuje vás, či sú potrebné aj nejaké ďalšie kroky z vašej strany.

Dôležité je, aby ste poznali prínos biologickej liečby a tiež jej prípadné riziká. Vášho lekára určite informujte o všetkých iných liekoch, ktoré musíte užívať, aj o voľnopredajných prípravkoch, ktoré si kupujete v lekárni bez lekárskeho predpisu.

Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte sa s ňou obrátiť na svojho lekára, aj keď sa vám zdá, že budete vyzerať hlúpo. Rovnako tiež dôsledne dodržiavajte lekárom stanovený režim podávania biologickej liečby a pravidelných návštev u lekára.

Biologickú liečbu si bez konzultácie s lekárom nevysadzujte a o každej odchýlke v podávaní si lieku informujte svojho lekára alebo sestričku z jeho ambulancie.

Biologická liečba je pre vás šancou často aj tam, kde klasická liečba zlyháva. Jej možnosti siahajú takmer do každého medicínskeho odboru a jej princíp je veľmi dômyselný. Ešte lepšou správou je, že výskum napreduje výrazne dopredu a stále sa vyvíjajú nové lieky aj v tejto kategórii.

Zdroje:

http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-journey/your-healthcare-team/questions-to-ask/targeted-therapy-questions/?region=nb#ixzz5nnrAKTR9

https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1067&context=jmms

https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/targeted-therapy/targeted-therapy-things-to-know.html

 

Pridaj komentár