Biologická liečba

odborný garant:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA. Dott.Ric. MHA

Ani biologická liečba nie je pre každého

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Užívate lieky? Základné pravidlo, ktoré platí pri všetkých liekoch, znie: „Pozorne si prečítajte priloženú príbalovú informáciu k lieku predtým, ako začnete užívať daný liek.“ Či tak urobíme, je na každom z nás. Ale všetci by sme mali vedieť, prečo je to také dôležité.

Prečítať si príbalový leták pred prvým užitím lieku by sme mali práve preto, že nie každý liek je vhodný úplne pre všetkých. A toto pravidlo platí rovnako aj pre biologické lieky.

Príklad na úvod: aspirín

Biologické lieky sa väčšinou používajú na liečbu závažných a zriedkavejších ochorení, s ktorými sa, našťastie, mnohí z nás počas svojho života ani nestretnú.

Kopa nových odborných výrazov a termínov by vám preto mohla veľmi rýchlo popliesť hlavu. Platí pri nich však rovnaký princíp ako pri klasických, „chemických“ liekoch. Preto radšej začneme tým najbežnejším liekom, ktorý každý z nás pozná. Je to liek na liečbu horúčky, zápalu a bolesti, aspirín.

Keď si otvoríte jeho príbalový leták, prvá vec, ktorá by vám mala udrieť do očí, je informácia, že liek nemajú užívať deti alebo mladiství mladší ako 16 rokov, pokiaľ tak vyslovene neurčil lekár.

Druhá vec je, že sa používa na liečbu miernej až stredne silnej, nie však silnej bolesti.

Tretia vec je napríklad to, že ho nesmú používať ľudia so žalúdočnými vredmi či so závažným zlyhávaním srdca. Nesmú ho užívať napríklad ani tehotné ženy v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Bod 1: pre koho je liek určený

Odborne nazývame tento bod aj indikácie. Je to zoznam chorobných stavov, pri ktorých sa potvrdilo, že daný liek je bezpečný a účinný.

Liek s kyselinou acetylsalicylovou, teda aspirín preukázal v štúdiách, že zaberá na miernu až stredne silnú bolesť, ale na silnú bolesť už nestačí.

Tak isto museli jednotlivé biologické lieky preukázať, voči ktorým ochoreniam a v akých štádiách sú účinné a bezpečné.

Biologické lieky sa často nepoužívajú ako prvá voľba. Na začiatok sa uprednostňujú tradičné lieky, ktoré sú v praxi využívané dlhšie a lekári s nimi majú viac skúseností. Niekedy však môže byť príčina omnoho prozaickejšia.

Keďže výrobný proces biologických liekov je mimoriadne náročný a aj ich vývoj je finančne náročný, biologické lieky sú omnoho drahšie ako tradičné, chemické lieky. Preto sú „rezervované“ väčšinou pre tých pacientov, ktorým tradičná liečba nezabrala.

Dôležitou otázkou je aj vek pacienta. Nie je výnimkou, že niektoré lieky sa nesmú používať u detí, pretože pre nich môžu znamenať bezpečnostné riziko.

Keď sa vrátime k aspirínu, ten sa napríklad nesmie používať u detí mladších ako 16 rokov, pretože u nich môže spôsobiť fatálny opuch mozgu a zlyhanie pečene (tzv. Reyov syndróm).

Dôvodom však môže byť aj to, že pri danom lieku neprebehli klinické skúšania v detskej populácii. Neexistujú tak dostatočné údaje o jeho účinnosti a bezpečnosti v tejto vekovej kategórii.

V takých prípadoch sa používanie lieku pre deti neodporúča. Na druhej strane sú aj v prípade tohto lieku špeciálne indikácie, kde aj napriek veku na základe odporúčaní odborníkov daný liek možno použiť (napr. Kawasakiho choroba, prípadne syndróm lepivých doštičiek).

lieky-indikacie
Zdroj foto: Adobestock.com

Bod 2: pre koho liek určite nie je určený

Odborne nazývame tento bod kontraindikácie. V príbalovom letáku ho spoznáte napríklad tak, že pri ňom bude slovné spojenie v štýle: „nesmie sa užívať v týchto prípadoch“.

Asi najznámejšou kontraindikáciou, ktorú majú úplne všetky lieky, tie biologické nevynímajúc, je alergická reakcia na liek – účinnú látku či ostatné látky obsiahnuté v lieku, napr. stabilizátory, konzervanciá a pod.).

Ak ste boli v minulosti alergický na daný liek, lekár vám ho už znova predpísať alebo zvyčajne podať nemôže.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k život ohrozujúcej anafylaktickej reakcii. Tá sa prejavuje sťaženým dýchaním, poklesom tlaku a upadnutím do bezvedomia.

Ak v takýchto prípadoch nepríde pomoc včas, môžu sa skončiť aj úmrtím pacienta. Práve preto by mal byť váš lekár informovaný o prípadných alergiách. Mal by mať ich poznačené vo vašej zdravotnej karte. Mal by vašu kartu priebežne aktualizovať, aby vedel, ktoré lieky vám môže a ktoré, naopak, nemôže podať.

Ak hrozí riziko anafylaktickej reakcie, lieky by mal podávať lekár v ambulancii pripravenej na zvládnutie takejto reakcie. Budete tak pod odborným dohľadom a v prípade potreby bude môcť lekár ihneď zasiahnuť.

Riešenie je síce jednoduché – podanie adrenalínovej injekcie – avšak musí prísť včas.

Kontraindikáciou k liečbe môžu byť aj rozličné ochorenia či zdravotný stav, ktorý by sa mohol v dôsledku užívania biologického lieku výrazne zhoršiť.

Ďalej v tejto kategórii môžeme nájsť obmedzenie užívania počas tehotenstva, dojčenia či v rôznych vekových skupinách pacientov.

Pred nastavením na biologickú liečbu preto pacient vždy musí absolvovať komplex vyšetrení. Vďaka týmto vyšetreniam dokáže lekár vylúčiť akékoľvek potenciálne riziká, vyplývajúce z existujúceho zdravotného stavu pacienta.

lieky-kontraindikacie
Zdroj foto: Adobestock.com

Bod 3: kto by si mal dať pri užívaní lieku pozor

Túto časť nazývame upozornenia. Ide o zdravotné stavy či ochorenia, ktoré by mohlo užívanie daného biologického lieku zhoršiť, ale nie tak výrazne, aby vás napríklad ohrozilo na živote.

Pri liečbe autoimunitných ochorení, keď imunitný systém napáda bunky vlastného organizmu, je napríklad cieľom biologickej liečby tlmiť imunitné reakcie organizmu. V takom prípade sa môže stať, že budete náchylnejší na rôzne infekcie, ktoré sa vyskytnú vo vašom okolí.

Ak sa vám stane, že sa nakazíte nejakou infekčnou chorobou, hoci aj „obyčajnou“ chrípkou alebo angínou, mali by ste o tom neodkladne informovať svojho lekára, ktorý posúdi, či je infekcia natoľko závažná, že si vyžaduje prerušenie biologickej liečby, alebo či sa dá zvládnuť aj súbežným podávaním antiinfekčných liekov.

Benefit z biologickej liečby je totiž v niektorých prípadoch natoľko vysoký, že prerušenie fungujúcej liečby by mohlo mať horšie následky ako samotná infekcia.

Takýmto situáciám sa však dá predchádzať zvýšenou opatrnosťou, vyhýbaním sa rizikovým miestam (najmä počas chrípkovej sezóny), ale napríklad aj očkovaním.

V ideálnom prípade je dobré, po dohode s vaším lekárom, absolvovať všetky potrebné očkovania a preočkovania, ale napríklad aj sezónne očkovanie proti chrípke, a to ešte pred začatím biologickej liečby.

Ak je vaše základné ochorenie stabilizované, po posúdení vášho lekára môžete napr. sezónne očkovanie neživou vakcínou absolvovať aj v priebehu liečby.

Okrem toho je napr. možné pred začatím biologickej liečby doplniť potrebné očkovania, ktoré následne dokážu znížiť riziko týchto infekcií počas užívania biologika – napr. očkovanie proti ovčím kiahňam, prípadne proti ľudským papilomavírusom.

lieky-ucinnost

Zdroj foto: Adobestock.com

Bod 4: môže sa môj biologický liek kombinovať so všetkými liekmi?

Určite viete, že mnohé lieky sa navzájom ovplyvňujú. Niekedy môže byť tento vplyv prospešný, mnohokrát je to však presne naopak.

Môže dôjsť k nežiaducej interakcii, ktorá sa prejaví napríklad neúčinnosťou jedného z liekov alebo jeho nadmerným účinkom, vedúcim k neželaným vedľajším účinkom.

Platí to napríklad v prípade niektorých biologických liekov a živých vakcín. Pokiaľ užívate biologické lieky, ktoré tlmia váš nadmerne aktívny imunitný systém, podanie živej vakcíny môže byť potenciálnym problémom.

Živá vakcína totiž obsahuje oslabený vírus, ktorý však v tele s potlačenou imunitou môže znova nabrať „na sile“ a vyvolať infekciu. A tak, namiesto toho, aby vakcína naučila vaše telo chrániť sa pred infekciou, ak sa s ňou v budúcnosti stretne, vystaví ho rovno samotnej infekcii.

Práve preto sa živé vakcíny nesmú podávať pri liečbe liekmi, ktoré potláčajú reakcie imunitného systému.

Medzi živé vakcíny, ktoré sa v súčasnosti používajú, pritom patria vakcíny proti osýpkam, mumpsu, rubeole, ovčím kiahňam, rotavírusom či žltej zimnici.

Na druhej strane, aj v týchto prípadoch je možné danú vakcínu za istých okolností podať, ale po predchádzajúcej konzultácii, prípadne vyšetrení pacienta v centre pre očkovanie v špeciálnych situáciách.

Ako sa vyhnúť nesprávnej kombinácii liekov?

Odpoveď nie je univerzálna. Najlepšie sa tejto situácii vyhnete tak, že lekára budete informovať o všetkých vami užívaných liekoch.

Lekár je predsa len človek a nevidí vám do hlavy. Nemusí preto vedieť, aký nový liek ste užili včera večer alebo či sa vám pred niekoľkými dňami nezhoršil zdravotný stav.

Práve preto sa nebojte svojho lekára pýtať na všetko, čo by ste potrebovali vedieť, a vždy s ním konzultujte vašu liečbu. Zaujímajte sa, prečo vybral práve daný liek a či sú na trhu dostupné aj iné možnosti.

Informujte sa, aké vedľajšie účinky môžete očakávať a čo by ste mali robiť v prípade, ak sa vyskytnú. Povedzte mu o všetkom, čo sa na vašom zdravotnom stave zmenilo (najmä ak sa objavia nové, doposiaľ neprítomné príznaky a ťažkosti).

Aj keď sa niekedy môže zdať, že ide o bezvýznamné zmeny, pre lekára to môže byť dôležitá informácia, ktorá môže zavážiť pri rozhodovaní o ďalšom liečebnom postupe.

Rovnako si aj sami vždy pred prvým užitím lieku pozorne prečítajte jeho príbalový leták a uložte si ho niekam, kde k nemu budete mať prístup.

Niekedy sa totiž problém nemusí objaviť hneď, ale môže trvať aj pár dní, týždňov či mesiacov, kým o sebe dá vedieť.

lieky-bezpecnost

Zdroj foto: Adobestock.com

Rada na záver

Ak vám váš známy bude rozprávať, aký skvelý liek mu predpísal jeho lekár, nechoďte za svojím lekárom a netrvajte neoblomne na tom, aby vám vašu liečbu zmenil. Alebo, čo je ešte horšie, neprestaňte užívať svoju liečbu zo dňa na deň len preto, lebo máte pocit, že nemá taký istý efekt, alebo preto, že sa dostavil nejaký vedľajší účinok.

Môžete si tým viac uškodiť ako pomôcť. Skôr sa, naopak, zaujímajte o to, prečo on má ten liek a vy iný.

Dnes sa totiž okrem tzv. protokolových postupov každý lekár snaží zohľadniť rôzne individuálne charakteristiky toho ktorého pacienta a následne aj na základe nich voliť ten najlepší postup alebo liečbu.

Dôvodom môže byť napríklad to, že má zdravotný stav, ktorý mu váš liek nedovoľuje užívať. Mohlo by sa mu stať, že by mu váš liek nezaberal, alebo má taký podtyp ochorenia, na ktorý sa váš liek nepoužíva. Alebo to môže byť aj opačne.

Neodmietajte preto svoju liečbu bez toho, aby ste vedeli, že naozaj „nefunguje“, a neporadili sa o tom so svojím lekárom.

Niekedy totiž jej účinok nenastupuje okamžite, ale môže trvať istú dobu, kým sa naplno rozvinie. Tieto otázky vám ale vždy najlepšie zodpovie váš lekár.

Autor je farmaceut a nebol odmenený objednávateľom článku.

Zdroj: ww.sukl.sk

1 odpovedí na “Ani biologická liečba nie je pre každého

Pridaj komentár