Skúsenosti s biologickou liečbou sú veľmi pozitívne

Porozprávali sme sa s MUDr. Karolínou Martináskovou z Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine, ošetrujúcou lekárkou slečny Kataríny Bošeľovej, o priebehu a výsledkoch biologickej liečby.

Pani doktorka, ako by ste zhodnotili začiatky liečby pacientky? Kedy ste ju začali liečiť a aký bol jej zdravotný stav v tom čase?

„Pacientka sa na našu kliniku prvýkrát dostavila na jar 2009 s veľmi ťažkou formou psoriázy. Závažnosť ochorenia vyplývala z náhleho vysadenia liečby, ktorú pacientka v tej dobe užívala, pretože liek (efalizumab) bol stiahnutý z európskeho trhu. V medicíne sa stretávame s tzv. rebound fenoménom – ide o obnovenie aktivity ochorenia, v tomto prípade psoriázy, po náhlom vysadení lieku, ktorý ochorenie tlmí. Bolo to tak aj v prípade našej pacientky, u ktorej sme, na zvládnutie tohto rozsiahleho psoriatického nálezu, museli pristúpiť k agresívnejšej liečbe (iný druh biologickej liečby v kombinácii s klasickou systémovou liečbou psoriázy, a neskôr aj zdvojnásobenie dávky biologika). U pacientky išlo o špecifi cký a veľmi závažný stav, k akému pristupujeme vždy striktne individuálne.“

Ako prebiehala biologická liečba?

„Po náročných 6 týždňoch terapie sme dostali ochorenie pod kontrolu. Po 3 mesiacoch liečby začala pacientka užívať biologickú liečbu v klasickej dávke, ktorú užíva dodnes. Pacientka liečbu znášala veľmi dobre, nemala problémy ani s aplikáciou podkožnej injekcie, ktorá sa užíva 1-krát do týždňa. Výrazné zlepšenie kožného nálezu malo pozitívny vplyv aj na jej psychický stav a kvalitu života, naopak, aj dobrý psychický stav dopomohol k dlhodobému zlepšeniu ochorenia. Od začiatku užívania až doteraz bol efekt liečby veľmi dobrý – okrem pár fliačikov na tele, ktoré sa objavili po chrípke či prechladnutí, bola koža pacientky tzv. „čistá“.

Do akej miery sa zmenil zdravotný stav pacientky počas a po biologickej liečbe?

„Celkový zdravotný stav pacientky sa zlepšil. Zápal kože, ktorý sa vyskytuje pri psoriáze, a to hlavne pri rozsiahlych formách, môže ovplyvňovať aj iné orgány. Liečba, ktorú pacientka užívala, sa používa aj pri ochorení kĺbov; u pacientov so psoriázou a psoriatickou artritídou liečime jedným liekom kožné prejavy, ale aj ochorenie kĺbov. Pacientov upozorňujeme, že biologická liečba je liečba, ktorá cielene tlmí imunitný systém, čiže pacientom cielene oslabujeme imunitný systém, a to má občas aj následky. Tak ako v tomto prípade, najčastejšie sa stretávame s tým, že pacienti môžu byť náchylnejší na infekcie, či už bakteriálne, alebo vírusové. Preto často kontrolujeme zápalové parametre, a pravidelne sledujeme všetky odporúčané vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú pri užívaní biologickej liečby.“

Sú všetci psoriatici takpovediac vhodní, alebo pripravení začať biologickú liečbu? Je jej priebeh a výsledok individuálny u každého pacienta?

„Dnes už môžeme hovoriť o biologickej liečbe a jej výsledkoch otvorenejšie než pred pár rokmi, keď prišli na trh prvé preparáty. Biologická liečba je podľa odporúčaní až vyšším stupňom liečby. Preto pacienti musia spĺňať určité kritériá. Tým základným je rozsah ochorenia, teda závažnosť psoriázy. Drobné fl iačiky na lakťoch a kolenách zvládame lokálnou liečbou, postupne volíme ostatné druhy terapie, a to tzv. klasickú systémovú liečbu. Na najvyššom stupienku máme liečbu biologickú. Pacienti, ktorí k nám do centier prichádzajú, sú často dlhoroční psoriatici s psoriatickou artritídou (postihnutie kĺbov). Vzhľadom na rozsah a prejavy ochorenia, predošlú liečbu a ostatné ochorenia, na ktoré sa pacient lieči, volíme individuálnu liečbu. Skúsenosti s biologickou liečbou sú veľmi pozitívne – väčšina pacientov reaguje vynikajúco. Po liečbe sa u nich zvykne zmeniť pohľad na svet. Môžu začať chodiť na kúpaliská, nosiť sukne, nehanbia sa pred inými ľuďmi za svoju kožu. Pocity, ktoré nám pacienti popisujú, sú niekedy pre človeka, ktorý nikdy nemal kožné ochorenie, až šokujúce. Keď vám pacient povie, že po 40-tich rokoch života so psoriázou konečne začal žiť, alebo ako sa pozerá do zrkadla a hladká si kožu, vtedy si uvedomíme, čo pre nás znamená mať zdravú kožu. Naopak, máme aj pacientov, u ktorých sa ochorenie na určité obdobie zlepší, a potom znova vzplanie. Preto sme niekedy nútení zameniť jeden druh biologickej liečby za druhý.“

Prináša biologická liečba a poliečebná starostlivosť aj isté obmedzenia u pacienta?

„Pacient, ktorý užíva biologickú liečbu, je pred začatím terapie dôkladne informovaný: vysvetlí sa mu základný mechanizmus, možné riziká a dĺžka liečby. Určite je preňho veľmi pozitívne, že nemusí užívať také veľké množstvo mastí ako predtým, pretože má oveľa menej prejavov. Máme veľa pacientov, ktorí si kožu len premasťujú, a ak sa objaví drobné ložisko, tak použijú silnejší prípravok.“

Čo by mali psoriatici vedieť a na čo by nemali zabúdať?

„Každý pacient by mal vedieť, že dnes existujú nové možnosti terapie. Na druhej strane, biologická liečba je závažná forma terapie, a je na lekárovi v špecializovanom centre, aby rozhodol, či je pre pacienta vhodná, alebo nie. Ťažká forma psoriatického ochorenia, predošlá liečba a ostatné pridružené choroby, na ktoré sa pacient lieči, sú hlavné kritériá terapie, a to nielen biologickej. Ako sme už spomenuli, tzv. klasická systémová liečba a fototerapia (liečba UV žiarením) predstavujú prvý stupienok v liečbe, a dostanú psoriázu pod kontrolu. Psoriatici by mali vedieť, čo môže ich ochorenie zhoršiť. Mali by chodiť na pravidelné vyšetrenia pri zhoršení ochorenia, aby predišli možnej infekcii, a nemali by fajčiť a užívať lieky, ktoré psoriázu zhoršujú. Mali by sa vyvarovať stresu, ktorý je výrazným spúšťacím faktorom, a snažiť sa dodržiavať zdravý životný štýl, aby nemali nadváhu. Pri každom, nielen kožnom ochorení, liečime konkrétneho pacienta, ku ktorému musíme pristupovať individuálne, a občas musíme byť aj dobrými psychológmi, aj keď nám to spraví časový škrt v pracovnom pláne. Pacient, ktorého trápi závažné ochorenie, si to zaslúži.“

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár