Šanca pre zdravotne postihnutých ľudí bez domova

V dnešnej dobe je aj pre bežného človeka náročné získať a udržať si prácu. Ako má tento problém riešiť niekto bez vlastnej strechy nad hlavou a so zdravotným hendikepom? Odpoveď poskytuje OKRAJ občianske združenie.

OZ OKRAJ vzniklo v marci roku 2012. Už samotný názov napovedá, že združenie svoje aktivity a úsilie smeruje k cieľovej skupine, ktorá je „na okraji“. „Hoci existuje pomerne široká sieť inštitúcií zameraných na pomoc ľuďom bez domova, nestretli sme sa s organizáciou, ktorá by sa špecifikovala na bezdomovcov so zdravotným postihnutím“, vysvetlil štatutárny zástupca OKRAJa, Zoltán Gajdoš. Filozofiou združenia je pomôcť cieľovej skupine vymaniť sa z nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom práce, ktorú ponúkajú. Namiesto príspevku, krátkodobej pomoci či daru, získajú ľudia bez domova trvalý pracovný pomer, ktorý je, aj kvôli ich zdravotnému postihnutiu, ťažko dosiahnuteľný.

V októbri získal OKRAJ OZ štatút chráneného pracoviska na dielňu, ktorá sídli na Gercenovej 8/H v Petržalke. „Priestory sme získali prostredníctvom verejnej súťaže od Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zrenovovali sme ich, zabezpečili bezbariérový prístup, zariadili potrebným vybavením, zaistili bezpečnosť a priestory zútulnili, aby sme našim klientom poskytli nielen príjemné pracovné prostredie, ale aj pocit akéhosi útočiska domova.“ V súčasnosti zamestnáva chránená dielňa dvoch klientov na polovičný úväzok, no v blízkej budúcnosti plánuje OKRAJ svoje kapacity rozšíriť o ďalšie jedno, prípadne dve miesta. Dielňa sa zameriava na tri druhy prác: aranžérske, textilné a maľba na sklo. Nevylučujú ani keramické práce, ale až po rozšírení. Program výroby je obyčajne zameraný tematicky podľa nadchádzajúcich období a sviatkov. Zadovážiť si tak môžete adventné vence, ikebany, svietniky, podstavce, rôzne darčekové predmety, valentínske srdiečka či vence k Sviatku všetkých svätých.

Ďalšou ponukou chránenej dielne je aj možnosť zadania zákazky na mieru, alebo náhradné plnenie pre inštitúcie s väčším počtom zamestnancov. „Chránenú dielňu sme nezaložili kvôli tomu, aby sme mechanicky vyrábali. Práca je terapiou pre klientov – získajú pracovné návyky, disciplínu, osvoja si nové zručnosti, no najmä získajú pravidelný mesačný príjem, s ktorým ich naučíme aj hospodáriť, a budú tak samostatnejší a schopnejší zaradiť sa späť do koľají bežného života“, objasňuje Terry Singh, koordinátor chránenej dielne.

Hlavným cieľom občianskeho združenia OKRAJ je vytvorenie komplexnej sociálnej služby, ktorá spája pracovnú príležitosť so vzdelávaním. Okrem práce v chránenej dielni budú klientom poskytovať odborné poradenstvo: psychologické, sociálne, právne či ekonomické. Dlhodobým cieľom je vytvorenie pilotného modelu spolupráce s klientmi, ktorý bude zahŕňať ich komplexnú prípravu na opätovné začlenenie sa do spoločnosti.

„Za doterajšie úspechy vďačíme najmä podporeným projektom: „Prvý krok“ a projekt z programu podpory rozvoja osobnosti – Nadácia SPP, „Šanca pre ľudí na OKRAJi spoločnosti“ – Nadácia Orange, či práve prebiehajúcemu projektu, ktorý podporil Medzinárodný ženský klub Bratislava (IWC – International Women´s Club)“, hovorí Zoltán Gajdoš.

OKRAJ občianske združenie vďaka chránenej dieľni pomáha zdravotne postihnutým ľuďom bez domova, aby si zlepšili svoju sociálnu situáciu, získali pocit užitočnosti, samostatnosti a sebadôvery, a vrátili sa z „OKRAJa“ spoločnosti späť do bežného života. Motto združenia znie „Aj ľudia bez domova by mali mať svoj kľúč“, a k dosiahnutiu tohto cieľa usilovne smeruje aj OKRAJ.

Ďalšie informácie: www.ozokraj.sk, ozokraj@ozokraj.sk, 0905430566 – Zoltán Gajdoš, štatutár OZ.

Ilustračné foto.

Pridaj komentár