Depresívna epizóda a život po nej. Kde všade nájdete oporu?

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Najhoršie máte za sebou. Konečne vám zabrala liečba a začínate sa cítiť trocha lepšie. Možno vás práve prepustili z nemocnice do domácej liečby a cítite sa bezradne. Pomohlo by vám, keby ste sa v tom všetkom necítili tak sami. Aké máte možnosti na preklenutie tohto obdobia?

Aké sú ďalšie možnosti starostlivosti pri depresívnej poruche?

Ako funguje denný psychiatrický stacionár?

Aký je rozdiel medzi skupinovou psychoterapiou a svojpomocnou skupinou?

Ako reagovať, ak má depresiu niekto z blízkych?

Denný psychiatrický stacionár

Je zariadenie, kam pacienti s depresiou dochádzajú nejaký čas každý pracovný deň, väčšinou na pár hodín. V stacionári majú pevný program vrátane rôznych terapií, stretnutí so psychológom a spoločenských aktivít. Pevná štruktúra vám dodá potrebnú istotu, ale zároveň sa každý deň môžete vrátiť domov, do svojho prostredia. Denné psychiatrické stacionáre fungujú buď pri ústavných, alebo pri ambulantných psychiatrických zariadeniach a navštevovať ich môžete na odporučenie psychiatra, psychológa či aj na vlastnú žiadosť. 

Skupinová psychoterapia

Skupinovú psychoterapiu realizujú psychoterapeuti (zvyčajne psychológovia, psychiatri či liečební pedagógovia so psychoterapeutickým vzdelaním). V niektorých prípadoch je hradená aj zo zdravotného poistenia. Výhodou skupinovej terapie je stretnutie s ľuďmi s podobnými ťažkosťami pod odborným vedením. Môžete sa učiť jeden od druhého, vzájomne sa podporiť, nacvičiť si sociálne zručnosti aj nájsť nové sociálne kontakty.

Skupinová psychoterapia
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Svojpomocná skupina

Na rozdiel od skupinovej psychoterapie ju nevedie odborník – psychoterapeut. Stretávajú sa v nej ľudia, ktorí prešli niečím podobným, a podporujú sa navzájom. V takejto skupine môže byť ľahšie zveriť sa so svojím prežívaním, sú tam aj iní, ktorí to dobre poznajú. Niektoré svojpomocné skupiny sa stretávajú naživo, nájdete však aj podporné skupiny na sociálnych sieťach.

Podporné iniciatívy

Nie ste v tom sami. Aj mnohí iní bojujú s duševnými ochoreniami a rozhodli sa o svojich skúsenostiach hovoriť. Bojujú tak proti predsudkom v našej spoločnosti a približujú nám svoj svet. Pozrite si iniciatívy napríklad na stránkach Pinelky alebo Psychiatria nie je na hlavu. Radšej počúvate, ako čítate? Sú tu pre vás podcasty o duševnom zdraví, napr. Hmmm… psychologickej poradne IPčko, Na hlavu iniciatívy Psychiatria nie je na hlavu, Okná duše dokorán a Ako sa máš? Ligy za duševné zdravie alebo Namojdušu Kristíny Kaňuchovej.

Muž počúva podcast
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Žijete s človekom s depresiou? Nezabudnite pri tom na seba!

Niekto z vašich blízkych prešiel depresívnou epizódou. Nebolo to ľahké – pre neho/ňu, ale ani pre vás. Ešte sa z toho zotavuje a vy tiež potrebujete doplniť stratené sily. Môžete mať obavy, ako si poradíte, keď to príde znova. Dôležité je vedieť, čo pomáhačloveku s depresiou, ale aj vám.

  • Všímajte si varovné príznaky depresie – depresia sa môže blížiť nenápadne. Jedným z prvých signálov môže byť aj to, že po rozhovore s vaším blízkym sa cítite skleslo a vyčerpane, akoby sa časť depresívnej nálady preniesla aj na vás. Pomôžte svojmu blízkemu rozoznať, že sa blíži relaps – pri včasnej intervencii môže depresívnej epizóde predísť alebo ju aspoň zmierniť.
  • Ponúknite pomoc – urobte to však citlivo. Namiesto nevyžiadaných rád sa radšej pýtajte, čo ten druhý potrebuje. Niekomu pomôže, ak ho vypočujete, ale pre niekoho môže byť najväčšia pomoc, ak tam len tak ste a všetko beží po starom.
  • Rozvíjajte váš vzťah – aj napriek depresii hľadajte aspoň niečo, čo môžete robiť spolu a tešiť sa z toho. Ak máte medzi sebou nevyriešené konflikty, tak ich neodkladajte na neskôr – napätie vo vzťahoch prejavy depresie iba zhoršuje. Obdobie medzi depresívnymi epizódami využite naplno, aj na prehĺbenie vzájomnej blízkosti – tá vám pomôže prejsť cez náročnejšie obdobia.
  • Priznajte si svoje prežívanie – nie je to vaša vina, ak niekto vo vašom okolí trpí depresiou. Možno toho už v nejakom momente máte dosť, už ďalej nevládzete, cítite hnev, že v tom zostávate na všetko sám/sama. Všetky vaše emócie sú v poriadku. Váš život sa nezastavil, necíťte sa vinný/á, ak vy máte zo života radosť.
  • Postarajte sa o seba – ak máte byť pre niekoho prospešný/á, tak v prvom rade potrebujete mať niečo na rozdávanie. Depresia vyčerpá aj vás, tá beznádej, zdanlivá nekonečnosť. Je dôležité, aby ste poznali svoje vlastné hranice, koľko ešte vládzete. Potrebujete mať zdroje, z ktorých načerpáte. Doprajte si to, čo potrebujete pre seba – činnosti, ktoré vás tešia, kontakt s inými ľuďmi, dlhší čas pre seba mimo toho všetkého, prípadne investujte aj do vlastnej psychoterapie.

    Žena drží za ruky depresívnu ženu
    Zdroj foto: Stock.adobe.com

Zotavenie sa z depresie je veľká výzva

Ak ste prekonali depresiu, tak si nechajte dostatok času – aj doliečovacia fáza je nesmierne potrebná. Kráčajte tak rýchlo, ako dokážete, neponáhľajte sa za každú cenu rýchlo dobiehať zameškané. Myslite pri tom na seba, ale aj na svojich blízkych, ktorí v tomto náročnom období stáli pri vás.

Ak ste vy blízkym človeka, ktorý prekonal depresívnu epizódu, buďte trpezlivý/á. Aj keď sa už neviete dočkať, kedy sa všetko vráti zase do normálu, človek po depresii potrebuje znova získať istotu v bežnom živote nájsť stratenú rovnováhu.

Rozprávajte sa spolu a počúvajte sa navzájom. Vyjasňujte si, čím ste prešli, ako ste sa cítili, v čom vám bolo ťažko, čo vám pomáhalo, pozerajte sa spolu do budúcnosti. Depresívna epizóda môže byť pre vás varovaním, ale aj šancou na zmenu k lepšiemu – v osobnom živote i v blízkych vzťahoch.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., psychiatrička, psychoterapeutka, viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, predsedníčka Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS, krajská odborníčka MZ SR pre psychiatriu, členka CPT Rady Európy za SR, členka Rady vlády SR pre duševné zdravie, výkonná riaditeľka ODOS, o. z.

Zdroje:

https://www.helpguide.org/articles/depression/coping-with-depression.htm

https://www.health.com/condition/depression/17-ways-to-avoid-depression-relapse

https://www.jachymzv.sk/svojpomocne-skupiny.phtml?id3=50454

https://www.ditchthelabel.org/depression-how-you-can-help-others/

https://www.healthline.com/health/how-to-help-a-depressed-friend

Pridaj komentár