Poslanec V. Novotný: Som fanúšikom eHealthu

Víziou projektu eHealth je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste v správnej forme vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov. Podľa poslanca Viliama Novotného (SDKÚ-DS), člena výboru NR SR pre zdravotníctvo, ktorého sme požiadali o rozhovor bezprostredne po schôdzi výboru (23. apríla), zámer vládneho návrhu zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme je taký, že sa slovenské zdravotníctvo začne pripravovať na prechod na elektronické zdravotníctvo eHealth.

Zdravotné poisťovne budú prispievať na jeho prevádzku, investičné náklady prídu z EÚ. Každý pacient bude mať elektronickú kartičku s prístupovými kódmi, a ak bude vložená do čítačky, tak sa dostane lekár aj pacient k zdravotnej dokumentácii. Dokumentácia sa bude viesť zatiaľ paralelne v písomnej aj elektronickej podobe; otázka je, čo so starou dokumentáciou.

„E-Health vidím v prvej fáze ako záťaž pre lekárov, ale som fanúšik e-Healthu. Očakávam, že o eHealthe budeme ešte veľa diskutovať, vyskytne sa množstvo aplikačných interpretácií. Zákon hovorí napr. o tom, že pacient bude mať sedemeurovú čítačku doma. Moja otázka znie: kto ju kúpi? A ešte – neviem si celkom predstaviť moju mamu, ako ju používa… Nechcem povedať, že je to zlý projekt, ale sme na začiatku, napriek tomu, že jedenásť rokov sa o ňom rozprávame v parlamente. Urobil sa kus práce na e-Healthe, za každej vlády, ale je pred nami ešte dlhá cesta“, doplnil poslanec.

Viliam Novotný sa vyjadril aj k ďalším novelám, o ktorých na výbore rokovali a diskutovali. „Samozrejme, v platnej legislatíve je ochrana pred ionizujúcim žiarením – zákon o ochrane verejného zdravia. Novela atómového zákona bola dnes len o prebratí určitých pravidiel zo smernice EÚ“, uviedol.

Viliam Novotný podotkol, že sa menia určité pravidlá pri podmienkach poskytovania rekondičných pobytov pre zamestnancov. Zákon o ochrane o BOZP pamätá na to, že zamestnanci, ktorí pracujú v zdravotne rizikových skupinách (sú štyri), majú nárok, či už na pracovnú zdravotnú službu, na preventívne prehliadky, alebo na rekondičné pobyty. Týka sa hlavne pracovníkov v rizikových skupinách 3 a 4. Je to úloha zamestnávateľa, pracovnej zdravotnej služby a všeobecného lekára, ku ktorému zamestnanec chodí, a ten o ňom vie. Kontroverzná je pritom vždy druhá riziková skupina.

K novele Trestného zákonu povedal: „Ja som nepodporil zníženie dolnej hranice trestnej sadzby: akékoľvek znižovanie trestov pri narábaní s drogami neschvaľujem, v tomto som prísny. Bojím sa benevolentnosti v týchto veciach, pri ochrane zdravia som nekompromisný. Zdržal som sa hlasovania“.

Návrhom zákona dochádza tiež k zníženiu dolnej hranice trestnej sadzby pri drogových trestných činov, s cieľom umožniť súdu, aby ukladať podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, namiesto nepodmienečného trestu odňatia slobody u páchateľov, ktorí nie sú dílermi drog, ale výhradne ich užívateľmi.

Na programe výboru bola aj novela zákona o ochrane nefajčiarov. Vychádza z odporúčaní Národného programu kontroly tabaku, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila uznesením ešte v roku 2007.

„Vládny návrh hovorí o tom, že v obchodných centrách, v kaviarňach ani reštauráciách nebude možné fajčiť. Bude možné fajčiť len v špeciálne upravených miestnostiach, ktoré by mali byť uzavreté od okolitého priestoru. Došlo ale k jednej zmene v pozmeňujúcom návrhu, ktorý som nepodporil. Hovorí o tom, že ak v kaviarni je prerozdelenie priestoru 50 na 50, v jednej stavebne oddelenej časti je možné fajčiť. Podľa mňa je to zmiernenie pôvodného znenia zákona“, reagoval poslanec.

Poslanec Viliam Novotný v rozhovore objasnil aj nový systém diagnostiky ochorení, ktorý predložil jeho kolega – poslanec Richard Raši (SMER-SD). Ide o návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Namiesto súčasnej MKCH-10, bude na Slovensku implementovaný DRG klasifikačný systém, prevzatý z Nemecka. V rokoch 2011 – 2013 bola vykonaná revízia používanej verzie, ako aj jej rozšírenie o nové jednotlivé diagnózy alebo skupiny diagnóz pre účely DRG.

Podstatou tejto zmeny je hlbšia diferenciácia MKCH-10, s cieľom presnejšieho zaradenia hospitalizačných prípadov v klasifikačnom systéme DRG, a s tým súvisiacou primeranou úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Zahŕňa všetky kódy z MKCH, doteraz používanej v Slovenskej republike od roku 1994, ktoré sú nad rámec WHO klasifikácie, ale sú využívané pre štatistické účely Národným centrom zdravotníckych informácií.

„Má platiť od júla, a SR sa zaviazala k jej realizácii. Pacient zmenu nepocíti, pre lekárov to znamená, že si budú musieť zvyknúť napr. na päťmiestne kódy. Lekár diagnózy, s ktorými prichádza do kontaktu, ovláda na zhruba 90 % z hlavy. Vystavia sa nové knižky, je to administratívna vec“, uzavrel poslanec.

Pridaj komentár