Môžeme ovplyvniť pohlavie dieťaťa? Čo je to Shettlesová diéta?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Túžba po dieťati sa častokrát spája s konkrétnou predstavou – niektorí chceme chlapca, iní dievčatko.

Otázka pohlavia sa stane pálčivou hlavne vtedy, ak už máme jedno alebo viac detí. To sú hlavné dôvody, prečo rodina s chlapcom (či chlapcami) túži po dievčatku, a naopak.

Takáto selekcia pohlavia dosiahla v tomto storočí svoj absolútny vrchol. Vďaka možnostiam umelého oplodnenia totiž možno selektovať pohlavie už pred oplodnením.

Etický aspekt umelého výberu, pri ktorom sa ničia „nežiaduce“ spermie (prípadne zárodky), však ostáva otázny.

Môžeme inak ovplyvniť pohlavie dieťaťa? 

Selekcia pohlavia v histórii

Nie je to len naša doba, ktorá sa zaoberá otázkou, ako ovplyvniť pohlavie dieťaťa. Mnohé krajiny riešili, predovšetkým z kultúrnych a náboženských dôvodov, tento „problém“ už po stáročia.

V Číne sa z religióznych dôvodov očakávalo, že žena porodí najskôr chlapca. Ak sa tento cieľ nepodaril, muž sa mohol so ženou rozviesť. Na určenie pohlavia mal slúžiť čínsky kalendár, ktorý vyhodnocuje pohlavie v závislosti od lunárneho veku matky a polohy mesiaca. Avšak, jeho spoľahlivosť je len 50 %.

Takisto v hebrejskej kultúre sa spoločensky očakávalo, že prvorodený bude chlapec. K tomuto cieľu malo dopomôcť umiestnenie postele do severo-južnej časti miestnosti. Staroveký Egypťania zas verili, že ženy s istými charakteristikami sú schopné plodiť len chlapcov.

V starovekom Grécku podväzovali mužom ľavý semenník, keďže sa verilo, že len pravý dokáže produkovať chlapcov. V Indii boli rodiny s viac ako 1 dievčaťom odsudzované ako prekliate. A ani európska kultúra sa selekcii nevyhla. Predovšetkým na kráľovskom dvore bolo nutné splodiť mužského nástupcu na trón. Napríklad Mária Antoinetta sa pridržiavala stravy bohatej na káliumsodík, ktorá mala zaručiť splodenie chlapca.

Mnohé z týchto postupov však majú skôr poverčivý charakter ako empirické opodstatnenie. Otázkou ostáva, či existujú osvedčené metódy, ktoré napomôžu počatiu dieťaťa želaného pohlavia.

Čo určuje pohlavie dieťaťa

Dnes už vieme, že pohlavie dieťaťa je určené mužom. Ženské vajíčka sú nositeľkami chromozómu X a mužské spermie buď chromozómu X, alebo Y. Podľa toho, ktorá spermia oplodní vajíčko, môže dôjsť k dvom kombináciám – XX (dievčatko) alebo XY (chlapček). Zostáva nezodpovedané, ako ovplyvniť želanú kombináciu chromozómov. Možnú odpoveď na túto otázku ponúka takzvaná Shettlesová diéta.

Shettlesová diéta

Shettlesová diéta pochádza z USA. Svoju účinnosť zakladá na dvoch poznatkoch:

 1. Spermie s chromozómom X sú síce pomalšie ako spermie s chromozómom Y, ale dokážu v tele ženy prežiť 3 – 5 dní. Spermie s chromozómom Y prežijú len okolo 1 – 2 dní.
 2. Druhá téza sa zakladá na chemickej reakcii, ktorá nastáva pri oplodnení. Pointa spočíva v meraní PH, čo je stupnica kyslosti organizmu. Naše telo môže dosahovať PH hodnoty 0 – 14. Hodnoty do 7 považujeme za kyslé, hodnoty od 7 za zásadité.

Doktor Landrum B. Shettles v 60. rokoch minulého storočia spozoroval, že spermie, ktoré obsahujú chromozóm Y, majú horšie šance na prežitie v kyslom prostredí ako spermie s chromozómom X. Ak teda túžime po dievčati, malo by byť PH v tele v čase počasia kyslé, zatiaľčo pri snahe o chlapca zásadité.

výpočet pohlavia dieťaťa online
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako si správne zmerať PH?

PH môžeme merať z moču, alebo zo slín. Pri meraní z moču (stačí 1 kvapka) berieme vzorku z ranného moču. Pri meraní zo slín je zas potrebné dodržať minimálne 2-hodinový odstup od predchádzajúceho jedla.

Meranie PH prebieha v pohodlí domu, pomocou indikačných papierikov PH (tzv. lakmusové papieriky), ktoré sa dajú zakúpiť v lekárni. Papieriky obsahujú farebnú stupnicu, ktorá poskytuje presné výsledky.

PH nižšie než 7 sa hodnotí ako kyslé, vyššie než 7 ako zásadité. Ideálna hodnota v organizme je PH 7.

Ako postupovať pri diéte

V prvom rade si treba uvedomiť, že ide o diétu, ktorú musí žena dodržiavať pred počatím. Akonáhle dôjde k oplodneniu, je už pohlavie dieťaťa dané, a teda ho nijako neovplyvníme. Takisto si zapamätajme, že metóda neponúka 100 % garanciu.

Dodržiavajte však nasledovné pravidlá:

 1. Ak si želáte dievča, k oplodneniu by malo dôjsť 2 – 3 dní pred ovuláciou. Ak si želáte chlapca, čas oplodnenia posuňte na deň ovulácie.
 2. Dbajte na kyslosť/zásaditosť organizmu tesne pred počatím. Odporúča sa, aby ste si merali hodnoty hodinu pred stykom, a tiež asi hodinu „po“. S blížiacou sa ovuláciou je totiž PH viac zásadité.
 3. Počet spermií sa každou ejakuláciu zmenšuje, čo platí hlavne pre spermie s chromozómom Y. Preto ak sa snažíte o dievčatko, je dobré mať veľmi častý styk (a prestať 2 – 3 dni pred ovuláciu), zatiaľčo pri snahe o chlapca by mali byť odstupy viacdňové (optimálna je absencia styku 4 – 5 dní pred ovuláciou). Schetlessova metóda tiež odporúča, aby žena nedosiahla orgazmus, pokiaľ túži po dievčatku. Naopak, pri snahe o chlapca je orgazmus u ženy žiadaný.
 4. Pri snahe o chlapca sa odporúča, aby sa muž vyhol prehriatiu genitálií (veľmi tesné nohavice, sauna). Naopak, pri snahe o dievča je teplý kúpeľ odporúčaný.
 5. Pri snahe o chlapca sa odporúča, aby muž vypil pol hodinu pred stykom šálku kávy. Kofeín má spôsobiť zrýchlenie pohyblivosti spermií s chromozómom Y.

Čo robiť, keď je PH príliš zásadité?

V prípade, že nie sú dosiahnuté želané výsledky PH (napríklad málo kyslé prostredie pre splodenie dievčaťa), kyslosť môžeme podporiť niektorými liekmi. Patria sem napr. vaginálne lieky, používané na liečbu mykózy (napríklad prípravok replens, aci-jel). Lieky by sme mali aplikovať zhruba hodinu pred stykom.

Prírodnejšou metódou je výplach citrónovým roztokom. Treba zmiešať šťavu z polovičky citróna s rovnakým množstvom vody a aplikátorom (kúpite ho v lekárni). Tekutina sa vaginálne nanesie cca. 15 minút pred stykom.

Pre posilnenie zásaditosti (v prípade túžby po chlapcovi) sa zas odporúča výplach roztokom zo sódy bikarbóny. Treba zmiešať 2 čajové lyžičky sódy s teplou (nie horúcou) vodou a roztok nechať 10 minút stáť. Potom ho vaginálne nanesieme.

Tieto vaginálne výplachy si však treba dobre zvážiť. Najlepšie je, keď postupy konzultujete s lekárom, pretože môžu viesť k rôznym ochoreniam. Kyslejšie prostredie môže spôsobiť napríklad kvasinkové ochorenie u ženy. Príliš zásadité prostredie môže zas viesť k zápalu ženských orgánov.

Efektívnejšou metódou na posilňovanie kyslosti/zásaditosti organizmu (a aj podstatne šetrnejšou) je stimulácia potravinami pár dní pred ovuláciou. Ktoré potraviny sú na to najvhodnejšie, opisujeme neskôr v tomto článku.

pohlavie dieťaťa sóda bikarbóna
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako zistiť čas ovulácie?

Shettlesová metóda sa zakladá na dobrej znalosti cyklu. Väčšina žien nemá pravidelný cyklus, a tak ovulácia môže nastať v každom cykle v iný deň. Napriek tomu sa dá pravidelným pozorovaním (u väčšiny žien) tento deň presne identifikovať, ak to robíme počas niekoľkých mesiacov. Tento cieľavedomý postup sa volá symptotermálna metóda.

Prvým indikátorom je meranie bazálnej teploty. Bazálna teplota je teplota tela v pokojovom stave. Na presné meranie treba dodržať viaceré podmienky. Teplotu meriame ráno, vždy v tom istom čase, na tom istom mieste, buď v ústach, alebo vaginálne. Teplomer by mal ležať v dosahu ruky, aby sa žena ráno nemusela hýbať, čo by malo vplyv na meranú teplotu.

Takisto ochorenia, či iné anomálie (vstávanie v noci), majú vplyv na namerané výsledky. Výsledky merania si treba zaznačovať do bazálneho kalendára (medzičasom existujú aj viaceré Apps). Táto metóda vychádza z predpokladu, že hormonálnou zmenou, ktorá sa udeje počas ovulácia, stúpne telesná teplota o 0,2 – 0,4 °C. Avšak, takýmto meraním už len dodatočne zistíme, či ovulácia prebehla, alebo nie.

Na zisťovanie, či sme tesne pred ovuláciou, slúži pozorovanie cervikálneho hlienu. Počas cyklusu dosahuje hlien tieto 4 formy: žiaden, lepkavý, krémový a s konzistenciou vaječného bielka. Práve ten posledný sa vyhodnocuje ako plodný, pretože sa tvorí tesne pred a počas ovulácie. Túto metódu možno doplniť o pozorovanie krčka maternice. Tento môže byť buď tvrdýdlhý (v neplodných dňoch), alebo mäkkýkrátky (počas plodných dní).

Najjednoduchšou metódou na zistenia ovulácie sú ovulačné testy. Tieto sa vykonávajú krátko pred očakávanou ovuláciou (10. deň cyklu), až kým nedosiahneme pozitívny výsledok. Na rozdiel od tehotenských testov, ovulačné testy sú pozitívne len vtedy, keď kontrolná a skúšobná čiarka dosiahnu rovnakú intenzitu.

Ovulácia by mala nastať 12 – 26 hodín po pozitívnom teste. Keďže však vyhodnocovanie týchto testov nie je vždy jednoznačné, je optimálne, ak túto metódou kombinujeme napríklad s meraním bazálnej teploty.

Čo jesť, aby sme mali dievčatko?

Hneď na úvod treba povedať, že nie všetky kyslé potraviny spôsobujú v tele kyslú reakciu. Mnohé potraviny sa menia počas trávenia na zásadité. Takouto potravinou je napríklad citrón, ktorý je svojím PH kyslý, avšak trávením vyvoláva v tele zásaditú reakciu. Aj prílišné prekyslenie organizmu môže zabiť všetky spermie, a teda zabrániť oplodneniu.

Pri snahe o dievčatko by strava mala obsahovať vyššie množstvo magnézia (400 mg denne) a kalcia (500 mg denne, pozor – Calcium citrat, nie Calcium carbonicum, ten zvyšuje šance na chlapca!). Takisto treba dbať na to, aby bolo kalcium v čistej podobe. Väčšinou sa predáva v kombinácii s vitamínom D, ktorý takisto zvyšuje šance na počatie chlapca. Okrem toho zabezpečíme dostatočný prísun vitamínu C (500 mg denne).

pohlavie dieťaťa dievča
Zdroj foto: Shutterstock.com

Z potravín, ktoré obsahujú vysoké množstvo magnézia a kalcia, odporúčame:

 • mliečne produkty – syr, maslo,
 • ovocie – slivky, čučoriedky, citrusy,
 • orechy – vlašské orechy, mandle, kešu orechy, pistácie, arašidy,
 • zelenina – fazuľa, hrášok, špenát, kapusta, brokolica, olivy,
 • ryby a mäso – skoro všetky druhy rýb, hovädzie mäso, hydina, jahňacie mäso,
 • biela múka – pečivo a cestoviny, vyrobené z bielej múky,
 • ocot,
 • horčica,
 • nápoje – diétna kola, kakao.

Vyhýbame sa vysoko zásaditým potravinám – banány, ďatle, sušené marhule.

Čo jesť, aby sme mali chlapčeka?

Pre snahe o počatie chlapca vyhľadávame stravu bohatú na sodíkdraslík. Opačne ako pri dievčati, strava by mala obsahovať málo magnéziakalcia.

Z potravín, ktoré majú vysoké množstvo sodíka a draslíka, odporúčame:

 • zelenina – mrkva, rajčiny,
 • ovocie – žltý melón, marhule, sušené slivky, ďatle, avokádo,
 • nápoje – ovocné šťavy.
pohlavie dieťaťa chlapec
Zdroj foto: Shutterstock.com

Aké riziká prináša táto diéta?

V prvom rade sa môže stať, že v snahe o dosiahnutie kyslosti, svoj organizmus prekyslíme. Pokiaľ si telo samo nedokáže neutralizovať vysokú kyslosť, začne odoberať zásadité látky z iných orgánov (z kostí, ciev alebo tkanív). To môže viesť k veľkému množstvu zdravotných problémov – od únavy, cez nedostatok energie, po svalové kŕče, oslabenie imunity, krehkejšie kosti a cievy.

V extrémnom prípade môže prekyslenosť organizmus viesť až k infarktu či mŕtvici. Kyslé prostredie je tiež úrodnou pôdou pre kvasinkové ochorenia u žien. Navyše, príliš kyslé prostredie spermie ničí, a tak priamo zabraňuje oplodneniu – namiesto podpory plodenia, urobí ženu neplodnou.

Schettlovej diéte, žiaľ, neexistuje žiadna vedecká štúdia, ktorá by jej úspech podložila živým príkladom. Táto diéta sa zakladá na empirických poznatkoch, ktoré fungujú len za optimálnych podmienok (tie vytvoríme ľahšie v laboratóriu, no ťažšie v bežnom živote). Preto nie je prekvapivé, že ju považujeme pri snahe o chlapca za úspešnú na 80 – 85 %, a pri snahe o dievča za úspešnú len na 70 – 75 %.

Upozornenie!

Tak ako každá iná diéta, aj tento spôsob stravovania prináša obmedzenie živín, ktoré sú dôležité pre našu rovnováhu. Preto si dobre zvážme, či ju využijeme. V prvom rade by sme sa mali snažiť o splodenie zdravého potomka, a nie hľadať spôsoby, ako za každú cenu ovplyvniť pohlavie dieťaťa. Na to, aby sa nám narodil zdravý potomok, slúži zdravározmanitá strava.

Informácie v článku „Môžeme ovplyvniť pohlavie dieťaťa? Čo je to Shettlesová diéta? nezaručujú, že sa vám narodí dieťa „vytúženého“ pohlavia.

Zdroje:

Pridaj komentár