Novodobé nelátkové závislosti: Ako odolať internetu a lacnej zábave?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Ako si väčšina z nás predstaví závislého človeka?

Drogami zničeného, so striekačkou v ruke?

Trasúceho sa alkoholika pri fľaši lacného alkoholického nápoja?

Tieto príklady sú, samozrejme, problémom modernej spoločnosti. Treba si však uvedomiť, že závislosť môže mať aj skrytejší charakter.

Nelátkové závislosti sú rovnakou hrozbou ako alkoholizmus alebo drogové závislosti. A dnes oveľa viac, ako pred desiatimi rokmi.

Závislosť nespôsobujú len psychoaktívne látky

Podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) je závislosť definovaná ako choroba. Zo psychologického aspektu je táto definícia rozšírená aj o túžbu a potrebu istej formy správania sa. Silné nutkanie opakovať dané správanie, bez ohľadu na dôsledky, sa objavuje aj pri nelátkových závislostiach.

Novodobé nelátkové závislosti:

 • Patologické hráčstvo (gambling) – závislosť od stávkovania, hracích automatov, hazardných hier.
 • Workoholizmus – závislosť od práce. Práca prestáva byť formou realizácie, mení sa na nutkavú potrebu.
 • Shopoholizmus (oniománia) – závislosť od nakupovania.
 • Závislosť od internetu – časté a časovo náročné vyhľadávanie informácií, chat, email, virtuálne vzťahy.
 • Mobilománia – závislosť od používania mobilného telefónu, napr. sledovanie prichádzajúcich správ, aj keď žiadne neprichádzajú a pod.
 • Závislosť od televízie – sledovanie televízie niekoľko hodín denne, každý deň v týždni (často aj v neskorých nočných, či skorých ranných hodinách).
 • Závislosť od počítačových hier – prepadnutie virtuálnej hre, odtrhnutie od reality, časovo náročné ako sledovanie televízie.
 • Poruchy stravovania – poruchy príjmu potravy – anorexia, bulímia, prejedanie sa. Ide o formu sebapoškodzovania.
 • Kleptománia – nutkavá potreba kradnúť, aj keď predmet nepotrebujeme, alebo ani nemá žiadnu hodnotu.
 • Závislosť od siekt a kultov – človek sa pod vplyvom manipulácií stane ideologicky, sociálne aj finančne závislým od sekty/kultu.
 • Závislosť od vzťahov – určitá forma nesamostatnosti vo vzťahu k partnerovi, či inému blízkemu človeku. Človek meria hodnotu vzťahov podľa toho, či uspokojujú jeho vlastné potreby, alebo naopak, či on sám spĺňa očakávania druhých ľudí. Toto ho stavia do pozície menejcenného, podriadeného.
 • Závislosť od sexu (erotománia) – nadmerný sexuálny pud, ktorý obmedzuje náš bežný život. Môže to byť náhrada za iné, nenaplnené potreby (najmä citové), alebo ide o únik od neriešených/nevyriešených problémov.
nelátkové závislosti porno na internete
Zdroj foto: Shuttertock.com

Nelátkové vs. látkové závislosti – v čom spočíva hlavný rozdiel?

Pri nelátkových závislostiach nie je ťažiskom problému psychoaktívna látka, ale správanie, ktoré závislý človek „musí“ vykonávať. Napriek tomu, nelátkové závislosti majú so závislosťou od návykových látok mnoho spoločných čŕt.

 • Pôsobenie dopamínudopamín nám prináša vzrušenie, keď vykonávame činnosti, ktoré už prepukli v závislosť. Dopamín hrá určitú úlohu aj pri rozvoji závislosti od návykových látok a alkoholu.
 • Zhoršené sebaovládanie – opakovanie chorobného správania, aj napriek negatívnym dôsledkom. Závislý si odmieta uvedomiť dôsledky svojho správania.
 • Ľahký prechod od jednej návykovej chorobnej činnosti k druhej – nahradenie jednej závislosti inou, napr. jednoduchšie podľahnutie hazardným hrám u alkoholikov.
 • Strata záujmov a koníčkov, zanedbávanie bežných povinností – jedinec čoraz viac času venuje len jednej činnosti, prestáva sa zaujímať o ostatné veci. Zanevrie aj na také aktivity, ktoré mu predtým robili radosť. Zanedbáva svoje povinnosti (voči rodine, zamestnávateľovi a pod.).
 • Abstinenčné príznaky – ak nevykonávame činnosť, od ktorej sme závislí, dostavuje sa nervozita, nesústredenosť, poruchy spánku a pod.
 • Zdravotné problémy – nielen závislosť od návykových látok, ale aj nelátková závislosť môže vyvolať zdravotné problémy (telesného aj psychického charakteru).
 • Sociálne a ekonomické problémy – akákoľvek závislosť komplikuje vzťahy, oslabuje pracovnú morálku a ohrozuje finančnú stabilitu.
novodobé nelátkové závislosti prevencia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Nelátkové závislosti ako fenomén modernej doby

Akoby sa skoro každá nelátková závislosť týkala modernej doby. Je to tak. Väčšina nelátkových závislostí sa objavila až v 20. storočí. Pozeranie televízie, hranie počítačových hier, mobilománia – pochopiteľne, že tieto predmety predtým neexistovali.

Ďalším faktorom je celkový charakter modernej spoločnosti, resp. jej hodnotová orientácia. V popredí sú materiálne hodnoty, tlak na pracovný výkon, čoho dôsledkom je nedostatok kvalitných sociálnych vzťahov, nenachádzanie zmyslu života, či citová prázdnota. Kombinácia týchto faktorov je potom „dobrým“ základom pre rôzne nelátkové závislosti.

Moderné technológie sú dobrí sluhovia, no zlí páni

Moderné technológie majú slúžiť na zjednodušenie nášho života. Môžu naše životy spríjemniť, dokonca kvalitatívne obohatiť. To však jedine v prípade, že s nimi narábame opatrne a so zdravým rozumom.

Dnes, keď sú technológie súčasťou našich životov, neustále objavujeme nielen ich výhody, ale aj tienisté stránky. A závislosť je jednou z nich. Navyše, používanie internetu, mobilu, pozeranie televízie či hranie počítačových hier ohrozuje aj ľudí, ktorí si na televízor, mobil alebo počítač nedokážu sami zarobiť.

Pre deti a mladých ľudí sú moderné technológie už samozrejmosťou. Dostávajú silné podnety pre svoj vek, veď tieto technológie sú často vymýšľané pre mladých ľudí, dokonca priamo pred deti. Vôľové vlastnosti detímladých ľudí však ešte nie sú natoľko vybudované, aby „novinkám“ bezhlavo neprepadli.

novodobé nelátkové závislosti u detí
Zdroj foto: Shuttertock.com

Prečo je používanie internetu lákavé a zároveň zradné?

Internet je naozaj užitočný nástroj. Jeho používanie sa v súčasnosti stáva nevyhnutnosťou. Je nielen neobmedzeným zdrojom informácií, ale aj prostriedkom na komunikáciu s inými ľuďmi, miestom, kde prebiehajú obchody, a kde je mnoho zábavy.

Všetko môže byť v poriadku, kým má užívateľ nad tým kontrolu. Internet však sebe nesie určité špecifiká, ktoré sú nenápadné, no pre niektorých jedincov môžu byť nebezpečné.

Prečo prepadáme internetu?

 • Ilúzia anonymity – ľudia sú vo vyjadreniach smelší, otvorenejší, čo vyhovuje introvertom, ľuďom s nízkym sebavedomím a nepriebojným jedincom.
 • Skreslenie vlastnej identity – môžeme sa hrať na niekoho iného, vytvárať si obraz iného JA, ktoré je atraktívnejšie, úspešnejšie. Robíme sa takými, akými by chceli byť, a nie, akí sme.
 • Skreslenie vlastnej hodnoty – utvárame si sebaobraz na základe hodnotenia iných používateľov (tzv. lajky). Uvedomme si, ako málo práce dá jedno kliknutie na „lajk“.
 • Uvoľnenie skrytých túžob – internet poskytuje priestor na deviantné správanie (napr. sexuálne deviácie).
 • Vytváranie pocitu vzrušenia a zábavy – chatovanie, zoznamovanie cez internet – vďaka anonymite pôsobí tajomne. Ďalšie ide o online hry, hazard na internete, nakupovanie cez internet.
 • Zaháňanie nudy a pocitu prázdnoty – platí hlavne u ľudí, ktorí nenachádzajú dostatok podnetov v skutočnom svete.
 • Únik do virtuality pred skutočnými problémami – pobytom na internete sa zbavujeme myšlienok na starosti v reálnom živote.

Ako sa prejavuje internetová závislosť?

 • Nadmerné čítanie informácií, ktoré ani nebudeme potrebovať (surfovanie).
 • Online komunikácia, vytváranie virtuálnych vzťahov (chatovanie, fóra, profily, sociálne siete – Facebook, Twitter…).
 • Nadmerné sledovanie videí (napr. na Youtube).
 • Online hry, online gambling.
 • Nakupovanie či obchodovanie cez internet,
 • Online pornografia, virtuálny sex.

Test – hrozí vám závislosť od internetu?

 1. Trávite na internete väčšinu (alebo veľkú časť) svojho voľného času?
 2. Keď nie ste na internete, rozmýšľate o činnostiach, ktoré na internete zvyknete robievať?
 3. Zvyknete ostávať pripojení na internete dlhšie, než ste pôvodne plánovali?
 4. Dávate prednosť internetu pred inými záujmami a voľnočasovými aktivitami?
 5. Vaši najbližší vás upozorňujú (prípadne im to prekáža), že trávite na internete priveľa času?
 6. Keď nie ste pripojení na internete, cítite negatívne pocity, ako úzkosť, nervozitu, prázdnotu…?
 7. Činnosťami na internete zaháňate nudu, potrebujete vyhľadávať nové stimuly?
 8. Stalo sa vám, že kvôli času strávenom na internete, ste zanedbali nejaké povinnosti?
 9. Cítite, že internet vám pomáha napĺňať určité potreby?
 10. Máte v živote určité problémy, ktoré neviete vyriešiť, a internet vám dopomáha k dočasnému úniku?

Ak ste odpovedali na viaceré otázky kladne, odporúčame vám, aby ste sa trochu pozastavili a porozmýšľali nad smerovaním vo vašom živote. Závislosť od internetu je pre vás totiž reálnou hrozbou. Bude dobré, keď presmerujete svoju pozornosť na skutočné hodnoty reálneho sveta a odkloníte sa od virtuálnej reality.

nelátkové závislosti gambling
Zdroj foto: Shutterstock.com

Liečba nelátkových závislostí

Nelátkové závislosti sú síce liečiteľné, no terapiu komplikuje skutočnosť, že v mnohých prípadoch ide o činnosti, ktoré sú súčasťou nášho života (napr. potrebujeme internet pri práci). Niekedy sa teda nedá ísť cestou úplnej abstinencie, ale mali by sme sa aspoň pokúsiť o obmedzenie danej činnosti.

Problematika tzv. novodobých nelátkových závislostí je stále otvorená. Odborníci na základe praktických skúseností získavajú nové poznatky, diskutujú o nich a hľadajú ideálne riešenia. Nateraz však neexistujú jasné odporúčania, ako jednotlivé typy závislostí liečiť.

V súčasnosti sa liečba nelátkových závislostí realizuje prostredníctvom psychoterapie, konkrétne kognitívno-behaviorálnej terapie. V niektorých prípadoch aj v kombinácii s farmakoterapiou. Tá prichádza do úvahy, ak jedinec trpí aj inou duševnou poruchou (napr. depresia, sociálna fóbia, bipolárna porucha, ADHD).

Zdroje:

MUDr. Jozef Benkovič: Novodobé nelátkové závislosti, Psychiatr. prax; 2007; 8 (6): 263 – 266

http://www.solen.sk/pdf/bff8257b5837c0d023cf092ca1aa4d05.pdf

http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&DocumentID=3811

https://www.internetovazavislost.sk

PhDr. Andrea Vasilescu PhD.: Edukatívna príručka pre nelátkové závislosti, Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce, 2012

Pridaj komentár