Mobilmánia: Chorobná závislosť od mobilného telefónu

Nové komunikačné technológie sa podľa odborníkov (psychiatrov, psychológov, poradcov) stávajú jednou z hrozieb dnešnej spoločnosti. Takéto a iné technológie totiž navádzajú človeka, aby sa odtrhol od skutočnosti, a žil iba vo vlastnom virtuálnom svete.

Ľudia začínajú považovať svoj mobil za ľudskú bytosť, pretože pre nich symbolizuje osobný a sociálny kontakt. Mobilný telefón je vynikajúci vynález, no máme byť jeho pánom, a nie otrokom…

Zdravé návyky „digitálnej hygieny“

Návyky „digitálnej hygieny“ (obdobne ako dentálnej hygieny) učia a utvárajú rodičia u svojich detí od útleho detstva. Kľúčové je nájsť rovnováhu medzi rozvíjaním záľub a technológiami, ktoré sú už v dnešnom svete nevyhnutné.

Sociálne učenie, a s ním spojené nekontrolované používanie mobilov, vedie nielen k návyku, zlozvyku, ale aj k závislosti. Pridávajú sa mnohé ťažkosti: poruchy spánkového cyklu, narušený denný režim, chaos v povinnostiach a plnení pravidiel, chronická únava…

Mobilmánia patrí medzi nelátkové závislostí, a je rovnako ničivá, ako tie látkové. V súčasnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe sa snáď ani nenájde človek, ktorý by modernú formu komunikácie a rýchly kontakt s ľuďmi neprivítal.

Manipulovať a byť manipulovaný…

Závislosť od mobilu sa vyvíja postupne: najskôr je to o „nevyhnutnej potrebe“, potom ako alternatíva osobného kontaktu, alebo rýchleho podania informácie. Na začiatku môžeme telefonovať len preto, aby sme získali, alebo si overili určitú informáciu – potom máme nutkavú potrebu použiť mobil pri každej príležitosti.

Sústavné, bezdôvodné držanie mobilu v ruke, nás upozorňuje na možnosť vzniku závislosti. Samozrejmosťou pri mobiloch je pripojenie na internet, e-mail, fotoaparát a videokamera, prehrávač, nahrávač, ojedinelé už nie sú ani video hovory…

Je niekoľko preferovaných značiek a typov mobilov, ktoré sa snažíme vlastniť. Mobilné telefonovanie sa stalo štandardom a určitým rituálom, dáva pocit dôležitosti, prestíže.

Pri závislosti od mobilu ide o trvalú manipuláciu (neustály fyzický kontakt s predmetom), bezdôvodné telefonovanie, resp. posielanie SMS. Vznikajú fyzické, psychické a sociálne ťažkosti: nespavosť, bolesti hlavy, nesústredenosť, zažívacie príznaky, zvýšený krvný tlak, neschopnosť normálneho „fungovania“ bez mobilu, strata osobných kontaktov.

So závislosťou od mobilu sú spojené aj ďalšie negatíva, medzi ktoré patrí napr. vysoká úhrada za pretelefonovaný čas (a poslané SMS-ky a MMS-ky). Hlavne pri paušáloch sa predplatené služby vysoko prekročia.

Pri tomto type závislosti pomôže terapia so psychológom, liečba u psychiatra, a tiež právna ochrana so sociálnym špecializovaným poradcom. Oslovila som k téme socioterapeutku z VIERA reštart, n. o., PhDr. Vieru Nogovú z Bratislavy, ktorá sa závislostiam venuje už roky.

Dá sa nejako predchádzať závislosti od mobilu?

Áno. Primárne sa jej dá predchádzať tak, že sa naučíme uspokojovať všetky potreby, hovoríme nahlas svoje pocity, ventilujeme negatívne veci. Sekundárne ide o porozumenie situáciám, pochopenie interakcií, fyzickú blízkosť, uvoľnenie a sociálny dištanc. Je dobré, dopriať si čas na rozhodovanie. Zdravý je vlastný prístup, podporná je snaha o optimálny stav a neobviňovanie. Všeobecne platí, že vo vzťahoch máme na sebe pracovať, a vedieť, že iní nám môžu ublížiť len vtedy, ak im to dovolíme. Je žiaduce, vyrovnať sa s týmto svetom, aj so svetom hlboko v nás.

Čo pomáha, keď nezdravo „visíme“ na mobile?

Prvým krokom je priama konfrontácia zainteresovaných, druhým hľadanie alternatív, dôvera v spoluúčasti a orientácia na primerané ciele. Tretí krok zahŕňa sústredenie sa na pozitíva, hľadanie energie na realizáciu, vyhýbanie sa rizikám, dodržanie denného režimu a plánu aktivít, naštartovanie sociálneho fungovania a kompetencií, nastavenie si zrkadla. Pomáha pri tom, prestať nenávidieť seba, tiež blízkeho, alebo toho, kto nám dávno ublížil, ako aj zbaviť sa drobných nutkavých baživých myšlienok. Ak nás to obťažuje, neprináša nám to už potešenie – „visenie“ na mobile nám znepríjemňuje deň, tak, že ďalej nevládzeme, máme problém… Terapia má zmysel len a len vtedy, keď sa chceme z toho dostať sami, a sme motivovaní. Cesta je dlhá – tisíckrát si to možno rozmyslíme, lebo si myslíme, že to zvládame, máme nad tým kontrolu, na to pozor!

Je za tým kompenzácia niečoho iného – vzťahu?

Pri látkových i nelátkových závislostiach, sa stretávam v praxi s izoláciou ľudí od osobných vzťahov, osamelosťou, kopírovaním falošného sveta, sveta fantázie. „Zahľadieť sa“ do mobilu, „byť online, na mobile“, bývajú jediné záujmy. Tiež skrytá bolesť a možné zúfalstvo, prahnutie po pochopení, strach, úzkosť, obavy a napätie… Odkladá sa riešenie problému, nezvládajú sa situácie. Ľudia sa prestanú ovládať, sú manipulovaní a manipulujú, majú zníženú sebakontrolu, utiekajú sa do hier. Nájsť v sebe stratenú silu, vidieť záchytné body, a hlavne veriť si, je pre nich potom významné, čisté a oslobodzujúce.

Desať príznakov závislosti od mobilu

  • Baživosť: mať ho po ruke; trasú sa vám ruky, keď ste pár minút nevytočili žiadne číslo; máte pocit, že na vás celý svet zabudol, keď ste za poslednú hodinu nedostali žiadnu SMS správu.
  • Dostupnosť: pre seba a iných; keď niekam prídete, ako prvé skontrolujete, či máte dostatočný signál, aby ste sa mohli dovolať, alebo aj druhí vám.
  • Možnosti: byť deň bez mobilu, je taká istá predstava, ako keby váš operátor skrachoval, a vy by ste museli prejsť k druhému, čo nemá signál všade.
  • Nevyhnutnosť: potreby, záujmu a dominantnosti; pri vypínaní mobilu máte taký istý nepríjemný pocit, ako keby ste dostali „kopačky“.
  • Potreba: byť pripravený; mobil nevypínate ani v noci, napriek tomu, že to robiť nemusíte… čo keby vám niekto volal?!
  • Rozšírenie: informácie a kontakty sú významné pri rozosielaní SMS; voláte na všetky čísla v zozname, keď práve nikto nevolá vám.
  • Strata: kontroly či identity; keď vám mobil začne hlásiť vybitú batériu, začnete okamžite zháňať spôsob nabitia, bez ohľadu na investície; pokiaľ sa vám to nepodarí a mobil sa vypne, tak sa cítite, akoby ste stratili najlepšieho priateľa.
  • Štýl: keď o svojom mobile prehlasujete, že má sexy farbu, tvar, funkcie, možnosti, príjem… je jednoducho „trendy“.
  • Zameranie: „vášnivo“ debatovať ste schopný iba vtedy, keď sa porovnávajú jednotlivé mobily; človek, ktorý nemá mobil, je „neschopný“; s ľuďmi bez mobilu sa vôbec nebavíte.
  • Výhody: byť prvý pri informáciách a sociálnych kontaktoch; dopredu viete o novinkách, ktoré sa chystajú; máte plán – začínate šetriť na nový mobil…

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár