Mentálna anorexia: Nevinné chudnutie? Životný štýl? Naopak, ochorenie, ktoré neraz končí smrťou!

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Poruchy stravovania odborníci často kladú do súvislosti s nezdravými trendmi, prezentovanými na sociálnych sieťach. Je isté, že majú neblahý vplyv, avšak mentálna anorexia, ako vážny problém, existuje už po stáročia. Samozrejme, bola pripisovaná rôznym iným stavom. Anorexia nervosa nie je len diéta či prehnaná snaha schudnúť. Je to život ohrozujúca porucha príjmu potravy. Závažné duševné ochorenie, ktoré sa vyskytuje nielen u žien, ale aj u mužov a týka sa všetkých vekových skupín.

Čo spôsobuje mentálnu anorexiu?

Aké sú príznaky mentálnej anorexie?

Aké správanie je typické pre diagnózu anorexia nervosa?

Má anorexia aj dlhodobé riziká?

Ako sa mentálna anorexia lieči?

Poruchy príjmu potravy (bulímia a anorexia) nie sú nevinným spôsobom, ako schudnúť, a už vôbec nie cestou k zdravému životnému štýlu. Sú zdvihnutým prstom pre okolie, aby si všimlo, že s touto osobou sa deje niečo zlé. Ak sa dostanete do okov anorexie, sám/sama nemusíte vnímať, že niečo nie je v poriadku, a veľmi pravdepodobne nebudete cítiť ani potrebu vyhľadať pomoc. Ak trpíte mentálnou anorexiou, nezdravo sa zameriavate na jedlo, hmotnosť alebo tvar vášho tela. Máte intenzívny strach z priberania, dokonca aj pri výraznej podváhe.

Obmedzovanie stravovania pri tejto chorobe nie je výber životného štýlu. Je to signál stavu, ktorý ovplyvňuje fyzické i duševné zdravie.

Nie je len záležitosťou modeliek a mladých žien

Mentálna anorexia postihuje ženy a mužov všetkých vekových skupín vrátane detí. Najčastejšie začína v puberte, ale nie je to pravidlo. Ženy, u ktorých sa mentálna anorexia vyvinie, prísne obmedzujú stravu. Muži s anorexiou neraz používajú steroidy alebo to preháňajú s cvičením pri obmedzenom príjme potravy.

Je pravdou, že muži a ženy, ktorých profesia alebo koníčky kladú dôraz na telesnú hmotnosť a tvar tela (gymnasti/-ky, džokeji/-ky a tanečníci/-čky, modeli/-ky), majú zvýšené riziko mentálnej anorexie. Avšak dnes sú poruchy príjmu potravy časté – bez ohľadu na zamestnanie či záľuby. Niekedy stačí málo – tlak okolia či sledovanie sociálnych sietí, a do problému sa môžete dostať, ani neviete ako.

Čo zapríčiňuje mentálnu anorexiu?

 Aké má mentálna anorexia príčiny? Sú vysoko individuálne a líšia sa od pacienta k pacientovi. Dokonca môžete mať aj genetickú predispozíciu.

Najčastejšie spúšťače vzniku alebo opakovania mentálnej anorexie:

 • prísna diéta, hladovky – hlavný rizikový faktor a spúšťač väčšiny porúch stravovania,
 • zmeny životných okolností – problémy vo vzťahu, v práci, v rodine,
 • traumatický zážitok – strata milovanej osoby,
 • opakované vystavenie traumám, šikanovaniu alebo zneužívaniu.

Vyššie riziko mentálnej anorexie majú perfekcionisti, osoby s obsedantno-kompulzívnymi tendenciami, úzkosťami a depresiou.

Skreslený obraz tela v zrkadle pri anorexii
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Príznaky mentálnej anorexie

Keď poznáme signály a príznaky anorexie, ľahšie ju odhalíme. Prečo je to také dôležité? Nikdy neviete, koho vo vašom okolí sa bytostne dotkne tento stav. Včasné rozpoznanie znakov vyhľadanie pomoci zníži negatívny vplyv mentálnej anorexie na telo i psychiku chorého a pomôže k úplnému zotaveniu.

Taktiež platí, že liečba je účinnejšia, ak začne včas. Samozrejme, cesta zotavenia je vítaná v akejkoľvek fáze poruchy. Kým ešte nie je neskoro.

Keďže ide o stav zasahujúci telo i psychiku, vidíme fyzické aj duševné príznaky.

Telesné príznaky mentálnej anorexie:

 •  chudnutie bez zdravotnej príčiny,
 • telesná hmotnosť, ktorá nie je v zdravom rozmedzí vzhľadom na vek a výšku,
 • u žien strata menštruácie, u dievčat menštruácia nemusí vôbec nabehnúť,
 • strata chuti na sex,
 • studené, škvrnité ruky a nohy v dôsledku zlého prietoku krvi, a to aj za teplého počasia,
 • ochorenia srdca,
 • zlyhanie obličiek,
 • únava a mdloby bez zjavného dôvodu (napríklad choroba),
 • zvýšená kazivosť zubov,
 • jemné chĺpky na tvári a na tele, na miestach, kde predtým neboli.

Psychické príznaky mentálnej anorexie:

 • abnormálne intenzívny strach z priberania alebo dlhodobé správanie, ktoré zabraňuje priberaniu,
 • chorobné trvanie na pravidlách týkajúcich sa stravovania, tvaru tela a hmotnosti,
 • podráždenosť pri všetkom, čo sa týka jedla a stravovania,
 • depresia a úzkosť,
 • nízka sebaúcta spolu s perfekcionizmom,
 • spomalené myslenie a znížená schopnosť sústrediť sa,
 • skreslené vnímanie tela – domnievate sa, že ste tučná/-ný, aj keď máte podváhu.

Aké správanie nasvedčuje diagnóze anorexia nervosa?

Okrem vyššie spomínaných príznakov môžete človeka s poruchami príjmu potravy odhaliť aj nepriamo, prostredníctvom ďalších zvláštností v jeho správaní. Anorektik/-čka spravidla prepočítava akúkoľvek potravinu, aj občerstvenie v podobe dvoch-troch orieškov, na kalórie. Vyhľadáva potraviny, ktoré obsahujú čo najmenej kalórií, rôzne náhrady s veľmi nízkym kalorickým obsahom. Vyhýba sa skupinám potravín, ktoré kedysi patrili do jeho/jej jedálnička.

Mini porcia jedla pri anorexii
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Zmeny správania v spoločnosti

Pri spoločenských príležitostiach hľadá možnosti, ako nejesť alebo zjesť čo najmenej. Môže hovoriť o prejedení, bolestiach žalúdka alebo iných tráviacich problémoch, že jedol/-la pred chvíľou. Nie je zriedkavé ani skrývanie jedla. Neraz jedlo nepozorovane končí vo vrecku oblečenia a neskôr v koši alebo vo WC. Jednou z najnebezpečnejších kombinácií je presah anorexie do stavu bulímie. V realite to vyzerá tak, že chorý sa čo najskôr po jedle zdvihne a ide ho vyvrátiť na toaletu, v horšom prípade hocikam inam, neznesie totiž pocit, že má v žalúdku stravu.

Preháňadlá, zrkadlo, klystír

Časté je tiež zneužívanie preháňadiel, látok potlačujúcich chuť do jedla, diuretík a klystírov.

Môžete si všimnúť neustále kontrolovanie postavy v zrkadle, chytanie sa za „tučné“ miesta. Osoba sa zvykne stiahnuť zo spoločenského života a okolo jedálnička je schopná vytvoriť celé fantazmagórie. Základom je tvrdenie, že je najedený/-ná, i keď má prázdny žalúdok.

Častejšie muži, ale aj ženy s anorexiou sa niekedy až obsedantne venujú cvičeniu. A to aj keď sú chorí alebo zranení, a najmä bez jedla v žalúdku. Môže sa tiež pridať sebapoškodzovanie a samovražedné pokusy.

Mladá žena cvičí vonku
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Anorexia nervosa: Diagnostika

Máte podozrenie, že vaša sestra, dcéra, kolega, kamarátka či priateľ má mentálnu anorexiu? Alebo sa tento stav týka vás? Najlepším (a tiež jediným) riešením je čo najskoršia odborná pomoc. Riziká spojené s mentálnou anorexiou sú vážne, ba priam životu nebezpečné. Skorá pomoc znamená rýchlejšie a plnohodnotnejšie zotavenie.

Na diagnostiku mentálnej anorexie je potrebné celkové fyzické vyšetrenie, vrátane krvných testov. Lekár sa vás bude pýtať na vaše emočné zdravie a pohodu, prehodnotí anamnézu a váš súčasný životný štýl. Už z týchto pár viet vyplýva, že diagnostika mentálnej anorexie nie je jednoduchá, a zaberie viac dní až týždňov.

Poruchy stravovania sa totiž vyskytujú aj pri mnohých iných ochoreniach. Lekári musia v prvom rade vylúčiť, že nechudnete z iných dôvodov, napríklad z dôvodu nediagnostikovanej choroby.

Dlhodobé riziká mentálnej anorexie

Výsledkom mesiace neliečenej, pretrvávajúca anorexieoslabené kosti, spomalený rast (u mladých ľudí), neplodnosť, poruchy trávenia, problémy s koncentráciou, myslením, rozhodovaním, sociálne, emočné a výchovné problémy. Bez správnej podpory hrozí však aj smrť.

Určite sa nesnažte do anorektikov nasilu „tlačiť“ jedlo a sledovať ich nonstop. Približujete ich k trvalým dôsledkom vrátane sebapoškodzovania, nie k vyliečeniu!

Mentálna anorexia: Liečba

Neexistuje liečebná metóda, ktorá vyhovuje všetkým pacientom, i preto výskumy neustále pokračujú. Našťastie, väčšine chorých sa darí zotaviť, i keď riziko opakovania anorexie stále zostáva. Podstatná je spolupráca celého tímu odborníkov so znalosťami v rôznych oblastiach (psychiater, psychológ, dietológ, rodinný terapeut, gynekológ a podobne).

Hlavné ciele liečby:

 •  intenzívna podpora psychického stavu a osobnosti chorého vrátane jeho správneho videnia seba samého,
 • citlivé a pomalé obnovenie zdravej hmotnosti,
 • zvrátenie negatívnych účinkov podvýživy,
 • zlepšenie fyzického zdravia a normálnych funkcií (návrat k zdravému tráveniu neraz trvá celé mesiace, oživenie rozmnožovacích orgánov, ak je to vôbec možné, aj celé roky).
Matka utešuje dcéru
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Aké sú najefektívnejšie postupy v liečbe anorexie, okrem liekov?

Rodinná terapia – Ukázala sa ako najefektívnejšia liečba u detí a dospievajúcich. Na rodinnej terapii sa zúčastňuje celá rodina. Spoločne bojujete proti poruchám stravovania a podporujete chorého, aby získal späť potrebnú kontrolu nad svojím životom.

Kognitívna behaviorálna terapia – Jej cieľom je zmeniť nepriaznivé myšlienky a správanie, ktoré udržiavajú poruchu stravovania stále prítomnú. Tento spôsob liečby je odporúčaný špeciálne pre dospelých. Dôležité je nájsť súvislosti medzi myslením, emocionálnou reakciou a správaním v oblasti stravovania.

Užitočné sú aj podporné skupiny, nie však pre každého. Rozhodne nenahrádzajú liečbu odborníkmi z radov psychiatrov, terapeutov a dietológov.

I keď sa väčšina ľudí s mentálnou anorexiou lieči mimo nemocničného prostredia, nie je to vždy správne riešenie. Pri vážnejších stavoch je potrebné dočasné ošetrenie v nemocnici. Ambulantná liečba však tiež môže byť užitočná pri zmene vzorcov správania, myslenia a stravovania. Ak ste zažili fyzickú, citovú alebo sexuálnu traumu, najskôr vyriešte tento problém, pretože ovplyvňuje celé vaše bytie.

Zdroje:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/267432

https://www.eatingdisorderhope.com/information/anorexia

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/anorexia-nervosa

https://www.psycom.net/eating-disorders/anorexia/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anorexia-nervosa/symptoms-causes/syc-20353591

Pridaj komentár