MZSR: Počet liekov bez doplatku sa od 1. júla 2011 zvýšil

Bratislava 6. júla (TASR)- Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia k 1. júlu 2011 obsahuje 5.442 liekov, pričom celkový počet týchto liekov v porovnaní s predchádzajúcou kategorizáciou stúpol o 0,6 percent. 
Z celkového počtu liekov 5 442 je bez doplatku 1 757 liekov (32,3 percent),  čo je až o 48 liekov viac ako v minulom období. Bez doplatku  alebo s doplatkom do 1 eura je  2 743 liekov (50,4 percent). 
Doplatky sa zvyšujú len u vybraných liekov bez zjavne dokázaného a potvrdeného účinku na priebeh ochorenia podľa posledných medicínskych štúdií,  alebo v prípadoch ak výrobcovia liekov v stanovenom termíne nepredložili žiadosti o zníženie cien liekov a súčasne  za tieto lieky existujú náhradné lieky  bez doplatku, alebo so sociálne únosným doplatkom. Prakticky na každé ochorenie existuje viac druhov liekov a lekár má vždy možnosť zo zoznamu  hradených liekov predpísať poistencovi liek bez doplatku alebo s minimálnym doplatkom, aby nebolo výraznejšie ovplyvnené hospodárenie domácností poistenca. 
Do zoznamu liečiv a liekov boli v kategorizácii platnej k 1.júlu 2011 zaradené lieky s rôznorodými indikačnými a terapeutickými účinkami, ktoré  obsahujú nové, účinné liečivá, napríklad: Na liečbu esenciálnej hypertenzie dospelých pacientov boli do zoznamu zaradené lieky s fixnou kombináciou liečiv telmisartan/amlodipín alebo valsartan/hydrochlorothiazid v novej kombinácií síl jednotlivých zložiek. Fixné kombinácie predstavujú v liečbe artériovej hypertenzie jednu z progresívnych ciest z hľadiska využitia synergického účinku komponentov v nižšej dávke ako v monoterapii.
Pre pacientov s diagnózou hyperaktívneho močového mechúra, ktorou trpí až 18 % populácie, boli zaradené lieky s obsahom liečiva solifenacín v novej dávke 10 mg. Liečbou sa dosiahne, že pacient má slabší pocit nutkania na močenie, chodí močiť menej často a pri inkontinencii lieky niekedy dokonca dokážu úplne potlačiť únik moču.
Na liečbu benígnej eutyreoidnej strumy bol zaradený liek s obsahom liečiva levotyroxín v novej sile 88 mcg.      Na  liečbu lokálne pokročilého alebo metastatického hormonálne závislého karcinómu prostaty  bol zaradený liek s obsahom liečiva triptorelín v novej sile 22,5 mg, ktorého účinok spočíva v znížení hladiny mužského hormónu testosterón v tele, čo vedie k potlačeniu rastu  nádoru.
Na zvládnutie a prevenciu akútnej nauzey a dávenia, ktoré sú spojené so strednou až vysoko emetogénnou chemoterapiou rakoviny u dospelých, bol zaradený liek s obsahom liečiva palonosetrón  na perorálne podanie.
Do skupiny imunoglobulínov bol zaradený  liek s novým množstvom  účinnej látky v injekčnej liekovke. Lieky obsahujúce ľudské protilátky pomáhajú telu prekonať infekcie. Používajú sa u pacientov s narušenou tvorbou protilátok a opakujúcimi  sa bakteriálnymi infekciami. Môžu sa používať aj na liečbu niektorých autoimunitných ochorení.
Na liečbu reumatoidnej artritídy v kombinácii s metotrexátom u pacientov s neprimeranou odpoveďou na samotnú liečbu metotrexátom bol zaradený liek s obsahom liečiva anakinra. Anakinra patrí do skupiny antagonistov IL-1 receptora.
Na liečbu symptomatickej osteoartritídy, reumatoidnej artritídy a ankylozujúcej spondylitídy u pacientov s rizikom vzniku žalúdočných alebo dvanástnikových vredov súvisiacich s užívaním nesteroidového protizápalového lieku (NSAID) bol zaradený liek, ktorý obsahuje kombináciu liečiv naproxén a ezomeprazol. Naproxén patrí do skupiny NSAID, zmierňuje bolesť a zápal. Ezomeprazol pomáha znižovať riziko vzniku žalúdočných alebo dvanástnikových vredov.
TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Katarína Zollerová.

Pridaj komentár