MZ: Takmer 120 doplnkových alebo podporných liečiv by si ľudia mali hradiť sami

Bratislava 12. októbra (TASR) – Spomedzi 117 liečiv, ktoré ministerstvo zdravotníctva navrhuje zaradiť do zoznamu liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu, sa 26 nachádza aj v aktuálnom zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Lieky v tomto zozname by si od decembra pacienti mali hradiť sami v plnej sume. Plánovaný krok by sa mal dotknúť zrušenia úhrady pre 97 liekov z celkového počtu asi 5500.
Väčšia časť liečiv už v súčasnosti nie je hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, alebo sú hradené iba minimálne. Ministerstvo odhaduje, že navrhované opatrenie by mohlo ušetriť 13 miliónov eur v systéme verejného zdravotného poistenia. „Takto získané prostriedky môžu byť v plnej miere využité na kompenzáciu rastúcich výdavkov na finančne náročnejšie lieky,“ poukázalo.
Zoznam liečiv sa pripravil na základe analýzy ministerstva a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Úhradu týchto liečiv na základe verejného zdravotného poistenia pri ich poskytovaní v rámci ambulantnej starostlivosti možno považovať za neúčelnú, nakoľko v mnohých prípadoch ide o liečivá obsolentné, bez dostatočne preukázaných dôkazov o klinickej účinnosti, prípadne liečivá, ktoré nie sú nákladovo efektívne z pohľadu výdavkov verejného zdravotného poistenia,“ tvrdí ministerstvo.
V súčasnosti platná legislatíva poskytuje ministerstvu limitovaný priestor pre vyraďovanie liečiv a liekov zo systému úhrad. Návrh vyhlášky má preto vytvoriť priestor na naplnenie „verejného záujmu, ktorým je účelné a efektívne vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia“.

Pridaj komentár