MZ SR: Ceny zdravotníckych pomôcok sa od januára 2012 znížia

Bratislava 19. októbra (TASR) – Ceny zdravotníckych pomôcok by sa na Slovensku od budúceho roka mali znížiť. Úspory pre zdravotné poisťovne by mali predstavovať asi 4,9 milióna eur a úspory pre pacientov na doplatkoch približne 135.000 eur. Ako dnes ozrejmila šéfka liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR Michaela Cesnaková, dôvodom je zvoľnenie podmienok pre obchodovanie so zdravotníckymi pomôckami, ktoré priniesol nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Právna norma vstúpi do účinnosti od decembra, následne by od januára malo začať platiť nové cenové opatrenie, ktoré zníži obchodné prirážky pre distribútorov a výdajne pomôcok. Táto bude stanovená na 20 percent z ceny skutočne účtovanej od výrobcu alebo dovozcu. Nová obchodná prirážka tak bude podľa Cesnakovej znížená o 6,5 percenta oproti platnej. V súčasnosti je maximálna prirážka stanovená na 11,5 percenta pre veľkodistribútora a 15 percent pre výdajňu zdravotníckych pomôcok. Celková prirážka tak predstavuje 26,5 percenta.
„Nemáme záujem po novom obchodnú prirážku deliť samostatne pre dodávateľa pomôcky a samostatne pre výdajňu, ale bude jedna spoločná vo výške 20 percent,“ vysvetlila s tým, že je na zainteresovaných subjektov, aby sa dohodli, akú bude mať kto prirážku. Poukázala, že pre pacienta by tento krok mal znamenať zníženie ceny, a teda aj doplatku o 6,5 percenta. O návrhu už ministerstvo rokovalo aj so zástupcami dodávateľov a výdajní zdravotníckych pomôcok. 
Podľa nového zákona o liekoch nebude od decembra potrebné  na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok povolenie vydávané ministerstvom. To znamená, že zdravotnícke pomôcky bude môcť nakúpiť aj výdajňa zdravotníckych pomôcok priamo od výrobcu. Zvoľňujú sa aj požiadavky na zabezpečenie odborného zástupcu, či materiálno-technické vybavenie. Spomínanými opatreniami sa majú okrem iného znížiť náklady dodávateľov zdravotníckych pomôcok, čím môže dôjsť aj k zníženiu cien samotných pomôcok.

Pridaj komentár