Magnézium v gynekológii

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Magnézium je často nepovšimnutá minerálna látka – elektrolyt, nevyhnutný pre život.

Nedostatok magnézia v bunkách organizmu sa podieľa na mnohých patologických procesoch – ide o najčastejšiu nediagnostikovanú elektrolytovú poruchu.

Prvé prejavy nedostatku horčíka sú nešpecifické:

 • slabosť,
 • poruchy koncentrácie, nervozita,
 • bolesti hlavy,
 • stuhnutosť a bolesť šijových svalov, či mimických svalov tváre,
 • kŕče svalov na dolných končatinách, prstoch,
 • ťažkosti s dýchaním,
 • zrýchlený tep, poruchy srdcového rytmu,
 • hnačky,
 • zvracanie,
 • celkové kŕče centrálneho pôvodu,
 • kóma.

Znížené množstvo magnézia v tele je spojené s/so:

 • jeho nedostatočným príjmom,
 • zvýšenou potrebou,
 • zvýšeným vylučovaním obličkami.

Za dôkaz o nedostatku horčíka v organizme sa považuje jeho znížená hladina v sére – pod 0,7 mmol/l. Často je to spojené s deficitom draslíka a vápnika. Sú však situácie, keď tento údaj nestačí, pretože množstvo Mg v sére predstavuje len 0,3 % celkového množstva v organizme.

V takom prípade je výhodnejšie sledovať vylučovanie Mg do moču, a to počas 24 hodín. V gynekologickej a pôrodníckej praxi, sa so zníženou hladinou magnézia stretávame vo všetkých obdobiach života ženy.

magnézium v genykológii hormonálna antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia (HAK) patrí medzi najrozšírenejšie a najspoľahlivejšie reverzibilné metódy plánovaného rodičovstva. V súčasnosti užíva vo svete HAK s nízkym obsahom estrogénov asi 75 miliónov žien, na Slovensku je to asi 300 000 žien v reprodukčnom veku.

Vo viacerých štúdiách sa preukázateľne potvrdila nižšia hladina magnézia u žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, v porovnaní so ženami, ktoré ju neužívajú.

Predmenštruačný syndróm (PMS)

Je to súbor cyklicky sa opakujúcich, telesnýchpsychických ťažkostí, ktoré sa objavujú v druhej fáze menštruačného cyklu. Jednoznačné príčiny PMS nie sú dosiaľ objasnené. Prečo sú len niektoré ženy citlivé na tieto cyklické zmeny, tiež nie je známe.

Predpokladá sa, že zmeny súvisia:

 • so zmenami pomeru estrogénov a progesterónu,
 • s prudkým hormonálnym spádom v druhej fáze menštruačného cyklu,
 • so zvýšenou hladinou prolaktínu,
 • s biochemickými zmenami v centrálnom nervovom systéme.

Medzi rizikové faktory vzniku PMS patrí predovšetkým fajčenie a obezita. Ženy, ktoré fajčia, majú 2-krát vyššie riziko vzniku ťažkej formy PMS, ženy s indexom telesnej hmotnosti („body mass index“) 30 a viac, majú 3-krát vyššie riziko PMS (v porovnaní s „neobéznymi“ ženami).

Väčšina žien však pozná PMS na vlastnej „koži“

S niektorým z príznakov PMS, sa stretne takmer 90 % žien. Približne 20 % žien v reprodukčnom veku uvádza komplex príznakov PMS.

U 8 % žien sa vyskytuje najťažšia forma. Zvyčajne sa začína vo veku okolo 20 rokov, no v pomerne veľkej skupine žien aj po 35. roku života, a môže sa prejavovať až do menopauzy.

Príznaky sa môžu začať súbežne s ovuláciou, teda asi na 14. deň menštruačného cyklu, avšak postupne sa môžu zhoršovať, až do nástupu menštruačného krvácania. V iných prípadoch sa tiež prejavia súbežne s ovuláciou, potom nasleduje úľava, no problémy sa vrátia, a síce niekoľko dní pred menštruačným krvácaním.

U niektorých žien sa zase ťažkosti vyskytnú len na konci menštruačného cyklu. Typické je bezpríznakové obdobie, medzi 5. a 10. dňom menštruačného cyklu.

magnézium v gynekológii predmenštruačný syndróm

Stanovenie diagnózy PMS

Intenzita príznakov PMS má široké rozpätie – od slabších, nepríjemných pocitov, až po celkovú ťažobu, či nevládnosť, ktorá si vyžaduje krátkodobú práceneschopnosť a primeranú liečbu. Takto je to pri predmenštruačnej dysforickej poruche – najťažšej forme PMS.

Stanovenie diagnózy PMS nie je jednoduché, pretože neexistuje žiadny laboratórny test (ani konkrétna vyšetrovacia metóda). Je nevyhnutné, čo najskôr vylúčiť inú organickú alebo psychickú príčinu ťažkostí, a vykonať gynekologické, endokrinologické, prípadne psychiatrické vyšetrenie.

Zároveň pacientka denne hodnotí príznaky, a to počas minimálne dvoch menštruačných cyklov.

Najčastejšie príznaky:

Nejednoznačná liečba

Keďže nepoznáme presnú príčinu PMS, neexistuje jednoznačná liečba. Podľa intenzity príznakov, sa podáva/jú:

 • antidepresíva a anxiolytiká (lieky na upokojenie),
 • hormonálna liečba,
 • prídavná liečba diuretikami (močopudné lieky),
 • nesteroidné antiflogistiká (protizápalové lieky).

Odporúča sa zmena životného štýlu:

 • úprava stravy, ktorá predchádza zadržiavania tekutín – zníženie príjmu soli, tukov, zníženie príjmu metylxantínov (káva, čaj a kola),
 • pravidelná fyzická aktivita,
 • primerane dlhý spánok,
 • abstinencia (alkohol),
 • vylúčenie nikotínu,
 • užívanie minerálov (predovšetkým magnézia).

magnézium v gynekológii fajčenie

Predpokladá sa, že nedostatok magnézia môže byť jednou z výživových príčin predmenštruačného syndrómu. Štúdie viacerých autorov potvrdili, že magnézium, podávané ženám s PMS od 15. dňa menštruačného cyklu (od spustenia menštruačného krvácania):

 • významne zlepšuje priebeh PMS,
 • potláča psychické a emocionálne príznaky,
 • zlepšuje náladu,
 • oslabuje pocit únavy a napätia.

Pri užívaní magnézia počas dvoch menštruačných cyklov, došlo v priebehu druhého cyklu k zníženiu zadržiavania tekutín, a teda k zníženiu hmotnostného prírastku a napätia v prsníkoch, či k potlačeniu pocitu nafúknutého brucha. Jednoznačný vplyv má magnézium na výskyt predmenštruačných migrén, a migrén vôbec.

Dysmenorea

Charakterizuje ju bolesť v podbrušku, ktorá sa objavuje sa tesne pred začiatkom menštruačného krvácania, a pretrváva do druhéhotretieho dňa krvácania. Bolesť môže byť tupá, až kŕčovitá, rôznej intenzity. Môžu ju sprevádzať bolesti krížov, hlavy, nevoľnosť, zvracanie, až kolapsový stav.

Dysmenorea sa v priebehu života vyskytuje u 30 – 50 % žien. Je jednou z najčastejších príčin, pre ktorú dievčatá a mladé ženy navštívia gynekológa. Dysmenoreu rozdeľujeme na primárnu a sekundárnu, odlišujú sa príčinou vzniku a liečbou.

Primárna dysmenorea

Definovaná je ako bolesť pri menštruačnom krvácaní, ktorá nie je spojená so zjavnou abnormalitou v oblasti malej panvy. Typicky sa vyskytuje krátko po prvom menštruačnom krvácaní.

Začiatok ťažkostí súvisí s nástupom ovulačných cyklov, pričom väčšinou často ustupujú po prvom vaginálnom pôrode. V súčasnosti sa predpokladá výrazný vplyv prostaglandínov, látok nachádzajúcich sa v sliznici, teda vo vnútornej vrstve maternice. U žien s dysmenoreou sa zistila ich zvýšená hladina, čo úzko súvisí so stupňom bolesti.

Prostaglandíny spôsobujú zúženie ciev hladkej svaloviny maternice, zníženie prietoku krvi, a teda nedostatok kyslíka, čo následne vyvoláva bolesť. Pri vzniku ťažkostí nie sú zanedbateľné ani psychologické faktory očakávania „prvej bolestivej menštruácie“.

magnézium v gynekológii dysmenorea

Sekundárna dysmenorea

Vyskytuje sa častejšie po 30. roku života ženy. Na vzniku ťažkostí sa podieľajú štrukturálne orgánové abnormality v oblasti malej panvy.

Najčastejšie ide o:

 • endometriózu, zápalové ochorenie panvy,
 • vaječníkové cysty a tumory,
 • myómy maternice,
 • zúženie kanála krčka maternice,
 • vrodené vývojové poruchy maternice.

V liečbe primárnej dysmenorey sa požívajú nesteroidové antiflogistiká, blokujúce tvorbu prostaglandínov. Účinné je nasadenie hormonálnej antikoncepcie, pričom už najbližšia menštruácia môže byť menej bolestivá, miernejšia a kratšia.

Na znížení bolesti pri dysmenorei sa podieľa aj magnézium (horčík). Liečba magnéziom významne zlepšuje priebeh menštruácie (pravdepodobne kvôli zníženiu hladiny prostaglandínov). Liečba sekundárnej dysmenorey je prevažne chirurgická, v závislosti od príčiny.

Tehotné a dojčiace ženy

Počas tehotenstva prechádza organizmus matky významnými zmenami – vo funkciách a v činnosti jednotlivých orgánových systémov. Ich výsledkom je adaptácia, teda prispôsobenie sa zvýšeným nárokom, ktoré so sebou prináša tehotenstvom, hlavne zvýšená spotreba nevyhnutných minerálov.

V období tehotenstva sa potreba magnézia zvyšuje o 5 – 20 %. Vzhľadom na zvýšené prekrvenie obličiek, totiž dochádza aj k jeho vyšším stratám cez moč.

Čo sa týka jeho vylučovania do materského mlieka, prvých 5 dní po pôrode je koncentrácia magnézia približne 42 mg/l materského mlieka, neskôr sa mierne zníži (na 35 mg/l).

magnézium v tehotenstve dojčenie

Preeklampsia a eklampsia

Preeklampsia je zvýšenie krvného tlaku v tehotenstve, s proteinúriou, teda zvýšeným vylučovaním bielkovín do moču (nad 300 mg/24 hodín). Vyvíja sa po 20. týždni tehotenstva a zvyčajne ustupuje do 42 dní po pôrode.

Pre preeklampsiu sú typické nasledovné prejavy:

 • zúženie periférnych ciev,
 • znížený objem plazmy,
 • znížený minútový objem, a tým slabšie prekrvenie dôležitých orgánov – obličiek, pečene, mozgu, pľúc, maternice, placenty.

Poškodenie obličiek má za následok zvýšené vylučovanie bielkovín, s neskorším vznikom opuchov. Ťažká preeklampsia má nepriaznivú prognózu pre matku aj plod, keďže je spojená s:

 • bolesťami hlavy,
 • poruchami videnia,
 • bolesťami v oblasti brucha,
 • nevoľnosťou,
 • zvracaním,
 • opuchom pľúc,
 • celkovými kŕčmi.

Ide o komplikáciu, ktorá ohrozuje život!

Predčasný pôrod

Jedným z najzávažnejších problémov súčasnej perinatológie je predčasný pôrod, čiže ukončenie gravidity pred 37. gestačným týždňom. Výskyt predčasného pôrodu sa pohybuje medzi 5 – 10 %.

Predčasný pôrod je spojený so zvýšeným rizikom chorobnostiúmrtnosti novorodencov. Riziko poškodenia centrálneho nervového systému nezrelého novorodenca je niekoľkokrát vyššie, ako u ostatných novorodencov.

Vznik predčasného pôrodu ovplyvňuje viacero faktorov, no najčastejšou príčinou je infekcia. Liečba infekcie zahŕňa:

 • hospitalizáciu pacientky,
 • pokojový režim,
 • útlm kontrakcií maternice,
 • antibiotickú liečbu,
 • podanie kortikoidov,
 • prípadne serkláž.

Základným princípom liečby je zastavenie predčasného pôrodu (podávanie účinných tokolytík), podpora zrelosti pľúc plodu (podávanie kortikosteroidov) a liečba infekcie.

Liekmi prvej voľby na zastavenie kontrakcií maternice sú beta-sympatomimetikáantagonisty oxytocínu. Ako alternatívny liek, sa používa magnézium. Viaceré štúdie naznačujú, že podávanie magnézia (v prípade hroziaceho predčasného pôrodu) znižuje riziko výskytu detskej mozgovej obrny u predčasne narodených novorodencov.

(V ambulantnej starostlivosti je magnézium účinné pri miernej progresii nálezu na krčku maternice tehotnej ženy, bez výraznejších kontrakcií).

magnézium v tehotenstve

Liek prvej voľby

Je ním magnézium – pre jeho centrálne antikonvulzívne, teda protikŕčové vlastnosti. Dávka závisí od závažnosti ochorenia. Pri hroziacich eklamptických kŕčoch sa podáva v intravenóznej infúzii.

Cieľom liečby preeklampsie je zabrániť vzniku orgánového poškodenia organizmu matky, znížiť riziko poškodenia (alebo úmrtia) plodu, ako aj minimalizovať riziko neurologických ochorení u plodu.

Vzhľadom na závažnosť týchto klinických stavov, liečba vyžaduje komplexný, interdisciplinárny prístup –spoluprácu gynekológa, internistu, nefrológa (špecialistu na ochorenia obličiek) a pediatra/neonatológa.

Denná potreba magnézia u dievčat a žien:

 • 9 – 13-ročné: 240 mg
 • 14 – 18-ročné: 360 mg
 • 19 – 30-ročné: 310 mg
 • 31-ročné a staršie: 320 mg

Denná potreba magnézia u tehotných žien:

 • 18-ročné a mladšie: 400 mg
 • 19 – 30-ročné: 350 mg
 • 31-ročné a staršie: 360 mg

Denná potreba magnézia u dojčiacich žien:

 • 18-ročné a mladšie: 360 mg
 • 19 – 30-ročné: 310 mg
 • 31-ročné a staršie: 320 mg

Najčastejšie príznaky predmenštruačného syndrómu (PMS) v percentách:

 • zlosť: 76 %
 • pocit napätia, úzkosti: 71 %
 • únava: 58 %
 • poruchy nálady: 58 %
 • smútok, depresia: 54 %
 • konflikty s okolím: 54 %
 • napätie v prsníkoch: 54 %
 • znížená aktivita: 49 %
 • podráždenosť: 47 %
 • znížená schopnosť sústrediť sa: 43 %

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár