Má pravdu lekár alebo lekárnik?

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Ocitli ste sa niekedy v situácii, že vám v lekárni odmietli vydať predpísaný liek s tým, že máte chybný recept?

Alebo ste sa k svojmu lieku vôbec nedostali, pretože je dlhodobo nedostupný?

Určite ste rozmýšľali, na koho strane sa vlastne stala chyba – či v ordinácii lekára, alebo v lekárni.

Predtým, ako dostaneme uspokojivú odpoveď na otázku, či má pravdu lekár alebo lekárnik, sa najprv pozrime na to, aké majú obaja kompetencie.

Kto je lekár a aké má kompetencie?

V prvom rade si musíme uvedomiť, kto je lekár a aké sú jeho kompetencie a povinnosti voči vám ako pacientovi. Poznáme lekárov všeobecných a lekárov špecialistov. Všeobecného lekára navštevujeme pravidelne, zatiaľ čo odborného vyhľadáme, ak potrebujeme vyšetrenie zamerané na určitú oblasť, ktorá je už mimo kompetencií všeobecného lekára.

Všeobecný lekár napríklad vie vyšetriť, či vidíme ostro, ale to, aké dioptrie potrebujeme, už zisťuje oftalmológ (očný lekár). Podobná situácia nastáva, keď podstúpime sériu vyšetrení. Iba špecializovaný lekár môže na základe výsledkov stanoviť diagnózu a rozhodnúť o ďalšom postupe liečby, resp. vybrať vhodnú kombináciu liekov. A znova je to špecialista, kto v pravidelných intervaloch sleduje vývoj a progres liečby.

Má pravdu lekár alebo lekárnik
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kto je lekárnik a aké má kompetencie?

Najdôležitejšou úlohou lekárnika (farmaceuta) je vysvetlenie účinkov predpísaného lieku. Lekárnik nás oboznámi s možnými nežiaducimi účinkami, a hlavne nám povie, ako správne liek užívať. Každý lekárnik by mal navyše priebežne monitorovať bezpečnosť (a v niektorých prípadoch aj účinnosť) liečby a zaznamenávať liekové problémy.

Samozrejme, lekárnik predovšetkým zabezpečuje výdaj liekov, ktoré nám lekár predpíše na recept, prípadne odporúča voľnopredajné lieky, ktoré môžu vhodne doplniť nastavenú liečbu.

Okrem toho však môže vykonať základné skríningové vyšetrenia (zmerať glukózu, cholesterol a tuky), a tým odhaliť riziko niektorých závažných civilizačných ochorení, a potom nás nasmerovať k lekárovi. Na druhej strane, mnohé menej závažné ochorenia dokáže lekárnik dnes riešiť v spolupráci s pacientom, čím odbremeňuje lekára.

Stretli ste sa už s tým, že sa lekárnik a lekár vzájomne nerešpektovali?

Spolupráca týchto dvoch povolaní musí mať výhradne odborný charakter. Obaja odborníci by mali dôkladne poznať svoje kompetencie a rešpektovať odborné názory a postoje toho druhého.

Kvalitná odborná spolupráca lekára a lekárnika je podľa množstva publikovaných údajov jednoznačne na prospech pacienta. Základné pravidlo preto znie – lekár a lekárnik by mali spolupracovať a brať ohľad na zdravie a komfort pacienta!

Napriek tomu môžete mať niekedy pocit, že došlo k opaku…

Kedy sa to môže stať? A kto má vtedy pravdu?

Má pravdu lekár alebo lekárnik 2
Zdroj foto: Shutterstock.com

Odmietli vám vydať liek kvôli chybe na recepte?

Podľa zákona musí každý recept obsahovať základné náležitosti, ako kód, pečiatku, podpis lekára, a v prípade potreby aj odporúčanie od odborného lekára.

V praxi sa ale môže stať, že jedna z týchto vecí na recepte chýba, napr. pečiatka alebo podpis lekára, prípadne je liek napísaný nesprávnym spôsobom. Vy si potom môžete myslieť, že vás v lekárni klamú, alebo že lekár nevie, čo vám mal predpísať.

Kto má pravdu?

Lekárnik podľa zákona nesmie vydať pacientovi liek na základe nesprávne vystaveného receptu. V realite je však bežné, že lekár a lekárnik si po vzájomnom dohovore (telefonickom alebo mailovom) dohodnú ďalší postup.

Môže sa tiež stať, že vám liek v lekárni nevydajú a vy sa musíte vrátiť späť k lekárovi. V niektorých prípadoch totiž treba recept „opraviť“ viac, a telefonický rozhovor na to nestačí. Vtedy obvykle došlo k administratívnej chybe, a nie k tomu, že by lekár alebo lekárnik mali odlišnú pravdu.

Lekár mi predpísal liek a lekárnik ho nemal

Možno sa vám už prihodilo, že hoci ste od lekára dostali recept na liek, v lekárni ste zistili, že je nedostupný a budete musieť čakať. Hádam ste sa aj nahnevali na lekára alebo lekárnika, a odišli ste skúsiť šťastie do inej lekárne.

Kto mal pravdu?

V tomto prípade nepochybil ani jeden. Skutočným problémom bolo, že liek nebol v dostatočnom množstve na trhu. To lekár nevie, pretože zvyčajne nemá prístup k takýmto informáciám, a lekárnik vám ho na počkanie (pre jeho nedostatok) nemôže objednať.

Má pravdu lekár alebo lekárnik 3
Zdroj foto: Shutterstock.com

Keď sa lekárnik a lekár nezhodnú, ktoré lieky máte užívať

Častokrát sa stáva, že prichádzame do lekárne s receptmi od viacerých lekárov. Tí zvyčajne nevedia, čo nám predpísal iný lekár, pokiaľ ich s tým neoboznámime, keďže zatiaľ nemáme elektronický systém, ktorý by to skontroloval. Práve vtedy sa zvyšuje výskyt liekových interakcií, nežiaducich účinkov či duplicitne predpísaných liekov.

Naopak – lekárnik môže namietať proti nejakému lieku, hoci nepozná náš skutočný zdravotný stav, keďže nemá prístup k našej dokumentácii.

Kto má v tomto prípade pravdu?

Pokiaľ došlo k nesprávne predpísanému lieku z vyššie uvedených dôvodov, pravda je v podstate na všetkých stranách. Tak, ako by nás mal lekár vždy požiadať o zoznam liekov, ktoré užívame, to isté by mal urobiť lekárnik. Preto by sme mali zoznam nosiť stále so sebou, čo je zase náš podiel zodpovednosti.

Samozrejme, aj lekár je len človek, aj on sa môže pomýliť a predpísať nevhodný liek. Ako poistka je tu preto lekárnik, ktorý by mal vedieť o všetkých užívaných liekoch, výživových doplnkoch a liečivých rastlinách, prípadne o celkovom zdravotnom stave pacienta, aby mohol predpísané lieky skontrolovať a predišiel nevhodnej kombinácii.

Lekár mi predpísal originál, no lekárnik mi chce vydať generikum. Neverím mu

V súčasnosti má lekárnik možnosť generickej substitúcie. Za nahradením originálneho lieku generickým hľadajte skôr výrazný prínos, než poškodenie vášho nároku, keďže doplatok za generikum je nižší.

V praxi to znamená, že ak vám lekár predpíše liek s určitou účinnou látkou, lekárnik vám musí ponúknuť liek s touto látkoučo najnižším doplatkom. Vy sami sa teda môžete rozhodnúť, ktorý liek si vezmete a koľko zaň zaplatíte.

Kto má pravdu?

Neklame vás ani jedna strana. Lekár má právomoc, aby pacientovi odporučil konkrétny liek. Zákon však myslí na to, že nie každý si môže dovoliť doplatok za originál. Preto tu máme generiká, ktoré majú nižšiu cenu, no porovnateľnú účinnosť.

Lekárnik vám musí ponúknuť generikum, aby ste ušetrili, ale konečný výber je len na vás – niekedy vám môže viac „sedieť“ originál, inokedy zas generikum.

Má pravdu lekár alebo lekárnik 4
Zdroj foto: Shutterstock.com

Pozor, nie pri všetkých liekoch možno uplatniť generickú substitúciu! Napríklad pri liekoch na epilepsiu, či proti odvrhnutiu transplantovaného orgánu, generickú substitúciu vykonať nemožno, keďže v týchto prípadoch ste nastavení na konkrétny liek, nie iba na jeho účinnú látku!

Čo prinesie budúcnosť?

Veľké očakávania vkladajú odborníci do programu e-Health (elektronizácie zdravotníctva a liekov) a zavedenia elektronického receptu, čím by sa vyriešili mnohé administratívne problémy. Elektronický receptliekové karty by mohli zamedziť duplicitnému predpisovaniu liekov, zlepšiť overovanie ich dostupnosti, ale aj zjednodušiť zámenu za generiká. Zatiaľ je však elektronizácia zdravotníctva iba v procese príprav a schvaľovania.

Má pravdu lekár alebo lekárnik?

Jednoznačná odpoveď na otázku, či má pravdu lekárnik alebo lekár, neexistuje. Lekár a lekárnik pri výkone svojich povolaní nemôžu jeden bez druhého existovať, pretože obaja sú súčasťou reťazca pri liečení pacienta. Na jednej strane je lekár, ktorý liek predpisuje, a na druhej strane lekárnik, ktorý liek vydáva.

Otázkou by preto nemalo byť, kto má pravdu, kto je lepší, či kto múdrejší – zelenú by od vás mala dostať osoba, ktorá spolupracuje a počúva názory nielen svojich zdravotníckych kolegov, ale aj ten váš.

Autorka je farmaceutka

Použitá literatúra:

  1. http://www.solen.sk/pdf/7cfee0f96373001daeef8499711a444e.pdf
  2. http://www.sssf.sk/media/pdf/lekarnik_05_2013.pdf
  3. http://www.tiborhlavaty.sk/problemy-slovenskeho-zdravotnictva
  4. http://www.pravovzdravotnictve.sk/sk/casopis/pravo-a-manazment-v-zdravotnictve/spolupraca-lekara-a-lekarnika-realita-alebo-fikcia.m-293.html
  5. Kompetencie všeobecného lekárstva

Pridaj komentár