Ľudia, ktorí posúvajú moje hranice

Tradične sa sociálna práca vyvíjala ako primárna pomoc rodine pri prekonávaní počiatočných stresov po narodení dieťaťa s poruchami vývinu, a neskôr, po roku 1994, ako súčasť vybavovania kompenzácií na úradoch práce a odboroch sociálnych vecí. Je to samozrejme prvoplánový záujem, lebo úspešné vykonávanie sociálnej práce si vyžaduje širšie znalosti o správnej diagnostike, analýze pomoci, adekvátnej podpore a súčinnosti odborníkov. Ľudia s mentálnym postihnutím predstavujú širokú skupinu so špeciálnymi potrebami, rôznym stupňom intelektového fungovania, od subnormy, t. j. minimálneho zaostávania, až po odkázaných na celoživotnú intenzívnu pomoc a starostlivosť, a patria sem aj deti a dospelí s viacnásobným postihnutím. K téme sme prizvali pána Mateja, kvalifikovaného rehabilitačného pracovníka pre ľudí so zdravotným hendikepom.

 

Matej, objasníte nám vašu pracovnú náplň?

Áno. Vykonávam asistentské služby, pracovné terapie, masáže a športové aktivity pre klientov s mentálnym postihnutím. Okrem toho si viem poradiť aj s bežnými technickými a prevádzkovými záležitosťami, ktoré sa vyskytnú v zariadení.

Podarilo sa vám pripraviť aktivity, ktoré klienti dovtedy nezažili. Spomeňme aspoň niektoré.

Mojou ambíciou je maximálne využitie času klientov v zariadení, čo dosahujem neštandardnými aktivitami, ktoré prispievajú k ich celkovej regenerácii. V rámci podporeného projektu bol zakúpený masérsky stôl s elektrickým ovládaním a boxerské vrece s rukavicami. Pri masážach nevyhnutne zohľadňovať individuálnu stavbu tela klienta, jeho momentálny psychický stav a mieru postihnutia. K „uvoľňovaniu“ klientov prispieva používanie kvalitných aromaterapeutických olejov a relaxačná hudba. Pri boxe im asistujem – a odbúranie napätia si zažívam s nimi (úsmev).

Máte povedomie o fundraisingu, podporných grantoch a spoločenskej zodpovednosti firiem v súvislosti so znevýhodnenými klientmi?

Mám, snažíme sa v tíme o získanie 1,5 % z dane od podnikateľov, reagujeme na vybrané výzvy od nadácií a ponúkame náhradné plnenie firmám cez zákazky na naše výrobky.

Stretávate sa konzultačne s kolegami z iných zariadení?

Stretávam, no pre nedostatok času skôr na akciách, ako cielene: napr. keď sú na Radničkine trhy, Dni krivých zrkadiel, exkurzie, dražby, preteky a prezentácie vo firmách, alebo na vianočných predajných trhoch v nákupných centrách.

Pomáhate klientom dosiahnuť ich maximum?

Iste (prikývnutie). Je to zdĺhavá práca, ktorá si pýta od odborníka najmä ľudskosť, trpezlivosť a akceptáciu. Ľudia s mentálnym postihnutím sú schopní učiť sa, ale každému z nich je potrebné sa venovať individuálne.

Je niečo, čo klienti učia vás?

Hmm…(zamyslenie). Ak to mám spontánne zhrnúť, učia ma nepredstieranej tolerancii, prosociálnosti, umiernenosti – a posúvajú moje hranice…

Angažujete sa na obchodno-predajných akciách, kde predávate výrobky klientov…

Ponúkame širokú škálu výrobkov, vytváraných pod dohľadom odborníkov. Darčekové predmety sú dôkazom zručnosti klientov, ale aj ich túžby podeliť sa o bohatstvo a farebnosť vlastného videnia sveta. Okrem drobného nábytku, interiérových doplnkov a drevených hračiek vyrábame dekoratívne sviečky, batikované šatky, šály a tričká, smaltovú bižutériu, sezónne ozdoby z papiera, dekorované predmety z keramiky a skla, ručne robené sviatočné pohľadnice a množstvo iných darčekových predmetov v originálnom prevedení. Kúpou týchto výrobkov verejnosť ocení našu tvorivosť, a zároveň prispeje k technickému a materiálnemu vybaveniu dielní. Osobne preferujem dielňu na výrobu sviečok, kde pôsobím – je to moja srdcová záležitosť.

Sprevádzate klientov, ktorí sú na vás odkázaní. Aké to je?

Uvedomujem si, že to, čo sa s nimi deje, je v priebehu dňa v mojich rukách. Vnímam zodpovednosť za prípravu programu, a nevyhnem sa manažovaniu skupiny. Nie je to vždy jednoduché, nachádzam v tom však výzvy a spätné väzby, že to má zmysel.

Riešite aj nejaké krízové situácie s klientmi?

V priebehu mojej 3-ročnej praxe v zariadení sa len ojedinele odohrali situácie, ktoré si vyžadovali ráznejší zásah z mojej strany, prípadne kontaktovanie príbuzných klienta.

Prezradíte nám vaše koníčky v „civile“?

Prečo nie? Vedie fotografovanie v prírode, zlákal ma beh, a v hlave prechovávam nenaplnené cestovateľské sny.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár