Lieky v tehotenstve: Ako neohroziť plod

Deväť mesiacov tehotenstva je obdobie radosti, ale aj mnohých rizík.

Budúce matky si musia dávať pozor, aby počas tehotenstva neochorelinemuseli užívať lieky, pretože v gravidite sa lieky užívajú len v prípade, keď prospech liečby preváži nad rizikom nežiaducich účinkov pre plod.

Rozsah tohto rizika je rôzny – závisí od týždňa gravidity, dávky použitého liečiva, dĺžky užívania lieku, a samozrejme, od samotného organizmu a jeho dedičných vlastností.

Liečba matiek je takisto odlišná od liečby ostatnej populácie, pretože sa mení vstrebávanie liekov a zrýchľuje ich vylučovanie.

„Nie sú dostupné dostatočné údaje o použití v tehotenstve“

V príbalovom letáku liekov, sa často stretávame s vetou, že nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití lieku u tehotných žien. Pacientky sa potom pýtajú: „prečo?“. Odpoveď je jednoduchá.

Ktorá žena podstúpi riziko klinického skúšania nového lieku na jej nenarodenom dieťati? Lieky sa používajú v tehotenstve iba vtedy, ak je to nevyhnutné, a preto je štúdií s tehotnými pacientkami nedostatok.

V päťdesiatych rokoch minulého storočia vyvinuli v Nemecku liek proti rannej nevoľnosti – Thalidomid. Následkom jeho užívania, sa ženám rodili deti bez vyvinutých končatín.

Tieto nešťastné udalosti podnietili detailné skúmanie liekov počas gravidity. Pre existujúce riziká, boli lieky skúmané – a stále sú skúmané – na zvieracích modeloch. Avšak, vzhľadom na medzidruhovú rôznorodosť, nie je možné s určitosťou odhadovať teratogenitu (vyvolanie vrodených chýb) u ľudského plodu.

lieky v tehotenstve sono ultrazvuk

Kedy je ľudský plod najcitlivejší?

Od 4. týždňa po oplodnení, sa začínajú vyvíjať orgány, a to je čas, keď je embryo na teratogénne vplyvy najviac citlivé. Od 9. týždňa až do 9. mesiaca, plod rastie a vyvíja sa.

V tomto období je riziko poškodenia plodu výrazne menšie. Poškodenie liekmi predpokladáme u 1 dieťaťa z 1.000 narodených.

Základné pravidlá liečby v tehotenstve:

 • ak je to možné, vylúčiť lieky v prvom trimestri, kedy je riziko pre plod najväčšie,
 • lieky (v rámci možností) nekombinovať, ale užívať len jeden, ideálne jednozložkový,
 • užívať čo najmenšiu dávku, čo najkratšiu dobu,
 • uprednostniť lieky, ktoré pôsobia miestne, namiesto systémových (tie, ktoré sa požívajú).

Čo počas tehotenstva užívať, a čo nie?

Určite sa treba vyvarovať vitamínov A a D, ktoré sú pre embryo toxické. Naopak, vhodným výživovým doplnkom, najmä v prvom trimestri, je kyselina listová (vitamín B9), ktorú podľa štatistiky užíva viac ako polovica tehotných žien.

Kyselinu listovú by si určite mali dopĺňať vegetariánky, ktoré tohto vitamínu majú menej. Jej prínosom je zníženie počtu rázštepov chrbtice, taktiež pomáha pri tvorbe DNA a krviniek. Okrem tabletovej formy, je dostupná aj v:

 • paradajkách,
 • kvasniciach,
 • malinách,
 • obilninách.

lieky v tehotenstve kyselina listová maliny

Bežný príjem kyseliny listovej u každého človeka, by mal byť okolo 0,4 mg, tehotné ženy by mali prijať dvakrát toľko.

Ďalej sa na podporu vývoja plodu, resp. jeho nervovej sústavy, zraku, správaniaučenia, odporúča užívať omega–3 mastné kyseliny, obsiahnuté najmä v rybách.

Akútne problémy je lepšie vydržať, liečiť ich bez liekov, alebo použiť homeopatickú liečbu, zatiaľčo liečbu chronických (dlhodobých) ochorení, ako epilepsia, astma, vysoký krvný tlak, je bezpečnejšie neprerušovať. Samotná choroba totiž môže byť pre plod väčším rizikom, než užitie lieku.

Lieky proti bolesti

V súčasnosti je celosvetovým trendom, neužívať počas tehotenstva lieky proti bolesti. Na druhej strane – neliečená bolesť spôsobuje stres, ktorý má na vývoj dieťaťa veľký vplyv.

Štatisticky najužívanejším liečivom v priebehu tehotenstva je paracetamol, ktorý sa môže (v bežných dávkach) užívať počas celej gravidity. Bežné dávky predstavujú maximálne 4 gramy liečiva za deň, pri vyššej dávke dochádza k poškodeniu pečene.

lieky v tehotenstve lieky proti bolesti

Metamizol je analgetikum druhej voľby, ale pre riziko anafylaktického šoku, musí jeho podávanie zvážiť lekár.

Menej používaným je ibuprofén, ktorý je kontraindikovaný v 3. trimestri, a podľa najnovších štúdií aj v 1. trimestri. Bráni totiž nástupu pôrodu.

Kyselina acetylsalicylová, sa v tehotenstve užíva len do dávok 100 mg za deň, pričom v týchto dávkach pôsobí proti nadmernému zrážaniu krvi. Užívanie sa rozhodne neodporúča v 1. trimestri (pre možnosť poškodenia tráviacej trubice) a 3. trimestri (pre riziko vykrvácania pri pôrode a vyšší výskyt krvácania do mozgu u novorodencov).

Vysoký krvný tlak v tehotenstve

Vysoký krvný tlak predstavuje vážnu komplikáciu tehotenstva. Vyskytuje sa približne u 8 % tehotných žien.

Štatisticky najbežnejším liečivom, najmä kvôli bezpečnosti, je magnéziumhttps://slovenskypacient.sk/magnezium-v-gynekologii/ (horčík). Tento minerál navyše odstraňuje kŕče dolných končatín, pálenie záhymôže zabrániť predčasnému pôrodu.

lieky v tehotenstve vysoký krvný tlak

Medzi voľnopredajné „lieky“ patrí aj cesnak, ktorý má – okrem zníženia tlaku – aj ochranný účinok na plod. Pravdepodobne znižuje zrážanlivosť krvi, preto je vhodné, aby ste sa mu vyhli pred plánovaným pôrodom.

Nevoľnosť a zvracanie

Minimálne 50 % žien postihuje počas gravidity zvracanie alebo nevoľnosť. Môže ísť o ľahšiu formu, bez zhoršenia stavu, alebo o vážnejšiu formu, spojenú s úbytkom na hmotnosti.

Ľahšia forma sa väčšinou lieči bez liekov, a to:

 • zmenou stravy (závratné zmeny, ako vegánstvo, sa ale určite neodporúčajú, keďže telo vtedy vyplavuje toxické látky, ktoré sa následne dostávajú cez placentu do plodu),
 • zaradením zázvoru do jedálnička,
 • akupunktúrou.

Komplikovanejšie stavy, s úbytkom na hmotnosti, sa často liečia antiemetikami (liekmi proti zvracaniu), ako sú metoklopramid a domperidón.

Infekcie v tehotenstve

Mnoho antibiotík prechádza placentou, čo je ako „zabiť dve muchy jednou ranou“, pretože sa lieči naraz matka, aj plod.

lieky v tehotenstve antibiotiká CRP test

Keďže ale antibiotiká pomáhajú len pri bakteriálnej infekcii, pred ich nasadením je vhodné podstúpiť CRP test (C-reaktívny proteín), ktorý sa pomaly, ale isto, stáva u lekárov samozrejmosťou.

CRP test poslúži na presné odlíšenie vírusovej infekcie, od bakteriálnej.

Depresia v tehotenstve

Identifikovať depresiu u tehotnej ženy, je veľmi ťažké, keďže únava, nechutenstvoporuchy spánku, sú počas tehotenstva bežné.

Ľahšie formy depresie sa liečia sedeniami u psychológa, cvičenímpobytom na čerstvom vzduchu, ťažšie už pomocou liekov, dostupných len na lekársky predpis.

Aj keď užívanie týchto liekov predstavuje určité riziko pre plod, neliečená depresia predstavuje ešte väčšie.

lieky v tehotenstve depresia

Porucha zrážania krvi

S tehotenstvom súvisí aj vznik trombov (krvných zrazenín), ktoré môžu mať negatívny dopad na plod. Ako prevencia vzniku týchto zrazenín, sa v súčasnosti využívajú nízkomolekulárne heparíny a vyššie spomenutá kyselina acetylsalicylová.

Warfarín spôsobuje vrodené chyby plodu, a preto je v tehotenstve kontraindikovaný (okolnosti vylučujúce použitie).

O tom, ktoré lieky sú bezpečné počas tehotenstva pri epilepsii, astme, diabete, a o používaní byliniek a liekov pri dojčení, sa dočítate v druhej časti článku.

Autorka je farmaceutka

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár